به نظر دوستان گرامی، آیا صفحه جلو داشبورد پرشیاELX را میشه عوض کرد و آیا عکس نمونه خوشکلشو داری. البته اگر بعداز تعویض به سروصدا نیوفته