سر انجام پس از ماه ها شايعه در خصوص زمان کنفرانس بعدي اپل – دقايقي پيش اپل در يک ايميل کنفرانس خود را در 23 اکتبر تاييد کرد …
کنفرانسي که انتظار ميرود از نسل کوچک تر اي پد – iPad Mini رو نمايي شود .و همچنين مک بوک رتيناي 13 اينچ و مک ميني و آی مک ارتقا يافته
اين کنفرانس سه شنبه هفته آينده در ساعت 9:30 شب به وقت ايران/تهران برگزار ميشود .
پيام اين کنفرانس : We’ve got a little more to show you ميباشد …
منبع