با سلام.
خوب موضوع اینجاست که سوراخ شدن خنک کننده گیربکس در واقع باعث اختلاط روغن گیربکس با مایع خنک کننده موتور میشه.وقتی از حجم روغن گیربکس کم نشده دلیلی برای روشن شدن چراغ هشدار هم وجود نداره.