سلام دوستان&nbsp;<img src="images/mysmilies/icon_arrow.gif" border="0" alt="" title="Icon Arrow" smilieid="12" class="inlineimg"><br>چند روزيه بوق پرايد مدل 86 من همين طور الکي خودش به صدا در مياد. قطع هم نميشه<img src="images/mysmilies/icon_biggrin.gif" border="0" alt="" title="Icon Biggrin" smilieid="13" class="inlineimg">. مجبور شدم فيش متصل به بوق رو در بيارم تا صداش قطع بشه. فکر کنم مشکل مال رله باشه ولي نمي دونم رله دقيقا کجاي ماشينه که عوضش کنم؟&nbsp;<br>لطفا اساتيد يه راهنمايي بکنن. ممنون<br><br><br>اين هم نقشه برقي کامل بوق پرايد<br><br><img src="attachment.php?attachmentid=10296&amp;stc=1" attachmentid="10296" alt="" id="vbattach_10296" class="previewthumb"><img src="attachment.php?attachmentid=10297&amp;stc=1" attachmentid="10297" alt="" id="vbattach_10297" class="previewthumb"><br><br>