این پروتز حافظه با هدف تبدیل حافظه کوتاه‌مدت به بلند‌مدت و ذخیره آن به نحوی است که بخش هیپوکامپوس مغز انجام می‌دهد. در صورت عملی شدن این پروژه، امید افراد دارای اختلالات حافظه به بهبود افزایش می‌یابد. این دستگاه کوچک را می توان در هیپوکامپوس فرد کار گذاشت تا نورون‌هایی را تحریک کند تا حافظه کوتاه‌مدت را به بلند‌مدت تبدیل کند. «برگر» امیدوار است پروژه‌اش راهگشایی برای بیماران آلزایمر و افرادی باشد که دچار صدمات مغزی می‌شوند. او می گوید: «ما بسیار خوشبینیم و اکنون مشغول آزمایش روی انسان ها هستیم و نتایج خوبی هم گرفته ایم. هدف ما هم ارائه تجاری پروتزهای حافظه انسان به بازار است.»

در این میان «داستین تیلر» یکی از استادان مهندسی در دانشگاه وسترن رزرو دراین باره می‌گوید: «تمام این پروتزها یک چالش اصلی دارند. در مغز انسان میلیاردها نورن و البته هزاران میلیارد ارتباط میان نورونی وجود دارد؛ به همین دلیل تلاش برای یافتن فناوری که بتواند چنین حجم عظیمی از نورون‌ها را به یکدیگر متصل کند، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.»
سانترال