سلام بر دوستان
به نظر دوستان اشکال از کجاست که باله ماهی ها سیاه شده؟
اسکاره که 3 ماهه اینطوریه ولی این سفید ها 1 ماهه و کاملا هم سرحال هستن آب رو هم 15 روز 50% عوض می کنم و تو هر 20 لیتر 1 قاشق غذاخوری سرخالی نمک دریا هست و هر 1 هفته نصف دوز استاندارد از ایزی بالانس استفاده می کنم.
غذا هم روزی 2 نوبت هر بار 1 قاشق چای خوری کوچیک انرژی + چندتا میگو خشک میدم.