با سلام
دیشب پرایدم سالم خاموش کردم صبح خواستم استارت بزنم روشن نمیشه برق داره ساعت و رادیو هم برق دارن ولی استارت رو که میچرخونم رادیو و ساعت کلا خاموش میشن و رها میکنم وصل میشن
رفتم یه باطری خریدم گفتم شاید از باطری باشه ولی بازم اونجوریه هیچ فرقی نکرد
تو رو خدا کمک کنید از کدوم قسمت میتونه باشه؟