PDA

View Full Version : موتور 1400 سی سی پایه گازسوز برای سمند!!FARZAD_1975
6 February 2007, 07:14 AM
ستاد خبری ايران خودرو 16/11/1385

نخستين نمونه هاي موتور 1400 سي سي به نام EF4 از خانواده موتور ملي ايران در شركت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو ساخته شد.

امير عباس حسيني مدير تامين قطعات موتور ملي ضمن بيان مطلب فوق گفت: موتور 1400 سي سي كه پروژه ي طراحي و توليد آن، با بهره گيري از دانش فني به دست آمده در طرح موتور 1700 سي سي شش ماه پيش تحت عنوان EF4 آغاز شده، خودروهاي كلاس پرايد، 206 و سمند ايكس اا راتامين مي كند.

(این یعنی سمند با موتور1400)؟؟؟


وي افزود: مديران شركت ايران خودرو و سايپا در جلسه اي با حضور رياست جمهوري متعهد شده اند از اين طرح حمايت كنند و آن را به مرحله توليد برسانند.

حسيني گفت:70 درصد مراحل طراحي و شبيه سازي و 95 درصد همه آزمون هاي موتور 1400 سي سي پايه گاز سوز توسط امكانات و ظرفيت هاي ايجاد شده در شركت ايپكو اجرا مي شود، هزينه ارزي اين طرح بسيار اندك و اجراي آن كاملا منطبق با سياست هاي دولت در چشم انداز 20 ساله است.

وي افزود: دراين پروژه چهار هزار فعاليت گوناگون توسط 150 كارشناس داخلي تعريف شده كه همه كارهاي طراحي ، تست و تامين قطعات موتور را شامل مي شود.

اين مسوول ارشد اظهار داشت: اين پروژه با 70 درصد ساخت داخل آغاز مي شود، در اين پروژه سازندگان ايراني فرصتي پيدا مي كنند تا با همكاري سازندگان خارجي به ارتقاي فناوري و كسب نگرش تازه اي دراين زمينه خصوصا صادرات قطعه با مالكيت ايران بپردازند

Glimpser
6 February 2007, 07:56 AM
جای بسی خوشحالی و سرافرازی ملی هست چون مقداری زیادی هم صرفه جویی ارزی میشه من دارم مشکوک میشم که نکنه مقدار مصرف گاز و اصطحلاک این انفجار ملی مثلا دوبرابر استاندارد بین المللی باشه و درسته که در هنگام ساخت صرفه جویی ارزی شده ولی در عمل مثل پیکان و 405 در طی عمر مفید ماشین 5000 برابر خسارت مصرف سوخت زیاد داشته باشه

FARZAD_1975
27 February 2007, 02:07 PM
تهران‌ / واحد مرکزي‌ خبر / اقتصادي‌ ‌1385‌/‌12‌/‌08‌
صنعت‌ خودروسازي‌ ايران‌ پس‌ از ‌80‌ سال‌ وابستگي‌ در واردات‌ موتور به‌ فناوري‌
طراحي‌ / توليد و ساخت‌ موتور دست‌ يافت‌ و خط توليد نخستين‌ موتور ملي‌ پايه‌
گاز سوز ايران‌ با ظرفيت‌ سالانه‌ ‌100‌ هزار دستگاه‌ امروزدر شرکت‌ ايران‌
خودرو به‌ بهره‌ برداري‌ مي‌ رسد‌
اين‌ ميزان‌ قابل‌ افزايش‌ به‌ ‌450‌ هزار دستگاه‌ است‌ ‌
اين‌ موتور نخستين‌ موتور با پايه‌ گاز سوز در جهان‌ است‌ که‌ به‌ توليد انبوه‌
مي‌ رسد و در اولين‌ گام‌ امکان‌ توليد سمند با پايه‌ گاز سوز فراهم‌ مي‌ شود‌
با بهره‌ برداري‌ از اين‌ طرح‌ ايران‌ در زمره‌ کشورهاي‌ برخوردار از مالکيت‌
موتور قرار مي‌ گيرد و قادر خواهد بود اين‌ موتور را به‌ خارج‌ از کشور صادر
کند‌
قرار است‌ سال‌ اينده‌ تا ميزان‌ هفتاد درصد قطعات‌ مهم‌ موتور ملي‌ داخلي‌ سازي‌
شود و امکان‌ صادرات‌ قطعات‌ ان‌ به‌ خارج‌ از کشور فراهم‌ خواهد شد ‌
به‌ گزارش‌ خبرنگار اقتصادي‌ واحد مرکزي‌ خبر موتور ملي‌ در سه‌ نوع‌ ‌1700‌ سي‌
سي‌ تنفس‌ طبيعي‌ با ظرفيت‌ ‌110‌ اسب‌ بخار / ‌1700‌ سي‌ سي‌ پرخوران‌ با ظرفيت‌
‌155‌اسب‌ بخار و ‌1400‌ سي‌ سي‌ تنفس‌ طبيعي‌ با ظرفيت‌ ‌90‌ اسب‌ بخار طراحي‌ شده‌
است‌‌
در توليد موتور نوع‌ اول‌ که‌ با ظرفيت‌ ‌1700‌ سي‌ سي‌ طراحي‌ شده‌ است‌ و هم‌
اکنون‌ در مراحل‌ پاياني‌ توليد انبوه‌ قرار دارد از راهنمايي‌ هاي‌ طراحان‌
موتور الماني‌ استفاده‌ شده‌ است‌‌
‌70‌ درصد طراحي‌ و اصول‌ مفهومي‌ موتور نوع‌ اول‌ در خارج‌ انجام‌ شده‌ اما
مباحث‌ ازمايشگاهي‌ / مدل‌ و شبيه‌ سازي‌ و استاندارد هاي‌ الودگي‌ و مصرف‌
سوخت‌ ان‌ با تجهيز ازمايشگاه‌ در داخل‌ کشور انجام‌ شده‌ است‌‌
موتورملي‌ با صرف‌ ‌62‌ هزار و ‌403‌ نفر ساعت‌ کار وسرمايه‌ گذاري‌ ‌570‌
ميليارد ريال‌ طراحي‌ و ساخته‌ شده‌ است‌‌
محمد زالي‌ مدير عامل‌ شرکت‌ تحقيق‌ طراحي‌ و توليد موتور ايران‌ خودرو که‌ به‌
اتفاق‌ ‌210‌ مهندس‌ و طراح‌ موتور از دانشگاه‌ هاي‌ تبريز / شيراز /اميرکبير /
علم‌ و صنعت‌ و خواجه‌ نصير الدين‌ طوسي‌ در طراحي‌ موتور ملي‌ نقش‌ داشته‌ است‌
در اين‌ زمينه‌ مي‌ گويد ‌ مهمترين‌ ويژگي‌ موتورملي‌ پايه‌ گاز سوز بودن‌ اين‌
موتور است‌ به‌ گونه‌ اي‌ که‌ موتور ملي‌ بر مبناي‌ سوخت‌ گاز طبيعي‌ طراحي‌ شده‌ و
قابليت‌ استفاده‌ از بنزين‌ را نيز دارد در حالي‌ که‌ تا کنون‌ روال‌ عکس‌ اين‌
روند بوده‌ است‌ ‌
وي‌ مي‌ افزايد ‌ در حال‌ حاضر هيچ‌ موتوري‌ در کشور وجود ندارد که‌ مالکيت‌ ان‌
متعلق‌ به‌ ايران‌ باشد اما مالکيت‌ اين‌ موتور در اختيار ايران‌ است‌ ضمن‌
اينکه‌ در حال‌ حاضر هيچ‌ کشور اسلامي‌ وجود ندارد که‌ مالکيت‌ موتوري‌ را در
اختيار داشته‌ باشد و به‌ اين‌ ترتيب‌ ايران‌ به‌ جرگه‌ دارندگان‌ مالکيت‌ موتور
پيوسته‌ است‌‌
زالي‌ مي‌ گويد ‌ در حال‌ حاضر تا ‌80‌ درصد مالکيت‌ موتور ملي‌ متعلق‌ به‌ ايران‌
است‌ و ‌15‌ تا ‌20‌ درصد باقيمانده‌ در قالب‌ خدمات‌ فني‌ ومهندسي‌ از ديگر
کشورها قابل‌ تامين‌ است‌ و اين‌ به‌ مفهوم‌ عدم‌ مالکيت‌ نيست‌ بلکه‌ اين‌ موتور
هم‌ اکنون‌ به‌ نام‌ ايران‌ ثبت‌ شده‌ است‌‌
قرار است‌ موتور ‌1700‌ سي‌ سي‌ پايه‌ گازسوز جايگزين‌ موتورهاي‌ ‌1800‌ سي‌ سي‌
گازسوز پژو نصب‌ شده‌ در خودرو سمند شود‌
اما موتور دوم‌ که‌ به‌ طور کلي‌ با دانش‌ داخلي‌ کشور طراحي‌ / توليد و به‌
ساخت‌ انبوه‌ رسيده‌ است‌ با ظرفيت‌ ‌1400‌ سي‌ سي‌ و قدرت‌ ‌90‌ اسب‌ بخار طراحي‌
شده‌ است‌‌
اين‌ موتور که‌ نمونه‌ شبيه‌ سازي‌ ان‌ در حال‌ ازمايش‌ بر اساس‌ مناطق‌ مختلف‌
جغرافيايي‌ کشور است‌ تا ‌20‌ ماه‌ اينده‌ به‌ توليد انبوه‌ مي‌ رسد و ‌15‌ قطعه‌
ساز داخلي‌ قطعات‌ ان‌ را توليد
مي‌ کنند ‌
اين‌ موتور جايگزين‌ موتورهاي‌ خودرو در رديف‌ کلاس‌ ‌ و ‌ خواهد شد به‌
عبارت‌ ديگر موتور ‌1400‌ سي‌ سي‌ گاز سوز از کيفيتي‌ بالاتر از تيپ‌ سه‌ پژو
‌206‌ خواهد داشت‌‌
و بالاخره‌ موتور ‌1700‌ سي‌ سي‌ پرخوران‌ با قدرت‌ ‌155‌ اسب‌ بخار با ويژگي‌
گازسوز بودن‌ موتوري‌ است‌ که‌ قدرت‌ ان‌ از موتور خودروي‌ زانتياي‌ موجود در
بازار بالاتر خواهد بود‌
زالي‌ با بيان‌ اينکه‌ نخستين‌ مدل‌ موتور ملي‌ تا اسفندماه‌ به‌ توليد انبوه‌ مي‌
رسد اظهار داشت‌‌
در کنار طراحي‌ اين‌ موتور توفيقات‌ قابل‌ توجهي‌ براي‌ کشور حاصل‌ شده‌ است‌ که‌
تجهيز ازمايشگاه‌ موتور خودرو با ‌2‌/‌5‌ تا ‌3‌ ميليون‌ يورو سرمايه‌ گذاري‌ از
نتايج‌ مهم‌ ان‌ است‌ در حالي‌ که‌ فقط هزينه‌ هاي‌ ازمايشگاهي‌ انجام‌ ازمايش‌ بيش‌
از ‌7‌ ميليون‌ يورو است‌‌
وي‌ گفت‌ ‌ ازمايشگاه‌ تست‌ موتور خودرو بر اساس‌ اخرين‌ استانداردهاي‌ بين‌
المللي‌ طراحي‌ شده‌ است‌‌
زالي‌ مي‌ گويد ‌ تربيت‌ بيش‌ از ‌200‌ نيروي‌ متخصص‌ کارشناسي‌ ارشد و دکترا در
کنار طراحي‌ موتورملي‌/ ديگر دستاورد اين‌ طراحي‌ است‌ به‌ گونه‌ اي‌ که‌ با
اتکاي‌ به‌ اين‌ نيروهاي‌ کارازموده‌ به‌ زودي‌ دانشکده‌ موتور در کشور ايجاد
خواهد شد‌
مديرعامل‌ شرکت‌ تحقيق‌ / طراحي‌ و توليد موتور ايران‌ خودرو مي‌ افزايد ‌
مالکيت‌ موتور خودرو نقش‌ موثري‌ در جايگاه‌ صادراتي‌ خودروي‌ کشور خواهد داشت‌
ضمن‌ اينکه‌ طراحي‌ موتور در کشور را مي‌ توان‌ به‌ عنوان‌ انقلابي‌ در صنعت‌
خودروسازي‌ کشور توصيف‌ کرد ‌
وي‌ گفت‌ ‌ با طراحي‌ موتور خودرو قابليت‌ طراحي‌ هر نوع‌ موتوري‌ در کشور
فراهم‌ شده‌ و کشور گام‌ مهمي‌ را در جهت‌ قطع وابستگي‌ به‌ انواع‌ موتورهاي‌
مورد مصرف‌ در کشور برداشته‌ است‌‌
زالي‌ مي‌ گويد ‌ با طراحي‌ و ساخت‌ موتور گازسوز در کشور زمينه‌ مناسبي‌ براي‌
صادرات‌ اين‌ نوع‌ موتور به‌ کشورهاي‌ همجوار که‌ از منابع سرشار گازي‌
برخوردارند فراهم‌ شده‌ است‌‌
اما يک‌ نکته‌ مهم‌ اينکه‌ در حال‌ حاضر به‌ ازاي‌ استفاده‌ از هر قطعه‌ خارجي‌ در
فرايند توليد موتور و با استفاده‌ از نام‌ موتور با وجود توليد داخلي‌ بين‌
‌25‌ تا ‌100‌ يورو به‌ ازاي‌ هر موتور به‌ صاحبان‌ برند با کسره‌ ب‌ و فتحه‌ ر
خارجي‌ نظير کياموتور / رنو / پژو و يا ايدم‌ پرداخت‌
مي‌ شود که‌ با احتساب‌ توليد سالانه‌ ‌1‌/‌2‌ ميليون‌ دستگاه‌ خودرو در کشور و
وابستگي‌ کامل‌ کشور در بخش‌ تامين‌ موتور/ رقم‌ کلان‌ پرداختي‌ و صرفه‌ جويي‌
اقتصادي‌ حاصل‌ شده‌ از توليد داخلي‌ موتور مشخص‌ مي‌ شود‌
زالي‌ مدير عامل‌ شرکت‌ تحقيق‌ طراحي‌ و توليد موتور ايران‌ خودرو در خاتمه‌
گفت‌ ‌ اين‌ نخستين‌ گام‌ صنعت‌ خودروسازي‌ کشور در جهت‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ چشم‌
انداز ‌20‌ ساله‌ نظام‌ است‌ که‌ در مدت‌ ‌34‌ ماه‌ گذشته‌ حاصل‌ شده‌ است‌ به‌ عبارت‌
ديگر در طراحي‌ و توليد موتور ملي‌ با ويژگي‌ پايه‌ گاز سوز اهدافي‌ مانند
محور قرار گرفتن‌ گاز در سوخت‌ / دستيابي‌ به‌ مالکيت‌ موتور به‌ عنوان‌ يک‌
کشور اسلامي‌ در منطقه‌ و کاهش‌ وابستگي‌ به‌ واردات‌ از اهداف‌ چشم‌ انداز ‌20‌
ساله‌ است‌ که‌ در قالب‌ اين‌ طرح‌ حاصل‌ شده‌ است‌‌

pedram325i
27 February 2007, 03:03 PM
متاسفانه حجم موتور 1400 سی سی برای ماشین 1190 کیلویی سمند کافی به نظر نمی رسه.
این در حاحیه که قدرت موتور های گاز سوز از نمونه بنزینی اونها به مراتب پایین تر هست.
بهتر بود این موتور رو روی RD میذاشتند.

farshad429
27 February 2007, 09:33 PM
ضعف موتور گاز سوز کمبود گشتاوره که تو ماشین سمند به نسبت بیشتر نشون میده مگر اینکه مالک ماشین از سمند انتطاری در حد یه پیکان داشته باشه

alirezasalam
27 February 2007, 11:21 PM
چند وقت دیگه :

RD با موتور ملی RDX 1700
ROA با موتور ملی! ROA XL 1700i فول آپشن
زانتیا با موتور ملی = XANTIA SX 1700 !
پی کی با موتور ملی 1700 = پی کی تیپ 5 !!!!!!
سمند 530 Xi= سمند با موتور ملی و قابلیت 4WD! و گیربکس هوشمند!
بعد هم میرن سراغ لوگان مگان ویتارا ...
بعدش هم لابد روی بی او و سری 5 نصب میشه و به اسم بی ام و ملی صادر میشه! BMW زوبین!!
مطمئنآ الگانسهای پلیس هم بی نصیب نخواهند بود!
یه بار هم میشه موتور بنز کلاس E رو روی بی او و X3 نصب کرد و با یه سوناتا که 2 تا موتور ملی روش نصبه کورس گذاشت!

در مصاحبه اومده بود :
" موتور ‌1700‌ سي‌ سي‌ پرخوران‌ با قدرت‌ ‌155‌ اسب‌ بخار با ويژگي‌
گازسوز بودن‌ موتوري‌ است‌ که‌ قدرت‌ ان‌ از موتور خودروي‌ زانتياي‌ موجود در
بازار بالاتر خواهد بود‌ "
آخه کی موتور پایه گازسوز طراحی 2007 رو با موتور بنزینی 20 سال پیش مقایسه می کنه؟
مثل این میمونه که یکی بگه چشم من از گوش بابابزرگم قویتره ! بنیان مقایسه اشتباهه!
اونایی که اینکاره اند می دونن 155 اسب یعنی چی و اونایی که اینکاره نیستند براشون فرقی نمی کنه!
این روش برای عوامفریبی هم مناسب نیست!

من قصد تضعیف دارم اتفاقآ قصد حمایت دارم و تبریک میگم به خاطر ساختن اون اما حرفم اینه:
1- اجباری نیست موتور ملی الزامآ روی خودرو ملی نصب بشه! یا برعکس
مهمتر از طراحی موتور انتخاب و طراحیه ماشینیه که با این موتور match باشه!
وگرنه اینکه شما اول موتور پژو رو رو پیکان بذاری
بعد موتور پیکان رو رو پژو بذاری و..... که کاری نداره!

2- قبل از تولید خودرو با موتور ملی و یا به موازات اون باید به فکر تامین جایگاه گاز باشیم و گرنه با این ندانم کاری ها باعث عدم استقبال مردم از این نوع ماشین و در نتیجه موتور گازسوز خواهیم بود!

3- امیدوارم روز به روز شاهد پیشرفت و اینگونه خبرهای خوشحال کننده در سایر بخشهای صنعت نیز باشیم در انتها باز هم جدآ و از صمیم قلب به تلاش مهندسان و صنعتگران و هماهنگی اونها با هم برای تولید این موتور تبریک میگم. :icon_cool
( البته هماهنگیشون با متخصصان آلمانی هم ظاهرآ خوب بوده!!! :icon_razz )

FARZAD_1975
28 February 2007, 07:17 AM
alirezasalam (http://www.phalls.com/vbulletin/member.php?u=17744) جان بابا ایرانی جماعت خوراکش یک کلاغ چهل کلاغه شما هر چی تو صنعت ایران میشنوی 70 درصدشو قبول کن.
ولی به هر حال همون طور که گفتی ساخت این موتور جای تبریک داره

ali1359
7 March 2007, 07:00 PM
اگه این اولین موتور پایه گازسوز جهانه(بقول ایرانخودرو)آیا کشور های صاحب نام خودرو مثل خود آلمان اگه این موتور خوب بود چرا خودشان قبل از این توفکر پایه گازسوز نیوفتاده بودند:confused: :confused:

Raminium2001
28 April 2007, 08:49 PM
اگه این اولین موتور پایه گازسوز جهانه(بقول ایرانخودرو)آیا کشور های صاحب نام خودرو مثل خود آلمان اگه این موتور خوب بود چرا خودشان قبل از این توفکر پایه گازسوز نیوفتاده بودند:confused: :confused:

علت اينكه كشورهايي نظير آلمان به اين فكر نيفتادن اينه كه رو گاز نخوابيدن و هزينه گاز + هزينه احداث جايگاه + ... براشون نمي ارزه كه گازسوز كنن. (بگذريم از اينكه در ايران هم صرفه اقتصادي نداره، ولي دولت ميگه من ميدم، ما هم ميگيم مرسي!!!)
اين موتور ملي هم كه طراحي شده موتور خوبي به نظر مياد (البته تا وقتي نياد بيرون نميشه قطعي گفت). بعد از يكسال از توليدش اگه جواب داد، كه فكر كنم بده، من هم يكي از مشتري هاش هستم.:icon_evil

Ramtin329
28 April 2007, 09:01 PM
دوستان اگر مجله ماشین این شماره را مطالعه کنید در مورد موتور گاز سوز ملی توضیح داده و تنها موتور 1700 روی سمند و 2p نصب میشه و موتور 1400 سی سی بر روی خودروهای کلاس B و C ایران خودور نصب خواهد شد .. لطفا صفحه 12 شماره اردیبهشت ماه را مطالعه کنید .