سلام به همه کاربران و عذر خواهي بابت ايجاد اين تاپيک
اما متاسفانه هيچ جا پيدا نکردم در اين رابطه توضيح داده باشه
از کنسول وسط ماشينم صداهاي زيادي مياد فکر مي کنم پيچي شل شده باشه !
کسي آموزشي داره ؟ تصويري باشه خيلي عالي ميشه