سلام
خزه ریسیا بمقدار زیاد فروشی یا معاوضه با ماهی (رامیزی- کوریدوراس جولی- پاندا- دیسکاس)
09124079755