با اتمام مهلت شرکت در مسابقه برنامه‌نویسی سامسونگ و بررسی برنامه‌های ارسال شده شرکت‌کنندگان توسط داوران منتخب، سرانجام برندگان این رقابت مشخص شدند. بر اساس اپلیکیشن‌های دریافتی از طرف برنامه‌نویسان، تیم داوری تنها نمونه‌های ارسال شده برای بخش برنامه‌های کاربری اندروید را با حد نصاب‌های در نظر گرفته شده برای مسابقه منطبق دانست. لذا با توجه به این موضوع، برنامه‌نویسان علاقه‌مند به شرکت در مسابقه، تا ۱ ماه دیگر فرصت دارند تا برنامه‌های خود را برای پلتفرم بادا در بخش‌های بازی و برنامه‌های کاربردی و برای پلتفرم اندروید برای بخش بازی ارسال نمایند. طبق اعلام تیم داوری مسابقات، برندگان بخش برنامه‌های کاربردی اندروید به ترتیب مقام، آقایان هومن مثنوی، امین تقدسی و امیر رجبی هستند و در بخش بازی اندرویدی آقای فرشاد محیطی مقام سوم را کسب نمودند که به‌زودی جهت اهدا جوایز با آنان تماس گرفته خواهد شد. http://badaos.ir/content/%D8%A8%D8%B...AF%D9%86%D8%AF