نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی خود از بین دارندگان پسر و دیپلم بصورت پیمانی اقدام به استخدام می نماید. جهت مشاهده متن کامل آگهی به همراه جزئیات به لینک ذیل مراجعه نمایید.