با سلام
از دوستان خواهش میکنم مطالب خودشونو در مورد این دو روش که بسیار مهم و تاپ هستند و یه جورایی حرف اولو تو صنایع دفاع میزنن ارائه بدن تا بنده و بقیه دوستان بتونیم استفده کنیم
یه توضیح در مورد این روشها
در مورد روشهای فرعیشون مثل کیسه تر و کیسه خشک
وغیره
بازم از دوستان ممنونم