شرکت سامسونگ سال گذشته مبلغي معادل يک ميليارد دلار بابت حق امتياز استفاده از تکنولوژي هاي ماکروسافت در برنامه هاي اندرويد گوگل خود به اين شرکت پرداخت کرد.اين بحث در مورد موافقتنامه ي صدور مجوز است که بر اساس آن اين مبلغ درنظر گرفته شد. سامسونگ يکي از پرداختها را دير تر از موعد انجام داد و اکنون پرداختها را متوقف کرده است و ادعا دارد خريداري نوکيا توسط ماکروسافت در سال 2013 اين توافق نامه را نقض کرده است. اين درحالي است که ماکروسافت ادعا دارد در اين توافقنامه ي صدور مجوز امتياز به صراحت بيان شده است که ماکروسافت مي تواند شرکت هاي ديگري را خريداري کرده و در عين حال از سامسونگ پول خود را دريافت نمايد.اقدامات قانوني.... ادامه در nikoo.com
منبع : نيکو