PDA

View Full Version : آزمايش فني گلف نسل 5po2ya
31 August 2004, 07:57 PM
تاريخچه:

در سال 1974 نخستين مدلهاي گلف خط توليد كارخانه فولكس واگن را ترك كردند و از همان هنگام كلاس نوينس را در جهان اتومبيل بنياد نهادند و از آن زمان تا كنون خودردهايي با اين شكل و اندازه را اتومبيل هايي در كلاس گلف مينامند. گلف از آغاز توليد نسل نخست خودرويي پر طرفدار و جالب بود و با شروع توليد نسل دوم بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و كم كم در نسلهاي بعدي بعنوان اتومبيلي ممتاز با كيفيت بالا و تواناييهاي اسپرتي جوان پسند در كلاس خود شناخته شد تا اينكه در نسل چهارم از سال 1977 تا آگوست 2003 با بهترين كيفيت و طراحي حضور خود را بيش از پيش نمايان ساخت اكنون نسل پنجم اين اتومبيل به ميدان آمده اما آيا گلف 5 نيز خواد توانست ارزشهاي اين اتومبيل پر طرفدار را حفظ كند؟

بدنه:

از تابستان سال 1974 تا كنون هر روز 2100 نفر به تعداد خريداران گلف افزووده شده است و اين اتومبيل هم اكنون 37٪ از بازار فروش اين رده را د راروپا از آن خود كرده است . توليد نسل پنجم گلف از اواسط ماه آگوست 2003 آغاز گرديده و تعداد نمونه هاي ساخته شده آن تا سال 2004 به 135000 دستگاه رسيد و برنامه ساخت اين مدل نيز 600000 دستگاه بر آورد شده است. در مورد طراحي نسل نوين گلف پيش از هر چيز بايد يادآور شد كه گلف همواره بعنوان اتومبيلي پر جاذبه و با دگر گووني هاي ويژه خود مطرح بوده است اما با نگاهي به گلف 5 در ميابيد كه احتمالا ايجاد جاذبه لازم در طراحي از دست طراحان اين اتومبيل در رفته استو گلف 5 بدون شك شبيه ديگر نمونه هاي گلف است اما بدون ترديد طرفداران متعصب اين خودرو را راض نخواهد كرد.
بخوبي بياد دارم كه در سال 1997 هنگامي كه گلف 4 را مورد آزمايش قرار ميدادم بسياري از جوانان در خيابان به گلف 4 مورد آزمايش آن روز چشم دوخته بوودند ولي اين مورد براي گلف 5 تكرار نشد(احتمالا نويسنده يادش نبووده كه ماشين هايي ديگه ههم براي خود نمايي در خيابا ن هستند كه ديگه چشم جوونا به دنبال گلف 5 نميره!!!)چراكه طراحي بدنه نسل نوين گلف تا حدودي تكراري و يا بدون جاذبه است. به نظر نگارنده گلف 5 داراي شباهت هاي مناسب و يك طراحي پويا و يا شبيه به مدل پيشين نيست البته بحث طراحي و اصولا شكل بدنه هر اتومبيل بيشتر به سليقه شخصي افراد باز ميگردد ولي در جايي كه رنو مگان جديد به تازگي پر فروش ترين اتومبيل اروپا در اين كلاس شده و نمونه هاي زيباي اوپل استرا و فورد فوكوس نيز در راهند طراحي بدنه گلف 5 در مقايسه با اين اتومبيل ها تا اندازهاي گمنام جلو گر ميشوند.
از نوآوريهاي بدنه گلف 5 نسبت به مدل پيشين مي توان جاگذاري چراغهاي راهنما به شيوه مرسدس بنز در آينه هاي بيروني و جا گذاري دستگيره باز كننده در صندوق بار نشان پزرگ فولكس واگن بر روي درصندوق بار نام برد درازا پهنا و بلندي گلف 5 كه بسته به مدل بين 1150 تا 1275 كيلوگرم وزن دارد به ترتيپ برابر با 4204و 1759 و 1485 ميليمتر است بدين روي اين اتومبيل در طول 55 ميليمتر در عرض 24 ميليمتر و در ارتفاي 41 ميليمتر نسبت به مدل پيشين بزرگتر شده .فاصله اكسل آن از يكديگر نيز 2578 ميليمتر و گنجايش صندوق بار ابن خودرو بيشتر به دليل حذف چرخ زاپاس و جايگزين كرددن آن با يك اسپري پنچر گير است.

كابين:

بزرگتر شدن اندازههاي بدنه به جادار تر شدن كابين اين خودرو نيز كمك فراواني كرده بدين روي فضاي جلو زانوان سرنشينان عقب گلف 5 نسبت به مدل پيشين 55 ميليمتر بيشتر و ارتفاع قسمت عقب كابين نيز 24 ميليمتر بيشتر از گلف 4 است . كابين گلف 5 در نگاه نخست شيك و مرن جلوگر ميشود..
ارگونومي صندلي راننده اين اتومبيل مناسب و طراحي جلو داشبورد آن نيز برخوردار از طراحي نو نيست ولي با نگاهي عميق تر به سادگي در ميابيد گر چه كيفيت مواد پلاستيكي جلو داشبورد گلف 4 بدليل بكارگيري مواد پلاستيكي از جنس نرم در قسمت هاي بيشتري از جلو داشبورد بهتر از مدل نوين است ولي كيفيت كلي كابين گلف 5 هنوز هم در حد بهترين هاي اين كلاس است . از تفاوت هاي كابين گلف 5 نسبت به مدل پيشين اين است كه كه در كابين گلف 4 قسمت هاي نشيمنگاه و تكيه گاه صندلي عقب قابل خوابانيدن بودند در حاليكه در گلف 5 تنها قسمت تكيهگاه صندليعقب آن قابل خوابانيدن هستند كه البته به گفته مسولين فولكس واگن باينگونه طراحي بيشتر براي كمتر كردن وزن اين اتومبيل بوده ولي اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در هنگام تا كردن تكيه گاه صندليهاي عقب قسمت كف صندوق بار گلف 5 كه به درون كابين راه ميابد چون گلف 4 صاف و هموار نيست...

موتور و گيربكس:

گلف 5 با 4 پيشرانه در اين ميان 2 موتور بنزيني و 2 موتور ديزل به بازار عرضه ميگردد كوچكترين پيشرانه گلف 5 از گونه
4/1ليتري 8 سوپاپه بنزيني با 75 اسب بخار قدرت است و پس از آن موتور 6/1 ليتري 16 سوپاپه از گونه FSiبا سپخت پاش مستقيم با 115 اسب بخار قدرت قرار ميگيرد. اين پيشرانه كه از نوين ترين فن آوري هاي روز برخوردار است به خودي خود يكي از بهترين پاكترين و اقتصادي ترين موتورها باري گلف 5 است ولي مشكل آن در اين است كه اين موتور تنها با بنزين 100 اكتان بدون سرب اقتصادي است و در صورت مصرف بنزين 95 اكتان بدوون سرب مصرف سخت آن 10 تا 15 درصد افزايش يافته و توان آن نيز به همين ميزان كاهش ميابد..
بد نيست اشاره اي نيز به انواع بنزين هاي متداول اين روزهاي اروپا داشته باشيم. از آغاز دهه 90 ميلادي بيشتر كشور هاي اروپايي بنزين هاي بدون سرب را جايگزين بنزين هاي سرب دار كردند . در بنزين هاي بدون سرب مادهاي به نام MTBEجايگزين سرب شد اين ماده در بنزين هاي 98و 100 اكتان بدون سرب بيشتر از گونهاي ديگر بنزين بدون سرب وجود دارد بعدها پابت شد كه ام تي بي ئي پس از سوختن در موتور و خارج شدن از لوله اگزوز بر روي زمين مينشيند كه ميتوان منابع آب زير زميني را آلوده سازد چرا كه اين ماده به سادگي در آب حل ميشود و بو يا مزه آب را تغيير ميدهد و در صورتي كه مقدار زيادي از آن وارد منابع آب گردد نيز ميتواند مسموميت زا نيز باشد .بهمين دلايل برخي از كشور هاي اروپايي بنزين هاي 98و 100 اكتان (سوپر) بدون سرب را تنها در برخي از جايگاهاي بنزين گيري به فروش ميرسانند و اين ميتواند براي اتومبيل هاي كه تشنه اينوونه بنزين هستند بدليل كمتر بودت تعداد جايگاه هاي اينگوونه بنزين ها مشكل ساز باشد.
گلف 5 همچنين با 2 پيشرانه ديزل يكي 9/1 ليتري 8 سوپاپه با 105 اسب بخار و ديگري 2 ليتري 16 سوپايه با 140 اسب بخار هر دو مجهز به سيستم سوخت پاش پر فشار روانه بازار ميگردد گفته ميشود كه در آينده پيشرانه 6/1 ليتري 8 سوپاپه قديمي فولكس واگن با 102 اسب و يك موتور 4/1 ليتري ديگر 16 سوپاپه نوين از گونه اف اسآيبا 90 اسب بخار نيز در ليست فرپش گلف گنجانده خواهد شد در برنامه فروش گلف 5 2 گيرباكس دستي 5 و 6 سرعتع به چشم ميخورد كه اين نيز با اسپرتي بودن اين اتومبيل بيربط نيست!!وسايل رفاهي و امنيتي:

گلف 5 به صورت استاندارد در مدلهاي پايه به وسايل رفاهي چون قفل مركزي شيشه بالابرهاي الكتريكي آينهاي قابل تنظين الكتريكي و گرم شونده . فرمان هيدروليكو سي دي گردان مجهز است. از وسايل ايمني گلف 5 ميتوان بدنه جذب و خنثي كننده انرژي تصادف تكيه گاه صندلي هاي جلو از گونه فعال 6 ايربگ ترمز هاي ضد بلوكه مجهز به سيستم هاي تقويتي مكانيكي و الكترونيكي سيستم پايداري الكترونيكي و كمربندهاي ايمني مجهز به سيستم پس كشنده با نيروي كشش كنترل شده را بر شمرد.

آزمايش رانندگي:
در روز آزمايش يك دستگاه گلف با موتور 6/1 ليتري از گونه FSiاز سوي نمايندگي فولكس واگن در كشور دانمارك جهت آزمايش در اختيار نويسنده قرار گرفت.
پيشرانه اين اتومبيل درست در هنگام استارت داراي صدايي شبيه به موتورهاي ديزل بوده ولي پس از روشن شدن داراي صدايي شبيه به ديگر موتورهاي بنزيني است.
با خارج شدن از نمايندگيفولكس واگن در يك راه خارج از شهر كه به اتوبانهاي سراسري دانمارك ميرسد رانندگي كردم صداي موتور وچرخهاي اين اتومبيل تقريبا در هر شرايطي به گوش ميرسيد و در سرعتهاي بالا نيز اين صدا شبيه به صداي بود كه از درون موتور به يك محفظه تو خالي رسيده باشد..
از اينها كه بگذريم دور گيري موتور اين ماشين با برخورداري آن از ستاب 0 تا 100 كيلومتر برابر 8/10 ثانيه نسبتا سريع انجام ميشود .
كلاچ گلف 5 بسيار نرم است و تعويض دندهاي گيرباكس 6 سرعته دستي آن نيز بسيار نرم و دقيق است اين اتومبيل كه داراي ترمزهاي نيرومندي است همچنين با برخورداري از سيستم فرمان دقيق و سيستم پايداري الكترونيكي در مانورهاي رانندگي از پايداري بسيار بالاي نيز برخوردار است.
گلف 5 با سرعت 160 كيلومتر در ساعت نيز در اتوبان مورد آزمايش قرار گرفت در اين حالت استفاده از دنده 6 گريباكس گرچه كمي از صداي موتور ميكاهد اما صداي پيشرانه آن همچنان به حالتي آزار دهنده در كابين به گوش مي رسيد و اگراز صدايي اسپرتي تري برخوردار بود شايد لذت رانندگي با اين اتومبيل بيش از اين مي شد. از نكات ديگري كه در رانندگي با گلف 5 به چشم مي آيد اين است كه راهنماهاي جاسازي شده در آينههاي آن تالبه داخلي آينه ها ادامه مييابند كه گاهي اوقات در هنگام استفاده از راهنما نور اين چراغها به چشم خود راننده و يا سرنشين جلو ميرسد كه اين هم خود ميتواند تا حدودي ناراحت كننده باشد از نكات مثبت اين اتومبيل بايد به فنر بندي سفت و اسپرتي آن اشاره كرد كه سهم بسزايي در پايداري آن بر عهده دارند...

نتيجه:::

گلف 5 بدون شك هنوز هم يك گلف است كيفيت كلي آن بويژه از نظر وسايل رفاهي و ايمني بالاتر از گلف 4 است و در زمينه تنوع موتور و گير باكس نيز خودرو نسبتا كاملي است و تنها ايرادي كه به آن وارد است جدا از قيمت گرانترش نسبت به رقباي ديگر همكلاس مسئله طراحي آن است كه تامين كننده نياز علاقمندان به اين اتومبيل نخواهد بود.
ويژگي هاي فني !!!!
مدل 1.4 8V
حجم 1390 ~~~~~ توان به اسب /دور موتور --- 75--5000~~~ گشتاور به نيوتن متر/ دور موتور---126--3800~~~ شتاب 0 تا 100 كيلومتر بر ثانيه 9.7~~~ بيشترين سرعت 164 كيلومتر بر ساعت~~ ميانگين مصرف سوخت به كيلومتر بر 1ليتر!! 14.5

مدل 1.6 FS I 16 V
1598 ~~~115--6000~~~155--4000~~~7~~~192~~~15.6

مدل 1.9 8V TDI-PD
1896~~~105--4000~~~250--1900~~~7.6~~~187~~~19.1

مدل 2.0 16V TDI-PD
1968~~~140--4000~~~320--1750~~~6.4~~~203~~~17.5