با سلام

این 405 ما ؛ در حالت درجا وقتی دور موتور به 2500 میرسه بدنه می لرزه
آیینه می لرزه

دسته موتور همه طرف عوض کردم ؛ سرسیلندر تازه عوض شده نو ؛
موقع جرکت وقتی به 2500 می رسه دور موتور لرزش شدید تر هست
به نحوی که توی آیینه اشیا و ماشین های پشت سرم رو ویبره هستند .

البته صدای ماشین هم زیاد می شه
اشکال از چی می تونه باشه ؟