سلام؛چراغ راهنمای سمند معمولی بعد از هر بار یک دو یا سه مرتبه میزنه بعد از کار میفته،کسی میدونه مشکل از کجاست؟راهنمای چهارطرف یا همون جفت راهنما مشکلی نداره.مشکل از دسته راهنما هم نیست.