ی ǘی ی ی ی یی ی
ی ی ی ییϡ ی ی ی ǡ ی یی ی ی ǡ ی ǘی ی ی . Andrey Lipattsev ی ʎی یی ј ی ی ی ی ی . ی ی ی ǡ ی ی یʡ ی یی .ی ی ی ی ی یEric Enge Ž یی یی stonetemple ǘ ی ی ϡ ی ی ی یʡ ǘی یی ی ی ی ی یʡ . ی یҡ ј MOZ Searchmetrics ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ǘ ی ی یʡ . ی Moz ی ی ی ی 0.30 ϡ ی MOZ 0.28 ی 0.37 . ی ی Eric Enge ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǘی ی . ی ی ی ی ی ј ی MOZ Searchmetrics ی ϡ ی یی ی ǡ ǐ ی . Eric Enge ی ی ی ی: یی ی ی ی ǐی ی . ی ј Temple Stone Consulting ǐی ی . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ǡ یی ی ی ی . ی ی URLی یی ʡ 0.39 یی 0.27 .
ی ی ǡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی 200 ی ی Ͽ ی یǡ ی ی ی ϡ ی ی ی ی .Eric Siu ی ی ј ی یی یی ی ی ی ی . ی : ی ی ی ی یی ϡ ǘی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ǡ ی یی ی . یʡ 200 ǘ ی 3 ǘѡ ی ی ی ی ی :
  1. یی ی

ی ی ی یی یʡ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
  1. ی ی ی

ی ی ی ی ی ی . ی یی ی (Anchor text) ʡ ی ی .
  1. ی یی یی ی

ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ˜ی .ی ǡ ی یی ی ی ʎی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ . ی ی ء یی ʎی ی ی ی ی ʡ ی ی یʡ ی ی ی ϡ ی ی ϐی ی ϡ یی SERP . ǐэ ʎی Ș ی сǎ ی ی ی ی . јی ی ی ʎی ی ی䘡 ی ی ی ی ی ی. ی ی ʎی ی ی ی ی ی. ی Forbes ʎی ی ی :
  1. ی ی یی ی

ی ی ی ی ی ȁی: ی یϘϐ ی ی Ͽ ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی Ͽ
  1. ј ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی . ی ی یʡ ی ی ی . ی ј ی ی ی ء ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی یی ی .
ǘیی ی CTR ی یی ی یی ی ی ǡ ی ǡ ی ʎی ی ی یϡ یی یی ی (CTR) ی (User Experience) ی یی ی ϡ یی ی . ی ϡ CTR ی ی . ی ی SERP A/B ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .ǡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی . ی ј MOZ ی ʡ э ی ی ی یϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی . یϘϐ ی ی ǡ ی ی ی ی ϡ ی ʡ یѡ ی ی ی ی ی ʝ :
  1. Bucket Brigades

Bucket Brigades ی ی . Bucket Brigades ی ی ی (bounce rates) ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی.
  1. ی

ј ی یی ی یی ی ی . ʐ ʐ ی (description) ی ی ی یی . ǐ ی ی ی ی ی ی ϡ CTR ی ی ی.
  1. ی ی یی

یی ی ȡ ی ی ی ی . э یی (subheading) ی یϡ ی ی ی ی . ی ی ǘی ی ی ی ی ʎی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.