PDA

View Full Version : اجاق های ماکروفرHamid Microtech
2 December 2006, 04:36 PM
سلام
من میخوام اطلاعات دقیقی راجع به اجاق های ماکروفر و نحوه کار اونها بدونم
(نحوه پخت و پز غذا نه اساس کاری فرکانس ها شکل موج ها جنس فلز اونها نقشه یا هر اطلاعاتی شبیه اینها) یا هر روش دیگری که بشه با اون چیزی مثل آب رو جوش آورد
اگه کسی راجع به کوره های القایی هم الطاعاتی اره ممنون میشم

Kam-Telecom
2 December 2006, 10:20 PM
مايكروويوها چگونه كار مي كنند؟
مايكروويو درست مانند امواج نور و امواج راديويي نوعي انرژي الكترومغناطيسي است. اين امواج در واقع امواجي با طول موج بسيار كوتاه از انرژي الكترومغناطيس هستند كه با سرعت نور سفر مي كنند (186,282 مايل در ساعت). از اين امواج براي ارسال برنامه هاي راديو، تلويزيون، اطلاعات كامپيوتري و سيگنالهاي تلفن استفاده مي شود. اما اين كلمه در ذهن ما به مفهوم دستگاه طبخ غذا جا افتاده است.
پرتوهاي مايكروويو فعل و انفعالاتي روي مولكولهاي غذا انجام مي دهند و با هر سيكل گردشي، موج پولاريته بار مولكولها را از مثبت به منفي تغيير مي دهند. در مايكروويو اين تغييرات پولاريته در هر ثانيه ميليونها بار رخ مي دهند. برخي از مولكولهاي غذا، بويژه مولكولهاي آب، داراي دو انتهاي مثبت و منفي هستند، درست به همان صورتي كه يك قطعه آهن ربا داراي دو قطب شمال و جنوب است.
اشعه هاي مايكروويو مولكولهاي غذاي در حال پخت را بمباران نموده و آنها را به مولكولهاي قطبي اي تبديل مي كنند كه در هر ثانيه با همان فركانس، ميليونها بار تغيير قطب مي دهند. همه اين تحريكات باعث ايجاد اصطكاك و در نتيجه گرما شده و غذا را گرم مي كنند. اين اصطحكاك همچنين موجب آسيبي جدي همچون متلاشي كردن يا از شكل انداختن سلولهاي اطراف مي شود كه با نام علمي "ايزومريسم ساختاري" معروف است.
اسامي متعددي در وصف امواج الكترومغناطيس آمده است كه يكي از اين نامها پرتوزايي راديواكتيو يا توزيع انرژي با امواج الكترومغناطيس است. پرتوزايي راديواكتيو براساس تعريف فيزيكي آن عبارتست از "انتشار امواج الكترومغناطيس از اتمها يا مولكولهاي مواد راديواكتيو به دنبال تخريب هسته آنها". اين پرتوزايي باعث يونيزاسيون مي شود و يونيزاسيون زماني رخ مي دهد كه يك اتم خنثي الكترونهايي دريافت مي كند يا از دست مي دهد. به زبان ساده تر يك دستگاه مايكروويو از طريق فرايند پرتوزايي با تابش پرتوهاي الكترومغناطيس ساختمان مولكولهاي غذا را تخريب كرده يا تغيير مي دهد. اگر توليد كنندگان اين وسيله از نام دقيق آن يعني "اجاق پرتوزا" استفاده مي كردند، به يقين قادر نبودند كه حتي يكي از آنها را به فروش برسانند، اما اين دقيقا همان چيزي است كه "مايكروويو" ناميده مي شود.

برگرفته از یک میل دریافتی

Hamid Microtech
20 December 2006, 08:20 AM
دوست عزيز از شما خيلي ممنونم
اما من اطلاعاتي در مورد سيستم اجاق هاي ماكروفر ميخوام . اساس كار اونها رو ميدونم
اما اطلاعات تخصصي تري لازم دارم.
يك توضيح كوچك:
روش 1: در كورهد هاي ذوب آهن معروف به كوره هاي القايي آهن به عنوان هسته سيم پيچ قرار ميگيرد به علت جريان هاي گردابي طلفات در هسته زياد ميشود و آهن ذوب ميشود.
روش 2:در اجاق هاي ماكروفر همانطور كه گفتيد در اتم ها جنبش ايجاد شده باعث اصطكاك ميشود و حرارت توليد ميشود
حال ميخواهم بدانم در روش ماكروفر
1-براي جوش آوردن آب بهترين فركانس چه فركانسي است؟
2-چه شكل موجي براي اين فركانس بهتر است؟
3-جنس الكترود ها چه باشد بهتر است؟