آقا کسی میدونه این صدای ویز خیلی کم ولی ممتد که از حوالی همون سوکتی که گفتم میاد چیه ؟ آدرسش دقیقا بالای موتور سمت چپ تقریبا زیر محفظه آب هستش