PDA

View Full Version : گاوها هم مي‌توانند برق توليد كنند!alirezasalam
25 December 2006, 09:59 PM
متخصصان يك كالج انگليسي موفق شدند از فضولات و كود گاوهاي شيرده، متان تهيه كرده و از اين متان، برق مورد نياز براي انجام كارهاي مزرعه را تامين كنند.

به گزارش ايسنا، گاوهاي شيرده به مدت هشت ماه از سال در كالج كشاورزي والفورد و نورت ثروپ شاير نگهداري شدند و پهن و فضولات آنها جمع آوري شده و در درون يك دستگاه هضم كننده پمپاژ شد.

سپس در اين دستگاه اين فضولات به متان تبديل شدند و اين متان براي به كار انداختن يك ژنراتور مورد استفاده قرار گرفت. با اين كار انرژي كافي براي انجام تمام كارهاي يك مزرعه توليد و تامين مي‌شود.

آدريان جونيت، مدير بخش كشاورزي كالج در اين زمينه اظهار داشت: فضولات اين گاوها به طور كامل به دستگاه هضم‌كننده منتقل مي‌شود.
وي افزود: از پهن اين حيوان هم مي‌توانيم به عنوان كود و هم به عنوان منبع توليد متان استفاده كنيم.

به گفته اين كارشناسان، با استفاده از اين متان نه تنها مي‌توان جريان برق توليد كرد بلكه از سوي ديگر اين تبديل باعث مي‌شود كه ميزان گاز متان موجود در هوا كه حدود هفتاد درصد از تصاعدات گازهاي گلخانه‌يي را در انگليس موجب مي‌شود و منبع توليد آن گاوهاي شيرده هستند، كاهش پيدا كند.

به گزارش ايسنا، در حال حاضر 2/2 ميليون گاو شيرده در انگليس نگهداري مي‌شود كه اين گاوها به همراه گوسفندها يك چهارم از تصاعدات گاز متان را در اين كشور موجب مي‌شوند؛ به علاوه اين فضولات در صورتي كه به آب‌ها برسند مي‌توانند موجب آلودگي آب‌ها نيز بشوند

منبع (http://www.baztab.com/news/56286.php)