PDA

View Full Version : پرسش در مورد هزینه های تولید خودروبهنام09
12 March 2007, 03:27 PM
به طور کلی پلیتفرم ، اتاق و موتور هرکدام حدودا چند درصد از هزینه ساخت یک خودرو را به خود اختصاص میدهند؟

z_qz54
15 March 2007, 12:51 AM
کمتر از 22% هزینه تمام شده برای تولید کننده مربوط به موتور میشه.
سایپا با همکاری مگا موتور این عدد رو به 18% کاهش داده بود.