PDA

View Full Version : خودرو هاي سواري 2* سرسيلندر و ... *booleck
16 February 2005, 10:44 PM
سرسيلندر:

*(1-2):

زمان قيچي كردن:آخر بسته شدن دودواول باز شدن گاز كه حدود 16درجه مي باشد.

فيلرگيري:

براي فيلر گيري دقيق درب دلكو را برداشته وموتور را از تسمه پروانه مي چرخانيم

با توجه به قرار گرفتن جهت چكش بر روي سيلندر مربوطه مثلا يك درب دلكو را باز

كرده (بايد توجه داشت كه تايم ودلكو موتور تنظيم باشد)سپس موتور را در جهت

دوران مي چرخانيم به پلاتين دقت كنيد كه با باز شدن كامل دهانه پلاتين سوپاپ های

سيلندر يك فيلر مي گيريم و دوباره موتور را مي چرخانيم تا پلاتين كاملا باز ،وسيلندر

سه را فيلر مي گيريم ودوباره موتور را چرخانده سيلندر چهار را فيلر گرفته ودوباره

موتور را چرخانده و در نهايت سيلندر دو را فيلر مي گيريم البته اين ترتيب با توجه

به ترتيب احتراق اتومبيل انجام مي گيرد(در چهار سيلندر ها معمولا 1342مي باشد ).

توجه داشته باشيد كه در موقع فيلر گيري موتور سرد باشد.

علائم فيلر شل:

1-صدا ميدهد .(توجه داشته باشيد كه گشاد شدن انگشتي ويا لاغر شدن ميل سوپاپ نيز

صدا مي دهد.)

2-قدرت و شتاب خودرو كم مي شود.

فيلر گيري باعث بالا رفتن راندمان موتور و كاهش مقدار مصرف سوخت مي شود.

چنانچه سوپاپ هوا زود تر باز شود باعث مخلوط شدن سوخت با دود ميشود .وچنانچه

سوپاپ دودزودتر باز شود باعث ميشود مقداري سوخت بدون مشتعل شدن به بيرون

هدايت شود.

سوپاپ:

روشهاي شناسائي سوپاپ گاز از دود:

1-سوپاپ گاز از دود بزگتر است(چون اينرسي مخلوط سوخت و هوا از دود بيشتر

است و در ضمن در هنگام تخليه دودپيستون حالت پمپ را داردو دود را ربه بيرون

پمپ مي كند ).

2-زماني كه سوپاپ دود وگاز باهم برابر است بايد در سيستم فوق از يك سوپر شارژ

استفاده كنيم تا اينرسي سوخت وهوا جبران شود وروش شناخت سوپاپها در اين نوع

به اين صورت است كه رنگ اين دو سوپاپ فرق مي كند سوپاپ گاز رنگي مايل

به سفيد و سوپاپ دود رنگي مايل به قهوه اي وسياه دارد.

3-وقتي كه سوپاپ ها بسته باشد به مسير هاي دود وهوا در روي مانيفولد دقت مي كنيم .

نكته:

1-سوپاپي كه سوخته كامل آب بندي نمي كند .

2-سوپاپ ترسيده : سوپاپي كه ترك موئي برداشته وباعث لغزش موتور مي شود و

اصطلاحا مي گويند موتور تك كار مي كند.

3-عمل ترسيدن و سوختن بيشتر روي سوپاپ دود اتفاق مي افتد

4-سوپاپ گاز كمتر از سوپاپ دود نياز به عمل آب بندي دارد چون لبه هاي سوپاپ

گاز هنگام ورود گاز تميز مي شود ورسوب نمي گيرد.

5-سوپاپي كه ترسيده در هنگام تراكم مقداري سوخت فرار مي كند وباعث بالا رفتن

مصرف سوخت ودر نتيجه قدرت توليدي كمتر است .

6-فيلر سوپاپ دود در اغلب اتومبيلها بيشتر از سوپاپ گاز است.

7-در فيلر گيري دقت كنيد كه چكش برقي بسمت سيلندري باشد كه سوپاپ هاي آن

را فيلر مي گيريد


*(1-4):

ميل لنگ :ميل لنگ بسته به مقدار خراش تراشكاري مي شودكه نسبت به آن مقدار

تراش تعمير اول – تعمير دوم – تعمير سوم – تعمير چهارم مي نامند.اگر بيشتر از

اين تراشيده شود باعث تنش وبريده شدن آن در سرعتهاي بالا مي شود .

عنواع سيستم استاندارد : اينچ IN

تعمير نوع اول را با 010 كه همان (0.010 in) روي ياتاقان نشان مي دهند.

تعمير نوع دوم را با 020 كه همان (0.020 in) روي ياتاقان نشان مي دهند.

تعمير نوع سوم را با 030 كه همان (0.030 in) روي ياتاقان نشان مي دهند.

تعمير نوع چهارم را با 040 كه همان (0.040 in) روي ياتاقان نشان مي دهند.

ميليمتر mm

تعمير نوع اول را با %25mm كه همان (25) روي ياتاقان نشان مي دهند.

تعمير نوع دوم را با %50mm كه همان (50) روي ياتاقان نشان مي دهند.

تعمير نوع سوم را با %75mm كه همان (75) روي ياتاقان نشان مي دهند.

تعمير نوع چهارم را با 1mm كه همان (100) روي ياتاقان نشان مي دهند.

ميل لنگ هر چه لنگ بيشتري داشته باشد موتور داراي شتاب و سرعت و

قدرت بالايي است.

لاتون:قطعه است فلزي كه ميان دو سطح ياتاقان قرار ميگيرد.

بغل ياتاقان :براي جلوگيري از حركت طولي ميل لنگ بكار مي رودكه يك طرف

آن نرم وطرف ديگر آن سخت مي باشد. و طرف نرم آنكه داراي شيارهاي براي

روغن كاري بهتراست بسمت ميل لنگ وطرف ديگر بطرف ياتاقان مي باشد.

فلايويل:هر چه تعداد سيلندر بيشتر باشد فلايويل به همان اندازه كوچكتر انتخاب ميشود.


*****
چنانچه موتوري پس از چند بار ريپ زدن خاموش شوداحتمالا عيب از سيستم

سوخت رساني مي باشد.

واگر در حين خاموش شدن موتور بر اثر گاز دادن موتور عكس العمل خفيفي نشان

دهد حاكي از اختلال در سيستم سوخت رساني مي باشد.


(1-5/1):اگر دمپر كائوچويي كاربراتور پيكان كه بايستي 3cmروغن هيدروليكي

يا پارافيني ريخته شود خشك شده باشد اتومبيل قدرت حركت اوليه خوب نخواهد داشت

–در دور آرام تنظيم كار نمي كند .

براي تعويض ژيگلور كاربراتور بايستي بدنه كاربراتور را داخل آب گرم(80) قرار

داد تا به راحتي از كاربراتور جدا شود


*(1-6):

(1-6/1):

عواملي كه باعث روغن سوزي مي شود:

1-ضعيفي وشكستگي وازفنريت افتادن رينگهاي پيستون

2-چسبيدن رينگها

3-مقابل هم افتادن دهانه رينگها

4-سائيدگي (گشادي سيلندر)

5-خرابي لاستيگ گيت سوپاپها

6-گشادي گيتها وسائيدگي سوپاپها

نحوي تشخيص اينكه عيب مربوط به كدام قسمت است:

1-اگر دود آبي هميشه از اگزوز خارج شود روغن سوزي مربوط به رينگهاست.

2-اگر گيتها و لاستيكهاي گيت خراب باشند فقط در سربالايي ها وسرازيري ها روغن

سوزي از دهانه اگزوز خارج مي شود.طرز امتحان:درب سوپاپ را باز كنيد واز سه

راهي لوله اي مسي روغن بطرف سر سيلندر را كور كنيد وبه مدت 10دقيقه رانندگي

كنيد وسپس به اگزوز نگاه كنيد اگر روغن سوزي قطع شد عيب را درست تشخيص داديد

در غير اين صورت عيب مربوط به رينگهاي پيستون مي باشد

كه امتحان آن به اين صورت است :ازمحل نصب شمع، كمپرسي موتور را آزمايش

مي كنيم اگر فشار سيلندري كم باشد از رينگهاي آن است در غير اين صورت

حرف Wروي حلبي روغن نشانه روغن زمستاني است .

**ضد يخ:

-اگر اتومبيل ضد يخ داردمقداري از آن را با سرنگ كشيده داخل يك ظرف به

مدت 24ساعت داخل فريزر قرار دهيد اگر يخ بزند بايد آن را خالي كنيد.ولياگر

بصورت ژله شده باشد خوب است ولي يك ليتر از آن را خالي كنيد ويك ليتر ضد يخ

خالص به آن اضافه كنيد ولي اگر موقع آزمايش يخ زده باشد يك گالن ضد يخ يعني

از چهار ليتر 25 درصد ليتر كمتر است البته قبل از ريختن ضد يخ بايد ترموستات

و لوله هاي بخاري بسته و آزمايش شود ورادياتور پوسيدگي نداشته باشد وهمچنين

پولكهاي بغل سيلندر.

-بهتر است cc10ضد يخ وcc10آب را با هم مخلوط ودر فريز به مدت 24ساعت قرار

دهيد اگر يخ نرند استفاده كنيد وگرنه قابل استفاده نيست.

-براي ريختن ضد يخ شير بغل سيلندر را باز وآب را تخليه كنيد ولي شير زير رادياتور

را باز نكنيد تا مقداري آب داشته باشد وسپس ضد يخ را ريخته وبقيه را با آب پر كنيد

وموتور را روشن كنيد تا گرم شده وترمستات را باز كند سپس اگر آب رادياتور كم شود

آب بريزيد تاcm3به لبه رادياتور را پر كنيد.

-نسبت ضد يخ در هواي سرد يك به يك است،واگر زياد سرد نباشد نسبت60%آب

و40% ضد يخ.

-بنا به هر دليلي اگر مجبور هستيد مسافت نسبتا زيادي را بدون داشتن ضد يخ در

هواي سرد برويد بهتر است كه ترموستات را از روي موتور باز كرده وجلوي

رادياتور را با نايلون، مقوا،…خوب بپوشانيدتوجه داشته باشيد اگر لوله ها را خوب

نپوشانيد آب در قسمتهاي پايين لوله ها،رادياتور يخ زده ومنجر به جوش آوردن موتور

شده كه عواملي مانند سوختن واشر سر سيلندر،وترك برداشتن سيت ها ،گير پاژ…شود

كه هزينه هنگفتي همراه دارد.عمر مفيد ضد يخ 2سال مي باشد.

منبع (http://assad-n.persianblog.com/)

Evanescence
17 February 2005, 08:28 AM
booleck, جان مثل هميشه عالي بود 8)
لا اقل من يكي تمام مطالبتو ميخونم :!: