با سلام. ماشين پرشيا مدل 87 دارم يه مشکلي هست که 1 سالي پيدا کرده هرکاري کردم درست نشد. استارت در هواي گرم خوب نميزنه و بيشتر با تک استارت روشن نميشه.ولي در زمستان با نيش استارت روشن ميشه. باطري فيلتر ها تميز کردن انژکتور و دريچه گاز همه انجام دادم دياک هم زدم خطا نداشت. کسي ميدونه مشکل از چي هست؟