PDA

View Full Version : خودرو هاي بازخريداري شده توسط كارخانهباتلاق
13 September 2008, 06:15 PM
مدتي هست شركت هاي خودرو سازي اقدام به طرح بازخريد خودرو هاي فرسوده ساخته شده خود مي كنند. مثلا سمند و يا پرايد هاي مدل هاي قديمي تر توسط كارخانه سازنده خريداري شده و با تسهيلاتي خودرو هاي جديد واگذار مي شود.

با توجه به اينكه خودرو هاي باز خريداري شده جزو خودرو هاي فرسوده محسوب نميشوند تا اوراق يا بازيافت شوند آيا كسي اطلاعي داره كه چه بلايي به سر اونها ميآد؟ همينطور آيا كسي از مبلغ خريد اين خودرو ها توسط كارخاه سازنده اطلاعي داره؟

لطفا اگر در اين خصوص اطلاعاتي داريد در اينجا بيان كنيد.
با تشكر

hosseinabd
14 September 2008, 02:50 AM
من فکر کنم ازش برای خودروهای نو استفاده میکنند یا شاید هم توی بازار میفروشند.

Warrior--
29 September 2008, 02:21 AM
من فکر کنم قطعات سالم آن ها را جدا می کنند و دوباره برای ماشین های نو استفاده می کنند و کهنه ها و فرسوده ها را یا دور می ریزند و یا ذوب می کنند تا دوباره بتوانند از آن ها قطعه ی جدید تولید کنند.

XELTEK
29 September 2008, 09:29 AM
فقط انها را ذوب میکنند ! البته بدنه اش رو !

موتوری جاهای سالمش رو میدن نمایندگی .... ( بفیشو خودتون میدونین ! )

tartuffe
17 February 2009, 11:50 PM
من فکر کنم تو روزنامه خوندم انها را که قابل بازسازی باشند بازسازی می کنند و در اختیار ناوگان های تاکسی رانی می گذارند فقط نمی دانم شرکت مزدا که چند باز فراخوان برای مزدا داده بود با مزداها چکار می کنند؟ چون اگر دقت کنید تمام مزداهای سری اول اب شدند و الان من مدتهاست از ان مزداها ندیدم