PDA

View Full Version : عقاب ها و کرکس هاferydoun
5 October 2007, 03:01 AM
با سلام به دوستان عزیز
مایل هستم تا یک عقاب دیگر رو به
شما معرفی کنم.عقاب دو برادر.

با سلام به دوستان عزيز
اين مطلب درباره ي عقاب دوبرادر است که بعضي از قوشبازان حرفه اي از ان استفاده مي کنند.

دوبرادر

پرنده اي كه داستانهاي زيادي از دلاوري هاي او گفته مي شود

در آسمان اگر در حال گشت زني ديده شود معمولا يكي دو كلاغ (البته اگر چنين اجازه اي را داشته باشند) در كنارش هستند.
كلاغها از او مي ترسند و سعي مي كنند مواظبش باشند. چرا كه اين عقاب بيش از هر شكاري ديگر قاتل است.
wing span اين پرنده 150 تا 180 است و در كنار كلاغها باندازه سه برابر بنظر مي رسد.
با اين همه دوبرادر عقابي ميان جثه ناميده مي شود.
دوبرادر پرنده اي است كه نسبت به عقابهاي ديگر براي نگهداري در خانه مناسب بنظر مي رسد.

برگرفته از falconry.persianblog.com

اينم دو عکس از عقاب دوبرادر که چثه عقاب دوبرادر را با کلاغ مقايسه مي کند.

*با ارزوي سلامتي براي شما دوستان عزيز*

:icon_cool

ferydoun
5 October 2007, 03:54 AM
با سلام
اینم معرفی عقاب طلایی

عـقــاب طـــــلائـي
اين پرنده به سلطان آسمان معروف است و اين نام مختص كشور عزيزمان ايران نيست بلكه بسياري از كشورها به اين پرنده بلند پرواز و جسور كه حتي به انسان نيز حمله ميكند ، گفته ميشود
به اين عقاب به سبب وجود پرهاي طـــلايي در پس گردن و مقداري از سر ، طلائي گفته ميشود كه اين رنگ در نابالغ حيوان رؤيت نميگردد
در قزاقستان اين پرنده بسيار طرفدار دارد و آن بدليل آموزش آن براي شكار انواع حيوانات با ارزش از قبيل روباه ، خرگوش و برخي پرندگان از قبيل كبك كه در اين گونه يد از عقاب جهت ترساندن پرنده استفاده ميشود و عقاب خود مبادرت به صيد نميكند
اين پرنده را از زمان جوجگي از آشيانه برداشته و سپس آن را بزرگ ميكنند كه يك جوجه عقاب جهت بدست آوردن توانائي پرواز از بد و تولـــد به مدت زماني حدود دو ماه نياز دارد
اين پرنده در تغذيه همانند دليجه از توانايي خاصي در وفق دادن با محيــطهاي مختلف بهره مند است و به همين علت در تمام قاره هاي جهان به چشم ميخورد
اين پرنده از لاشه حيوانات نيز جهت سد جوع استفاده مينمايد
زماني كه اين پرنده از جوجگي توسط مربي بزرگ شودچنان با مربي دوست ميشود كه به خاراندن موها ، گوشها و ـ ـ ـ او با نوك و پنجه هاي مرگبارش ميپردازد
جوجه عقابهاي اينجانب با من چنان رام بودند كه بدنبال وسيله نقليه به پواز در مي آمد و عاقبت بر ترك آن مينشست و به ديگر افراد بويژه به سنين كمتر از يك متر و نيم حمله بعنوان صيد كردن ، مينمود
پنجه هاي اين پرنده جندان قوتي دارد كه زماني يك گكربه را در زمان رهايي در منزل صيد ميكرد چشمهاي حيوان زبان بسته از حدقه بيرون ميزد و فرصت هيچگونه عكس العملي را نداشت و ان بدليل ضربات پي در پي پنجه ها به حيوان ميبود

شناســــــــائي

ماده اين پرنده از جنس نر درشت تر و بزرگتر استاين پرنده بر جريان هواي گرم جهت اوج گيري سوار شده و در حالتي كه بالهاي پهن خود را به سمت جلو مانند عدد هفت در رديف بدنش قرار داده ، به سمت بالا حركت ميكند و اوج ميگيرد
نابالغ اين حيوان در قاعده بالها و دم ، انتهاي پرها سفيد است در صورتي كه در بالغ پرها تا انتهاء يكرنگ و تيره ميباشد
در حبن پرواز شكوهمندش هر چند هرزگاهي چند بال با حالتي بسيار سنگين و با وقار ميزند و مجددآ به بالباز روي و چرخش و سواري بر روي هواي گرم ادامه ميدهد
بالغ داراي چشماني قهوه اي و پس سري برنگ طلائي داشته كه اين رنگ مابين ديگر عقابها مشهود نيست و تنها عقاب شاهي شايد با طلائي در نزد مبتديان اشتباه گرفته شود
اين عقاب از مچ پا تا پنجه ها پرهائي برنگ قهوه اي و طوسي دارد و از مخلبهاي بسيار بزرگ و قوي برخوردار است

زاد و ولـــــــــــــــــــــــد

اين حيوان پس از جفت يابي تا آخرين لحظه عـمــــــر با جفت خود بسر ميبرند مگر اينكه براي هر يك از آنها اتفاق ناگواري بيفتد
حدود چهــــــــــار سال پس از دوران جوجگي به زمان نيازميباشد تا اين حيوان توانائي توليد مثل را كسب نمايد
اين پرنده در تپه هاي بلندي كه در يكي از شيبهاي رو به جنوب غربي تا شرق داراي پرتگاه هاي مرتفع و غير دسترس ، در لبه سنگي اينگونه پرتگاه ها آشيانه بزرگ خود را بنا ميكند و تا ساليان دراز اگر حادثه اي رخ ندهد در آن تخمگذاري ميكند
در آشيانه بيش از دو جوجه كمتر رؤيت ميگردد و اگر جوجه اول ماده باشد جوجه بعدي توسط او خورده ميشودجوجه ها در اواخر فروردين سر از تخم بدر ميآورند و در حدود پنجاه تا شست روز طول ميكشد تا توانائي پرواز را بدست آورند
بيان اين مطلب ضروري است كه اگر جوجه ها بسيار كوچك باشند در حين نزديك شدن به آشيانه والــــــدين خود را در فواصل دور دست پنهان ميكند و اگر جوجه ها بزرگ باشند والدين بويژه مادر به آدمي حمله نموده و در اين حملات توان پرت نمودن انسان رااز كوهستان به پائين داراست.

برگرفته از علی رضا مهرابادی
موفق باشین

ferydoun
12 October 2007, 04:27 AM
برگرفته از علی رضا مهر ابادی
موفق باشید

ferydoun
24 October 2007, 03:01 AM
با سلام به دوستان عزيز و ارجمند
خوب در اين پست مي خوام مطالب رو جمع بندي
کنم و به عبارتي از اول شروع کنم
دوستاني که به پرنده هاي شکاري علاقه دارند يا
ندارند حتما اين پستها رو مورد توجه قرار
بدن چون اگر هم علاقه به اين موضوع نداشته باشن
از لحاض اطلاعات عمومي حتما بدردشون مي خوره .
در ضمن بيشتر اين مطلب ها که از اين به بعد ميزارم
ازکتاب پرندگان شکاري هست و اگر مطلب هم از
خودم باشه حتما مي گم که از خودم هست.
خوب پرندگان شکاري شامل چند خانواده و چند زير خانواده
هستند.انواع خانواده هاي پرندگان شکاري عبارتند از :
عقاب ها:
عقاب خالدار کوچک
عقاب شاهي
عقاب دو برادر
عقاب طلايي
عقاب خالدار بزرگ{تالابي}؛
عقاب سر طاس
عقاب خاکي{عقاب دشتي}؛
عقاب صحرايي
عقاب پر پا
عقاب ماهي گير
عقاب مارخور
اطلاعات خودم:عقاب ها گونه هاي مختلف دارند و در پنج قاره هم
وجود دارند.عقاب هايي که خودم مي شناسم هم اين ها هستند:
مرغ راز افريقايي
عقاب دريايي سينه سفيد
عقاب دريايي دم سفيد
عقاب دريايي پالاس
عقاب جنگجو
عقاب سر راسويي خاکستري
عقاب دم گوه ايي
عقاب سياه سينه ماري
عقاب کوچک
لازم به ذکر است که عقاب شاهي خود دو زير شاخه دارد
که عبارتند از:اوراسيايي و اسپانيايي.و اينکه در مورد
اطلاعات خودم بايد بگم که فقط 2 گونه از پرنده هاي
ذکر شده در کشورمان وجود دارند{به صورت مهاجر}؛
که عبارتند از عقاب دريايي دم سفيد و عقاب دريايي
پالاس{پالاس در جنوب و دم سفيد در درياي مازندران}؛
از تمام عقاب هاي ذکر شده عکس هم خواهم گذاشت.
-------------------------*
خانواده ي دوم که قوش ها يا همان زرد چشمان هستند.
البته در قوشبازي در ايران باستان قوش به سياه چشمان
مي گفتند و باز به زرد چشمان.قوش ها عبارتند از:
قرقي
طرلان
پيغو ي کوچک
پيغو
قرقي هريس{در ايران وجود ندارد و بيشتر مختص اروپا مي باشد}؛
قرقي شانه قرمز
اطلاعات خودم:در مورد طرلان که بايد يک نکته را متذکر بشوم
اين است که طرلان هم نوع هاي مختلف دارد که دونوع را
شايد شما دوستان نشناسيد که اين دو نوع عبارتند از:
طرلان کاکل دار
طرلان جبار
و دو نوعي که حتما ميشناسيد طرلان معمولي و قزل هست.
-------------------------*
خانواده ي سوم که سارگپه ها هستند عبارتند از :
سارگپه ي معمولي
سارگپه ي پا بلند
سلرگپه ي پر پا
سارگپه ي جنگلي
اطلاعات خودم:به غير از اين سارگپه ها که معرفي کردم
يک نوع ديگر نيز وجود دارد که کمتر کسي ميشناسش.
نام اين سارگپه ؛ سارگپه ي چشم سفيد هست که فقط در بلوچستان
و نواحي ان وجود دارد.
---------------------------*
خانواده ي چهارم شاهينيان هستند که به ترتيب عبارتند از:
دليجه
دليجه ي کوچک{نام قديمي دليجه ي کوچک همان دليجه ي ناخن سفيد است}؛
لاچين
ليل
ترمتاي پاسرخ
ترمتاي
دليجه ي امريکايي
دليجه ي نانکين
بالابان
شاهين
بحري
شاهين دودي
اطلاعات خودم:به غير از اين شاهين ها که معرفي کردم نوع هاي ديگري
هم وجود دارند که عبارتند از:شاهين چمنزار ، شاهين خرمايي ، شاهين سياه
و ترمتاي سر حنايي.ترمتا ها 3 نوع دارند:ترمتاي معمولي ، ترمتاي سر حنايي و ترمتاي پاسرخ.
در اينده حتما از اين شاهين ها عکس خواهم گذاشت.
--------------------------------*
خانواده ي پنجم کور کور ها هستند که در کشورهاي ديگر
مثل انگليس به انها کايت مي گويند.
کور کور سياه
کور کور حنايي يا قرمز
اطلاعات خودم:کور کور هاي ديگري هم وجود دارند که
اگر اسم انها رو بگم در نظر شما دوستان عزيز
اسم ها اشتباه و عجيب و غريب به نظر ميرسند اما نگران نباشيد
اسم ها درست است.
کور کور براهميني{براهميني در بعضي کشور ها به راهباني مي گويند که مذهب بودايي دارند}؛
کور کور صفير{Kite Whistling}
کور کور نشانه بال{kite letter Winged}
-----------------------------------------*
خانواده ي ششم سنقر ها هستند که عبارتند از:
سنقر خاکستري
سنقر سفيد
سنقر گندم زار
سنقر تالابي
اطلاعات خودم:تا بحال مطلب قابل توجهي درباره ي سنقر ها نديده ام.
------------------------------*
خانواده ي هفتم جغد ها هستند که عبارتند از:
مرغ حق{که خود 3 نوع دارد؛مراجعه به تاپيک جغد}؛
جغد جنگلي
جغد گوش دراز
جغد کوچک
جغد تالابي
جغد انبار{به اين جغد ؛ جغد سفيد نيز مي گويند}؛
جغد کوچک خالدار{جغد کوچک جنوبي}؛
اطلاعات خودم:به غير از اين نوع جغد ها که گفتم چند نوع
واقعا منحصر بفرد هم هستند که معرفي مي کنم.
جغد اورال{ural owl}
جغد پنهان{Burrowing owl}
جغد خاکستري بزرگ{Great Grey Owl}
جغد شمالي{boreal owl}
جغد عقابي يا همان شاه بوف{eagle owl}
جغد قطبي{snowy owl}
----------------------------*
خانواده ي هشتم کرکس ها هستند.
کرکس کوچک{کرکس کوچک همان کرکس مصري است}؛
کرکس گريفون{ايراني ها مي گويند دال گريفون و ترکها و کرد ها ميگويند قرطال}؛
کرکس سياه يا دال سياه
هما يا کرکس ريشدار
اطلاعات خودم:در اول بايد به اين نکته اشاره کنم که کرکس سياه
خود دو نوع دارد که من درباره ي اين دو نوع اطلاعات زيادي ندارم
و نمي توانم اطلاعاتي در اختيار شما بزارم.اگر دوستان اطلاعاتي
دارن حالا چه از خودشون يا از کتاب و سايت حتما بزارن.
نکته ي بعدي اين که من سه نوع ديگر کرکس را ميشناسم
که از وجود انها در کشورمان بي اطلاع هستم.
کرکس راپل{که بسيار بزرگ است}؛
کرکس ترکي
کرکس يا دال پشت سفيد
اگر دوستان از بقاي اين پرندگان با شکوه در ايران اطلاعي
دارن حتما بيان کنند.
--------------------------*
خوب اينم نژاد هاي پرندگان شکاري.در اول صحبت گفتم
که پرندگان شکاري زير خانواده هم دارند که من
از يکي انها باخبرم .کاراکارا ها چند نوع دارند که من فقط يکي از انها
رو ميشناسم.کاراکارا سر زرد رو ميشناسم که احتمالا اين نوع
زير خانواده ي شاهين ها هست.
خوب مطلب هم به ترتيب و در دراز مدت از تمام
پرندگان معرفي شده گذاشته خواهد شد.ولي خواهشن شما هم کمک کنيد.
يعني هيچ چيز از اين پرنده ها نمي دونيد.به نظر من که امکان نداره.
جالب است بدونيد که ترک ها و کردها به غير از اين که به دال مي گويند
قرطال به قوش يا باز قيمتي هم ميگويند قيش.منتظر کمک شما هم هستم.

*با ارزوي توفيق روز افزون براي شما دوستان عزيز*

:icon_cool:icon_cool:icon_cool:icon_cool:icon_cool

سلام
دوست عزیز لطفن هنگام تایپ ، خطوط را تا انتها پر کنید تا پستهای شما حجم کمتری از صفحات را اشغال کند. با تشکر محسنی

ferydoun
25 October 2007, 05:09 AM
با سلام
اينم مطلب عقاب خالدار کوچک
همينطور که گفتم به ترتيب ميزارم.
عقاب خالدار کوچک:Lesser Spotted Eagle
سلسله:Animalia
شاخه:chordaata
رده:Aves
راسته:Falconiformes
خانواده:Accipitridae
جنس:Aquila
گونه:A.pomarina
نام علمي:Aquila pomarina

عقاب هاي خالدار کوچک و بزرگ ؛ بسيار شبيه يکديگرند
ولي تفاوتهايي نيز با يکديگر دارند که تمايز انها را ميسر
مي سازد.
1.نوار هايي به رنگ روشن در پشت گردن عقاب خال دار
کوچک نابالغ ديده مي شود ، در حالي که عقاب خالدار
بزرگ اين علامت را ندارد.
2.در عقاب خالدار کوچک ، رنگ عنبيه ي چشم ، قهوه اي
متمايل به زرد و يا زرد است ولي در عقاب خالدار بزرگ ، به
رنگ قهوه اي تيره ديده مي شود.
3.عقاب خالدار کوچک ، همان گونه که از نامش پيداست ،
از لحاظ جثه کوچکتر است.
اين پرنده ، جز گونه هاي در معرض خطر انقراض به شمار
مي رود.
پراکندگي جغرافيايي در ايران:اطلاعي در دست نيست.

***اعلام مي کنم که اين مطلب برگرفته از کتاب
شکاري هست و خودم اطلاعات موثق زيادي درباره اين
پرنده ندارم***{بزاريد پاي کم سوادي ما}؛

در مورد اطلاعات خودم بايد بگم که اين عقاب
کمياب هست و به تعداد بسيار کم در نواحي شمالي
مثل مازندران و تبريز و اردبيل زندگي مي کنه.
اطلاعي از مهاجر بودن يا مهاجر نبودن اين
پرنده ندارم.اگر دوستان اطلاع دارن حتما بزارن.
اميدوارم که مفید واقع شده باشه...

ehsan_ghoshbaz
10 December 2007, 04:17 PM
این هم چند تا عکس از عقاب طلای

http://i17.tinypic.com/80oc0lw.jpg

http://i15.tinypic.com/7yf89ko.jpg

http://i18.tinypic.com/8fmdcpk.jpg

vahidgg
10 March 2008, 12:20 PM
با سلام خدمت همه ی دوستان گرامی .
همونطوری که قول داده بودم عکسهای شکار روباه با استفاده از عقاب طلایی میذارم.
اینها رو داشته باشید مطلب و عکسهای دیگه رو هم بعد میذارم.
به نظر من که خیلی فوق العاده هست.

http://aycu15.webshots.com/image/45494/2003454382469304814_rs.jpg (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2003454382469304814)

http://aycu30.webshots.com/image/48389/2003427138219003046_rs.jpg (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2003427138219003046)

http://aycu29.webshots.com/image/48068/2003455247809065623_rs.jpg (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2003455247809065623)

http://aycu03.webshots.com/image/48322/2003489796761107279_rs.jpg (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2003489796761107279)

http://aycu22.webshots.com/image/47941/2003436937637081742_rs.jpg (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2003436937637081742)

در ضمن یادم رفت که بگم عکسها رو در اندازه ی کوچیک اپلود کردم تا صفحه زود بالا بیاد همونطوری که خودتون میدونید اگه روی عکسها کلیک کنید به اندازه ی بزرگ و بهتر نمایش خواهد داده شد.
از دوستان دیگه هم خواهش میکنم برای قرار دادن عکس همین کار رو بکنند تا صفحه زود باز بشه.

ferydoun
18 March 2008, 02:20 AM
با سلام
دوستان این مطلب درباره ی عقاب شاهی هست.امیدوارم مفید باشه.
سلسله:Animalia
شاخه:Chordata
رده:Aves
راسته:Accipitriformes
خانواده:Accipitridae
جنس:Hieraaetus
گونه:H.fasciatus
نام علمی:Hieraaetus fasciatus
امروزه سه نوع عقاب شاهی وجود دارد.عقاب شاهی شرقی , عقاب شاهی اسپانیایی , عقاب شاهی فرانسوی , قابل توجه است که در گذشته از این عقاب به طور گسترده ای به عنوان سمبل و نشان استفاده شده است.برای نمونه ناپلیون بناپارت ع امپراطوری روم و امپراطوری روسیه این عقاب را به عنوان سمبل معرفی کرده بودند.عقاب شاهی اسپانیایی در نواحی جنوب غربی اسپانیا و نیز پرتغال زندگی می کند و تا کنون به عنوان زیر گونه ی عقاب شاهی در نظر گرفته می شد.ولی امروزه خود به عنوان یک گونه مستقل در نظر گرفته می شود.این گونه از خویشاوندان شرقی خود کوچکتر است و یک گونه ی مقیم به شمار می رود و مهاجرت نمی کند.غذای اصلی ان خرگوش است ولی می تواند از انواع حیوانات مثل اردک ها , روباه ها , کلاغ ها و ... نیز تغذیه کند.این گونه جز گونه های در معرض خطر انقراض است که عامل اصلی ان , از بین رفتن زیستگاه های انان و نیز مسمومیت می باشد.تخمین زده می شود که در حاضر حدود 400 عدد از انها باقی مانده باشد.عقاب های شاهی عموما از پرندگان مهاجر به شمار می روند و تعداد زیادی از انها زمستان ها را در خاورمیانه می گذرانند.هنگام مهاجرت , دسته های کوچکی تشکیل می دهند.این پرنده عموما برای لانه سازی و تولیدمثل , نواحی مرکزی و شمالی یونان را انتخاب می کند.در اوایل قرن بیستم تعداد این گونه از عقاب ها در حد مطلوبی بوده است ولی به تدریج با قطع درختان که برای لانه سازی توسط این پرندگان مورد استفاده قرار می گرفت , تعداد انها کاهش یافته است.از بین رفتن جنگلهای مسطح , بیشترین تاثیر را در تعداد این گونه داشته است.نکته ی جالب توجه در مورد عقاب های شاهی اسپانیایی این است که جنس انها را از روی خصوصیات فیزیکی و ظاهری نمی توان تشخیص داد.از نظر ظاهری عقاب شاهی بسیار شبیه عقاب طلایی است.ولی اندکی کوچکتر است.طول بدن ان 80 سانتیمتر و فاصله ی دو سر بال حدود 2 متر می باشد.ولی به اندازه ی عقاب طلایی نیرومند نیست.عقاب های شاهی در اروپای جنوب شرقی و نیز اسیای مرکزی دیده می شوند.
در زمستان این عقاب ها به افریقا , هند و چین مهاجرت می کنند.این نوع عقاب بر خلاف سایر عقاب ها که نواحی کوهستانی , جنگل های باز و نواحی بدون درخت را ترجیح می دهند ع لانه های خود را بر روی درختانی می سازند که توسط سایر درختان احاطه نشده باشد و از فاصله ی دور قابل رویت باشد.برای ساختن لانه از شاخه های درخت استفاده می کنند و نیز یک لایه از پر و علف در کف ان قرار می دهند.در اوایل بهار پرنده ی ماده , 2 یا 3 تخم می گذارد و پس از 45 روز , جوجه ها از تخم بیرون می ایند.اغلب اوقات فقط یکی از جوجه ها زنده می ماند.غذای اصلی این پرنده را نوعی سنجاب تشکیل می دهد؛ولی می تواند از روباه , پرندگان کوچک و جوندگان نیز تغذیه کند.
پراکندگی جغرافیایی در ایران:زمستان ها فراوان است.ولی به تعداد کم در ایران زاد و ولد می کند.
برگرفته از کتاب پرندگان شکاری.خوب دوستان امیدوارم این مطلب مفید بوده باشه که حتما هم همینطوره.:icon_arro:icon_arro

دوستان این عکسه عقاب شاهی اسپانیایی هست:

http://aycu05.webshots.com/image/49244/2004262989246330547_rs.jpg

http://aycu15.webshots.com/image/48134/2004234611538318823_rs.jpg

واینم عقاب شاهی دیگه که نمی دونم شرقی هست یا فرانسوی.ولی احتمالا شرقی هست:

http://aycu03.webshots.com/image/49602/2003736046445639103_rs.jpg

http://aycu30.webshots.com/image/46749/2003732132571846035_rs.jpg

و این عکس هم برای این که بتونین نر و ماده رو تشخیص بدین و نوع پرواز این پرنده رو::icon_cool

http://aycu11.webshots.com/image/45410/2005008883556904942_rs.jpg

معذرت می خوام اگه عکس ها زیاد شد ولی چاره ای نبود.سایز کوچیکترشم پیدا نکردم.
موفق باشین:icon_excl

ehsan_ghoshbaz
10 April 2008, 04:47 PM
با سلام
عکس های از شکار عقاب طلای

http://i32.tinypic.com/al16ix.jpg

http://i29.tinypic.com/2ecqis2.jpg

http://i28.tinypic.com/25g6oec.jpg

http://i32.tinypic.com/2qk34zn.jpg

http://i32.tinypic.com/raupsh.jpg

chakeri
1 October 2008, 08:18 AM
[QUOTE]
عقاب طلايي


عقاب طلايي با پرواز بر فراز کوهستان ها قدرت و شکوه خود را به نمايش مي گذارد. اين پرنده زيبا از پرندگان شکاري بوده و از خانواده ي عقاب هاست.


پرهايش به رنگ هاي قهوه اي سوخته ولي در پشت گردنش پر هاي طلايي دارد. به همين دليل به آن عقاب طلايي مي گويند.حدود 75 تا 83 سانتي متر طول دارد.


چون با بال هاي باز پرواز مي کند و اوج مي گيرد ، بال هايش پهن و انگشت دار است. در طبيعت 18 تا 20 سال عمر مي کند. اما در اسارت تا 30 سال و حتي 40 سال هم گزارش شده است و در کل عمر طولاني دارد.


عقاب طلايي که بسيار صبور و شجاع است به عنوان يکي از قويترين پرندگان شکاري شهرت داشته و در آسياي مرکزي حتي از آن براي شکار مارال و گرگ استفاده مي شده است. اين پرنده بومي تمام سال ايران است. يعني هم در ايران زاد آوري و هم زمستان گذراني دارد.


مختص مناطق کوهستاني است و در کوه هاي البرز و زاگرس ، کوه هاي کوير مرکزي ايران و کوه هاي خراسان زندگي مي کند. عقاب طلايي گوشتخوار است و عموما از جوندگان ، خرگوش ، ميش و آهو تغذيه مي کند.


البته شايد گاهي پرندگان کوچکي مثل کبوتر ها را نيز شکار کند . در بهار جوجه آوري دارد و از شهريور ماه جوجه ها پرواز را آغاز مي کنند. جوجه ها از3-4 ماهگي شروع به شکار مي کنند.


اما بعد از 2 سالگي به بلوغ مي رسند . امروزه از ميان پرندگان شکاري ايران که براي اعراب و کشور هاي حاشيه خليج فارس به اسارت گرفته مي شوند ، خوشبختانه عقاب طلايي مورد توجه شکارچيان نيست.


چون عقاب طلايي پرنده اي با جثه بزرگ است و تربيت آن سخت است.


در ضمن اين پرنده فقط در مناطق کوهستاني مي تواند زندگي کند ، اما متاسفانه هنوز هم در کشورهاي شمال خزر که اکوسيستم مرتفعي دارند آن را به اسارت گرفته و از اين پرنده زيبا براي شکار ساير حيوانات استفاده مي کنند.
منبع:http://razieh.parsiblog.com/

ferydoun
6 May 2009, 03:55 AM
با سلام
دوستان در این تاپیک گونه های عقابها و کرکس ها معرفی می شوند.و بازهم بر طبق معمول دوستان بیشتر بر روی گونه هایی تمرکز داشته باشن که در ایران عزیزمان یافت می شوند.با سپاس
موفق باشید

mostafanety
14 April 2010, 01:25 AM
دوستان از کجا می تونم یه پرنده شکاری بگیرم.اینا مجوز می خوان؟نوعش زیاد برام مهم نیست،هزینش برام کم باشه.