سلام خدمت دوستان.
مشکلی که من دارم از عقب تندر صدای تق تق موقع حرکت به خصوص موقع افتادن تو دست انداز حتی دست انداز های کوچیک میاد. بردم نمایندگی مرکزی3، کاری که کردن کمک های عقب رو باز کردن دوباره سوار کردن. همون روز گرفتم خوب بود صدایی نمیومد و خیال کردم مشکل برطرف شده ولی مجددا انتهای اون روز که باز ماشین رو بردم بیرون صدا میاد. هر چی هست از داخل اتاق یا صندوق هست. چیزی به ذهنتون میرسه ؟؟؟
مشکل دیگه اینکه صندلی شاگرد صدای جیر جیر میده و باید صندلی رو یا برد جلو یا عقب تا صدا کمتر بشه. راه حل چی هست؟

سپاس از همه