PDA

View Full Version : معماي آلبرت انيشتن درقرن نوزدهم ميلادي : آياشماباهوش هستيد؟anjomshoaa
28 November 2006, 12:14 AM
آياشمادرزمره دودرصدافرادباهوش دردنياهستيد؟ پس مساله زيرراحل كنيدودريابيددرميان افرادباهوش دنياقرارداريدياخير؟ ! هيچگونه كلك وحقه اي دراين مساله وجودندارد، وتنهامنطق محض مي تواندشمارابه جواب برساند( موفق باشد)
1) درخياباني پنج خانه درپنج رنگ متفاوت وجوددارد
2) درهريك ازاين خانه هايك نفربامليتي متفاوت ازديگران زندگي مي كند
3) اين پنج صاحبخانه هركدام نوشيدني متفاوت مي نوشد، سيگارمتفاوت مي كشندوحيوان خانگي متفاوت نگهداري مي كنند. سئوال : كداميك ازآنهادرخانه ماهي نگه مي دارد؟

راهنمائي :
1- مردانگليسي درخانه قرمززندگي مي كند
2- مردسوئدي ، يك سگ دارد
3- مرددانماركي چاي مي نوشد
4- خانه سبزرنگ درسمت چپ خانه سفيدقراردارد
5- صاحبخانه خانه سبز ، قهوه مي نوشد
6- شخصي كه سيگارPali Mall مي كشدپرنده پرورش مي دهد
7- صاحب خانه زرد، سيگار دانهيل مي كشد
8- مردي كه درخانه وسطي زندگي مي كند ، شيرمي نوشد
9- مردنروژي ، دراولين خانه زندگي مي كند
10- مردي كه سيگارBlends مي كشددركنارمردي زندگي مي كندكه گربه نگه مي دارد
11- مردي كه اسب نگهداري مي كنذكنارمردي زندگي مي كندكه سيگار دانهيل ميكشد
12- مردي كه سيگارBlue Master مي كشد، آب ميوه مينوشد
13- مردآلماني سيگارPrince مي كشد
14- مرد نروژي كنارخانه آبي زندگي مي كند
15- مردي كه سيگارBlends مي كشدهمسايه اي داردكه آب مي نوشد

آلبرت انيشتن اين معمارادرقرن نوزدهم ميلادي نوشت ، به گفته وي 98% ازمردم جهان نمي توانند اين معماراحل كنند ! شماچطور؟؟؟؟

من مطمئن هستم كه شما مي توانيد . امتحان كنيد

اگربه جواب رسيديد به من هم بگوئيد چون من جزواون 2% نبودم

lvloh3nn
28 November 2006, 12:56 AM
معماي جالبيه بايد نشست و تركيبهاي مختلف رو در آورد
من كم كم دارم به يه جاهايي ميرسم :﴾

Farbod.E
28 November 2006, 01:02 AM
من پارسال این معما رو به راحتی حل کردم ! جواب رو هم به دست آوردم جوابو بگم ؟ یا میخواین راهنمایی کنم ؟

ali3635
28 November 2006, 01:07 AM
این معما قبلا در تاپیک معما مطرح شده و جوابش هم معلوم شده ولی شما مایوس نشین بازم سعی کنین

farzad_sx1
28 November 2006, 01:51 AM
واقعا معمای جالبی بود ولی زیاد هم سخت نبود فقط یکم زمان و یه ذره کاغذ میخواست ...

1) زرد ------ نروژی------آب---------- دانهیل-------------گربه
2) آبی ----- دانمارکی---چای-------- Blends------------اسب
3) قرمز----- انگلیسی---شیر---------Palli Mali----------پرنده
4) سبز----- آلمانی------قهوه--------Prince-------------ماهی
5) سفید---- سوئدی-----آب میوه---- Blue Master------سگ

موفق باشید :icon_cool

امير رضايي
28 November 2006, 03:20 AM
باید اذعان کرد که خرد بشری تغییر کرده است و نمی توان دیگر به پاسخ اینگونه معماها برای سنجیدن هوش تکیه نمود. دانش، افزایش یافته است و دیگر نمیتوان جواب دهندگان به این معما را 2% افراد دنیا دانست. به گمانم 10% یا بیشتر از مردم دنیا امروز به این پرسش به راحتی پاسخ می دهند، هر چند در زمان آلبرت انیشتین شاید همان 2% بوده باشد.