PDA

View Full Version : محاسبه هزينه برق مصرفي چهار موتور در يك كارخانه كوچكfarzinsh
6 October 2008, 08:31 AM
يه سئوال از دوستان داشتم.
من مي خواهم هزينه برق مصرفي 4 موتور كه مجموعا 164 كيلو وات مي باشند رو در يك ماه حساب كنم.
با فرض اينكه همه موتورها 24 ساعت كار مي كنند. مي خواهم تعرفه هاي اوج بار كم بار و ميان بار را نيز در انها لحاظ كنم.

اوج بار: 4 ساعت به قيمت هر كيلو وات 496 ريال
كم بار: 12 ساعت به قيمت كيلوواتي 38 ريال
ميان بار : 8 ساعت هر كيلووات 150 ريال

هزينه هر كيلووات ساعت ديماند هم 5935.7 ريال است.

ممنون مي شم اگه كمك كنيد فوريه.

Farbod.E
6 October 2008, 10:42 PM
نرم افزار محاسبه کننده برق بهای مصرفی ( برای اولین بار در Phalls) (http://www.phalls.com/showthread.php?t=41688)