سلام دوستان
من هر چی تو سایت گشتم متاسفانه همچین تاپیکی با عنوان مشاوره برای خرید خودرو پیدا نکردم و جاش رو خالی دیدم.
من میخوام یه ماشین بین ۲۵ تا ۳۸ تومن بخرم که مصرف بیشترم تو شهر هست و البته مسافرت هم باهاش تا حدودی میرم (میانگین سالی ۶-۸ بار)
مهمترین چیزی که برام اهمیت داره هزینه های نگهداریش هست که میخوام مثل پراید کم خرج باشه و لوازم و تعمیرکارش همه جا در دسترس باشه.
زیاد اهل گاز دادن و سرعت آنچنانی هم نیستم و رانندگیم متعادله. البته ماشینی هم میخوام که وقتی توش میشینم راحت باشم و مثل پراید صندلی هاش بد فرم نباشه و اذیتم نکنه.
با این تفاسیر پیشنهاد میکنید چه ماشینی بگیرم که مجبور نشم براش زیاد هزینه کنم؟ سراغ ماشین صفر برم یا کارکرده؟