سلام
دنبال جوجه آمازون هستم. حد اکثر 8 ماهه
و یک پاراکیت سرآلویی ماده هم میخوام.زیر 2 سال
منتظر جوابتون هستم.