سلام دوستان
پرایدصفر خریدیم
چراغ های جلوش تنظیم ارتفاع برقی نداره!!!
سلکتور تنظیم ارتفاع داره،اما خود چراغ موتور برقی نداره!!
واسه بقیه هم همینطوره؟؟؟؟؟؟