اعلام تعطیلات تابستانی شرکت پارس خودرو
چهار شنبه , 30 تير 1389مطابق تقویم کاری گروه خودروسازی سایپا ، تعطیلات تابستانی شرکت از تاریخ 2/5/89 لغایت 7/5/89 تعیین گردیده است .
با توجه به اینکه در مدت زمان مربوطه سایت فروش شبکه نمایندگان قطع و هیچگونه فعالیت مرتبط با فرآیندهای فروش در معاونت فروش قابل انجام نخواهد بود لذا بدیهی است امکان ارسال پرونده و یا پیگیری موارد در طول تاریخ ذکر شده مقدور نخواهد بود .

لازم بذکر است از روز شنبه مورخ 9/5/89 سایت فروش نمایندگان فعال و امکان انجام امور مرتبط با فروش خودرو فراهم خواهد بود .