PDA

View Full Version : تنظيم ماشينمهدي123
14 March 2005, 04:24 PM
لطفا در مورد تنظيم ماشين به صورت تجربي هر كس اطلاعاتي دارد در اختيار بگزارد

منظور من اوانس وريتارد است

Evanescence
14 March 2005, 07:02 PM
مهدي123 اين كار رو بعضي از نمايندگيهاي مجاز با دستگاه هاي كامپيوتري مخصوص خودش انجام ميدن و نيازي به تجربه شخصي نداره

مهدي123
14 March 2005, 08:30 PM
با تشكر از شما

بعضي از تعميركارها ماشينهارا بدون دستگاه با شنيدن صداي موتور تنظيم مي كنند
چگووووووووووووووووووووووووووووونه :cry:

booleck
14 March 2005, 10:09 PM
مهدي123,
تجربه در گرانيست که بهر کس ندهند

خوب ميشه از روی صدای کشيدن هوای کاربراتر و صدای سوپاپ ها ولی بازم ميگم تجربه