یکی از دوستان تعدادی سنگ قلوه تراولتن برام تهیه کرده جهت تزیین تانک سیچلاد آفریقایی هام .
آیا این سنگ منشا آهکی داره ؟ مشکلی ایجاد نمیکنه ؟

همچنین تعدادی سنگ ترائونیک ( سنگ ماقبل از مرحله مرمر شدن که بسیار زیباست و رگه های شیشه ای درونش وجود داره ) قراره برام بیاره . اون چطور ؟ قابل استفاده هستش ؟

با تشکر