يان مجموعه بازي كم حجم و سرگرم كننده مخصوص 5800 بدون محدوديت با كد رجيستري وارد شده در فايل تكست فايل ميباشد. شامل بازي هاي جالبي مثل تخته نرد است.
http://www.2shared.com/file/7767596/...Astraware.html