PDA

View Full Version : هامر مخصوص بانوانlover
20 January 2007, 05:48 PM
http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_00.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_01.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_02.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_03.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_04.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_06.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_07.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_08.jpg

http://www.700mb.ru/uploads/posts/1168867038_09.jpg

z_qz54
30 January 2007, 12:30 AM
خیلی شبیه اسباب بازی بچه ها شده.
کمک های بادی ایربگ دار.
میتونه بپره ، حرکات نمایشی انجام بده و....

lover
31 January 2007, 02:16 AM
در نظر خواهی هایی که در آمریکا شده میگن خانم ها عاشق هامر هستند