PDA

View Full Version : آخرين فريم وار w550arashp30
9 September 2006, 03:21 PM
بچه ها مي خواستم بدونم آخرين فريم وار w550 چيه؟
من حدود 7 ماه پيش خريدم. فريم وارش واقعاً چرتو پرته. يه بار test point شده . از دوباره ديروز فريم وارش پريد. دادم فريم وار رو از نو توش بريزن. به طرف گفتم آخرينش رو واسم بريزه. حدوداً چه قدر هزينش مي شه؟
چه فرق هايي مي كنه؟؟؟