شرایطش چیه؟
قیمتش رو توی باما زده 100 تومان.... اصلا نمیارزه این قیمت...
نمایندگیش درست اطلاع رسانی نکرده به نظر من