نحوه ی اجرای کناف سقف

الف) نصب سقف کاذب کناف :


1: ابتدا کد ارتفاعی اجرایسقف کناف به وسیله ریسمان رنگی روی دیوار محیطی مشخص میگردد.

2: سازه تراز به وسیله عامل اتصال به صورت باربر یا غیر باربر در محل مشخص شده توسط پیچ 3.5 ویا رول پلاک نصب می گردد.

آموزش کناف کاری سقف به صورت تصویری


3: اندازه آویزها بر اساس ارتفاع مورد نظراز سقف سازه ای تا تراز مورد نظر تعیین می گردد.
4: آویزها با توجه به طرح ساختارسقف کناف در فواصل مناسب و توسط میخ فولادی و یا پیچ نصب میگردد.


5: پروفیل های باربرسقف کاذب به آویزها متصل میگردند( رعایت فواصل مناسب با توجه به طرح زیرسازی موجب افزایش طول عمر سقف میگردد.)


6: پروفیل های پانل خورسقف کاذب برروی باربرها تقسیم میگردند و سیستم زیرسازی تکمیل میگردد .
7: پانل ها به صورت تراز درمحل نصب با رعایت تعداد پیچ های مناصب عرضی نصب می شود(حداکثر فاصله پیچ ها 19 و50 سانتیمتر می باشد).

8: لبه های غیر فابریک برای قرار گرفتن صحیح بتونه درمحل پخ مناسب خورده ودر کنار یکدیگر قرار می گیرند.

9: برای عملیات بتونه و درزگیری ابتدا بتونه با طرح اختلاط مناسب ساخته می شود(دمای محیط و کیفیت آب مصرفی در تهیه بتونه بسیار مهم است بهتر است دما بین 15 تا 35 درجه و آب مصرفی زلال و دارای ph متوسط باشد).
10: تمامی محل درزهای بین پانل ها با نوار درزگیر مسلح می شوند(جهت مسلح شدن بتونه در مقابل تنش های کششی و حرارتی) .
11 بتونه در دومرحله آستر ورویه با رعایت فاصله زمانی (حدود 7 ساعت) و رعایت عرض مناسب (حدود 40 سانتی متر ) اجرا میگردد.

ب) آموزش کناف کاری دیوار:1: پس از مشخص کردن پلان روی سقف و کف سازه رانر به صورت محیطی به فضای پیرامونی متصل می گردد(بهتر است زیر آن ازنوار عایق استفاده شود).
2: استادها به عنوان سازه های باربر دیوار کناف بر اساس طرح زیرسازی به صورت شاقولی اجرا می گردند(معمولا فاصله 40-50 سانتی متر مناسب است) .
3: عایق ها در محل قرار گرفته و به استادها متصل می گردند (درصورت نیاز لوله های برق در این مرحله کارگذاشته می شود) .
4: محل بازشو ها مشخص و پروفیل های تقویتی در اطراف آن اجرا می گردد.
5: نصب پانل سقف کاذب و دیوار کناف تکمیل می گردد و نوبت به عملیات بتونه و درزگیری میرسد.

بدیهی است که نصب سیستم های کناف علی الخصوص سقف کناف و دیوارکناف دارای نکات بی شمار اجرایی بوده که باید توسط مجری کناف رعایت گردد. که در مقالات بعدی به طور مفصل با جزییات آنها و همچنین ادوات نصب آشنا خواهید شد.هدف از ارایه مطالب فوق صرفا آشنایی اجمالی با مراحل نصب سقف کناف و دیوار جدا کننده کناف بوده است .نکاتی که در مقالات بعدی به آنها خواهیم پرداخت با جزییات بیشتری به نحوه ی اتصالات دیوار کناف به محیط پیرامونی – معرفی مقاطع متداول در دیوار وسقف کاذب- انواع پنل ها و کاربرد – دیوار های محیطی کناف – و همچنین ابزارهای کاربردی در این زمینه خواهد بود .سقف کناف کوراتیو :با توجه به انعطاف پذیری و قابلیت های اجرایی در سقف کناف طراحان میتوانند ایده های متفاوتی از معماری مدرن را به واقعیت تبدیل کنند

منابع:سی تی ران
118فایل