کسی ایده ای برای مرتب کردن وسایل داخل کابینت زیر سینک داره؟ لوله هایی که رد شده تقریبا استفاده از هر وسیله ای رو غیرممکن کرده. البته خودم یه چیزی تو دیجیکالا پیدا کردم.
https://www.lemstudiodesign.com/
کسی ایده ای داره؟