سلام
باتري خوب چي پيشنهاد ميديد؟
باتري روي ماشين که خشک هم نبود بيش از 2 سال کارکرد. پارسال يک باتري پوما خريدم 70 آمپر، دقيقا 13 ماه کار کرد و از کار افتاده!!!
فروشندش هم ميگه الان باتري ها اينطوري شدن!!!!!!
نظرتون درباره باتري ايراني چيه؟

ممنون