سلام من از چندتا مکانیک ماشینهای راه سازی شنیدم موتور نیم دیزل و تمام دیزل.
فرقشون چیه؟