خلاصه جامع و کامل کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال ترجمه مهرداد فیروزبخت

این فایل حاوی چکیده جامعی از 16 فصل این کتاب می باشد که نیاز اساتید، دانشجویان و بویژه داوطلبان آزمون ارشد و دکتری را برطرف می کند. ادامه در ادامه ی مطلب


فصل اول: کلیات روانشناسی بالینی

فصل دوم: مروري تاریخی بر روانشناسی بالینی

فصل سوم: مباحث فعلی در روانشناسی بالینی

فصل چهارم: روش هاي تحقیق در روانشناسی بالینی

فصل پنجم: تشخیص و طبقه بندي اختلالات ***

فصل ششم: مصاحبه سنجشی

فصل هفتم: سنجش هوش

فصل هشتم: سنجش شخصیت

فصل نهم: سنجش رفتاري

فصل دهم: قضاوت بالینی

فصل یازدهم: مداخلات روان شناختی

فصل دوازدهم: رواندرمانی: دیدگاه روان پویایی

فصل سیزدهم: رواندرمانی: دیدگاه هاي انسانگرا ـ وجودگرا

فصل چهاردهم: رواندرمانی: دیدگاه هاي رفتاري و شناختی ـ رفتاري

فصل پانزدهم: گروه درمانی: خانواده درمانی و زوج درمانی

فصل شانزدهم: تخصص هاي روانشناسی بالینی

برای دانلود بر روی لینک زیر کیلیک کنید :

http://saedsaed9519.sanafa.ir/

خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس

روانشناسی بالینی فیرس

کتاب روانشناسی بالینی فیرس

خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیروس

خلاصه روانشناسی فیروس