PDA

View Full Version : ماهوارههاي ايرني(مصباح زهر سيناو..)X-R
23 June 2006, 12:34 AM
در اين تاپيك ميخوا هيم به برسي ماهواره هاي ايراني و دلايل تاخير و ساخت وپرتاب بپردازيم ممكن است بعضي از مطالبي كه مينويسم براي سالهاي گذشته باشد ولي خوب كسان زيادي را ميشنا سم كه مثل من اطلاعات كا في ندارند پس اين تاپيك فقط براي اشناي دوستان است.

بخش اول
ما هواره سينا 1.

فعاليتهاي كاربردي ماهواره در دو محور مخابراتي و تصويربرداري از سطح زمين براي نيازهاي عمومي مي‌باشد.
اين تصويربرداري مي‌تواند براي فعاليتهايي نظير حوادث غيرمترقبه ، كشاورزي،منابع زميني و ساير نيازهاي عمومي مورد استفاده قرار گيرد.

اين پروژه از سه بخش فضايي، زميني و پرتاب با ‌١٧٠ كيلوگرم وزن و دو دوربين تشكيل شده كه طول عمر آن در مدار سه سال است.


تبادل اطلاعات ميان كاربران زميني و ارائه سرويس‌هاي پست الكترونيك و انتقال فايل نيز از جمله كاربردهاي محموله‌ مخابراتي سينا به شمار مي‌رود.

توضيحات كامل پرتاب.ماهواره ايرانى درفضا


• ساعت ۱۰ و ۵۲ دقيقه صبح پنجم آبان ماه 1384 با ورود سينا در فضا، ايران چهل و سومين كشور صاحب ماهواره در جهان شده است. «سينا - ۱» (ZS4)، نخستين ماهواره ايرانى، با مشاركت شركت هاى روسى ساخته شده است

اميد حاتمى
ساعت ۱۰ و ۵۲ دقيقه صبح پنجم آبان ماه جارى «سيناى _ ايرانى» وارد فضا شد. با ورود سينا در فضا، ايران چهل و سومين كشور صاحب ماهواره در جهان شده است. ماهواره «سينا - ۱» (ZS4)، نخستين ماهواره ايرانى كه با مشاركت شركت هاى روسى ساخته شده، ماهواره اى مطالعاتى - تحقيقاتى است كه در بررسى منابع زيرزمينى و عواقب ناشى از حوادث غيرمترقبه به كار مى رود. ماهواره «سينا -۱» - نخستين ماهواره ايرانى - به همراه يك ماهواره آموزشى روسيه و شش مينى ماهواره خارجى ديگر در ساعت ۱۰ و ۵۲ دقيقه صبح پنجم آبان ماه بوسيله يك فروند موشك حامل Kosmos-3M با موفقيت از پايگاه فضايى Plesetsk روسيه به فضا پرتاب شد.

http://www.iran-newspaper.com/1384/840817/html/234939.jpg


پروژه ساخت ماهواره «سينا - ۱» طى قراردادى با مؤسسه هواپيمايى روسيه، با همكارى شركت هاى روسى «پاليوت» و «آپتك» و مشاركت كارشناسانى از شركت صنايع الكترونيك ايران (صاايران)، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و مؤسسه مهندسى نقشه بردارى انجام شده است. عمر مفيد ماهواره سينا-۱ كه در مدار دايره اى (خورشيد آهنگ) در ارتفاع ۷۰۰ كيلومترى زمين قرار گرفته است، سه سال اعلام شده است. دكتر مهران ميرشمس، عضو هيأت مديره انجمن هوافضاى ايران مى گويد: ايران با پرتاب اين ماهواره، به جرگه ۵۰ كشور اول دنيا در تسخير مرزهاى فضايى پيوست تا از فضاى خارج جو به صورت صلح آميز استفاده كند. ماهواره «سينا - ۱» در كلاس وزنى زير ۲۰۰ كيلوگرم - ماهواره هاى كوچك - ساخته شده و در مطالعات سنجش از دور و پيشگيرى بلاياى طبيعى مورد استفاده قرار مى گيرد. اين ماهواره تصاوير را در باندهاى مختلف طيفى و با دقت هاى هندسى متفاوت به زمين مخابره مى كندكه با دريافت اين اطلاعات، مى توان نقشه هايى را از سطح زمين از نظر گسترش شهرها، گسترش منابع كشاورزى و مسائلى نظير آلودگى درياها و آبهاى سطحى تهيه كرده و همچنين اطلاعاتى را در خصوص ميزان گسترش بلاياى طبيعى نظير سيل، زلزله و آتش سوزى ها به دست آورد.
دكتر ميرشمس خاطرنشان مى كند: ايستگاه دريافت اطلاعات و كنترل ماهواره در داخل ايران قرار دارد و مدار تعيين شده براى آن زير هزار كيلومتر است .

X-R
23 June 2006, 12:53 AM
يكي از مشكلات ايران در رابطه با فضا و خريد ماهواره

دكتر عروتي نيا"، مدير انتقال پروژه‌ ماهواره‌ زهره به سازمان فضايي ايران، نيز با اشاره به سابقه ماهواره زهره از سال 56 در كشور گفت: استفاده ايران از ماهواره ملي و مخابراتي ايران را بر آن داشت كه نسبت به ارائه درخواست استفاده از نقاط مداري به سازمان بين‌المللي ارتباطات اقدام كند.

(طبق مدارك موجود در وزارت ارتباطات ايران سه نقطه مدارى غير دائم را قبل از انقلاب (سال ۵۶) تقاضا كرده بود كه بعد از انقلاب براى ايران به ثبت رسيد، تا سال ۶۴ مهلت استفاده از آن براى ايران محفوظ ماند مسؤولان وقت و براى اينكه امتياز از دست ايران خارج نشود، تصميم گرفتند باخريد و اجاره ماهواره ها اين نقاط را تا به حال حفظ كنند )


(بدين ترتيب،هم اكنون سه نقطه مدارى بين المللى ۲۶ ، ۳۴ و۴۷درجه شرقى در اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU) به نام ايران ثبت شده است.)


وي اظهارداشت: با توجه به محدود بودن فرصت استفاده كشور‌ها از نقاط مداري، درخواست تمديد اين نقاط از سوي ايران ارائه شد، اما ايران مجبور بود در راستاي استفاده از نقاط مذكور، ماهواره‌هاي واقعي را به كار گيرد، در نتيجه نسبت به خريد و اجاره‌ ماهواره اقدام كرد. وي ادامه داد: در سال 76 ايران براي سومين بار نسبت به برگزاري مناقصه‌ خريد ماهواره اقدام كرد و پس از بررسي اسناد و رتبه‌بندي شركت كنندگان در مناقصه كه 3 تا 4 سال به طول انجاميد، شركت "آويا اكسپورت" روسيه در سال 81 به عنوان برنده اعلام و مذاكرات آغاز شد و نهايتا قرارداد در بهمن سال 83 به امضا رسيد.

X-R
23 June 2006, 01:14 AM
ماهواره مصباح

معرفي

مصباح اولين ماهواره ساخت ايران است. ساخت اين ماهواره به صورت يك كار تحقيقاتى از ابتداى دولت خاتمى آغاز شد. نمونه آزمايشگاهى مصباح در سال ۷۸ تا ۸۰ با همكارى وزارت علوم، وزارت ارتباطات، سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى و مركز تحقيقات مخابرات ايران ساخته شد. ماهواره ۱۰ ميليارد تومانى مصباح تا ###ديگر آماده پرتاب به فضا است. مدل مهندسى و فضايى مصباح با همكارى يك شركت ايتاليايى ساخته شد. مصباح با موشك روسى Kosmos-3m از پايگاه فضايى Plesetsk به مدارى در هزار كيلومترى زمين پرتاب مى شود.
فعاليت

ماهواره مصباح كاربرى مخابراتى دارد و براى انتقال اطلاعات از نقطه اى به نقطه ديگر به كار خواهد رفت. مصباح ۷۵ كيلوگرم وزن دارد و ابعاد آن ۵۰ در ۵۰ در ۷۰ سانتيمتر مكعب است. عمر مفيد اين ماهواره سه سال است و پيش بينى مى شود كه تا پنج سال قابل استفاده باشد. ماهواره مصباح پس از استقرار در مدار ۱۴ بار در شبانه روز دور زمين مى چرخد و سه تا چهار بار از طريق ايستگاه هاى زمين قابل مشاهده است. ناحيه اصلى فعاليت ماهواره مصباح ايران است، اما امكان ارائه خدمات در اروپا و آمريكا نيز دارد.

هدف از اجراى اين طرح، ايجاد زير ساخت فناورى ساخت ماهواره هاى كوچك، آموزش نيروى انسانى و كسب توانايى متخصصان و پژوهشگران كشور و نيز طراحى، ساخت و بهره بردارى كاربردى از اولين ماهواره ايرانى بود. طراح، ماهواره «مصباح» براى دستيابى به فناورى فضايى، مأموريت انتقال داده ها ميان ايستگاه هاى زمينى به صورت ذخيره و ارسال را انتخاب كرده و اين طرح، شامل مراحل ساخت، آزمايش، پرتاب، استقرار در مدار و بهره بردارى است. مصباح ماهواره اى مخابراتى است كه در مدار ارتفاع پايين به دور زمين مى چرخد. پرتاب اين ماهواره هيچ گونه تأثيرى در كيفيت و ساختار مخابراتى كشور نخواهد داشت (!) و تنها براى انتقال ديتا ميان ايستگاههاى زمينى به صورت ذخيره و ارسال غير همزمان مانند پيامهاى كوتاه و فكس، اطلاعات مربوط به شبكه هاى آب و برق و گاز، قرائت از راه دور كنتور، دريافت و ارسال اطلاعات ايستگاههاى مختلف مانند هواشناسى و زلزله شناسى و همچنين دريافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال كاربرد خواهد داشت.

محل كنترل
ايستگاه هاى اصلى كنترل ماهواره در سازمان پژوهش ها و مركز تحقيقات مخابرات مستقر است و يك ايستگاه كنترل نيز به عنوان پشتيبان در شهر ميلان ايتاليا قرار دارد.

بدانيم

از سال ۱۹۷۵ تاكنون چهارهزار و ۹۴۹ ماهواره ثبت شده در فضاى ماوراى جو وجود دارد. اين تعداد ماهواره متعلق به ۴۲ كشور دنيا است كه تنها ۱۸ كشور از اين تعداد توسعه يافته هستند. ۹ كشور داراى ماهواره در منطقه آسيا قرار دارند. تركيه، روسيه، امارات متحده عربى، پاكستان و عربستان در همسايگى ايران ماهواره دارند. ساخت
مصباح(۲)، پرتاب ماهواره زهره، ماهواره چندمنظوره و ساخت ماهواره زهره(۲) نيز در دستور كار وزارت ارتباطات قرار دارد.


ماهواره مصباح كه در راستاى عمليات مربوط به طراحى و ساخت آن حدود ۶۰ نيرو با تركيب هاى مختلف حضور داشتند، اواخر شهريور آماده پرتاب خواهد بود اما پرتاب آن اواخر مهرماه انجام خواهد شد.

يك نكته فراموش شده در رابطه با سينا

مدیر عامل صا ایران در مورد ویژگیهای خاص این ماهواره گفت: "اطلاعات و تصاویر این ماهواره را میتوان از هر نقطه زمین دریافت نمود ودیگر اینكه در هر زمانی نیز میتوان این امر را انجام داد كه در اكثر ماهواره های دیگر چنین اموری مقدور نمی باشد."

X-R
23 June 2006, 11:49 AM
ماهواره مخابراتى زهره

با همكارى روسيه طراحى و پرتاب خواهد شد يكى ديگر از پروژه هاى فضايى ايران است

قابليتها

ارائه خدمات در زمينه ارتباطات تلفن، نمابر، ارتباطات داده و پخش راديو تلويزيونى در تمام نقاط ايران را دارد و داراى ۱۲ترانسپوندر در باند ku و قدرت ارسال سيگنال۵۰dp است.


ماهواره زهره از سه سال ديگر در مدار خود قرار مى گيرد. ايران با فعال شدن اين ماهواره، از پرداخت اجاره ترانسپوندر براى تأمين ارتباطات محلى بى نياز مى شود.

ايران از سال ۱۳۶۵ با اجاره ماهواره، نياز مخابراتى و ارتباطاتى خود به ماهواره را پاسخ داده است. اكنون ۱۹ سال از زمانى كه ايران سه نقطه در فضا را براى ماهواره هاى زهره يك تا سه رزرو كرد،مى گذرد. عمر مفيد زهره ۱۵ سال خواهد بود و قرار است كارشناسان ايرانى درهمه مراحل ساخت آن دركنار روسها حاضرباشند. بسيارى از كارشناسان مخابراتى و ديتا اميدوارند ماهواره زهره هرچه سريعتر به فضا برود تا بسيارى از مشكلات كشور در اين رابطه حل شود.

طول عمر ماهواره 15 سال و با 12 ترانسپوندر در منطقه‌ي مداري 26 درجه‌ شرقي فضا قرار خواهد گرفت و شامل دو ايستگاه زميني در تهران و اصفهان خواهد بود.

علي‌رغم آن كه ماهواره براي منطقه‌ي 26 درجه طراحي شده اما بر اساس مذاكرات، مي‌توان قبل از انتقال ماهواره، آن را براي نقاط مداري 47 و 34 درجه‌ي شرقي هم تغيير داد.


عروتي نيا در مورد زمانبندي كلي پروژه‌ زهره خاطرنشان كرد: دوره‌ ساخت 27 ماه است، يك ماه هم براي آماده‌سازي و پرتاب و دو ماه براي تست ماهواره در فضا خواهد بود و پس از آن، ماهواره تحويل موقت خواهد شد اما پس از گذشت 36 ماه، رسما تحويل ايران داده مي‌شود.

زمان پرتاب

اگر همه چيز خوب پيش برود، ماهواره زهره، كمتر از دوسال ديگر بايد به نام ايران به فضا پرتاب شود. روسها كه ظاهراً از قرارداد ۱۳۲ ميليارد دلارى خود با ايران راضى هستند(چرا راضي نباشن:icon_mrgr )، اعلام آمادگى كرده اند تنها يك سال پس از پرتاب ماهواره اول، دومى(زهره2) را هم تحويل ايران بدهند. آنان به ايران اعلام كرده اند «زهره» را بعد از سه مرحله آزمايش،آماده پرتاب مى كنند و ماهواره دوم را تنها با ۷۴ درصد قيمت اولى مى سازند.


بدانيم.

طرح راهيابى به فضا بارها و به ويژه در طول سالهاى نخست دهه ۷۰ مطرح، اما با مخالفت روبرو شد. استدلال مخالفان اين بود كه ظرفيت زهره بيش از نياز ايران است و پيدا كردن مشترى براى فضاى اضافه، ساده نيست. ايران مى تواند نياز خود را ازطريق اجاره ماهواره از ديگران برآورده كند. اين درحالى است كه ايران ظرف دو دهه گذشته براى حفظ فضايى كه از سازمان جهانى مخابرات اجاره كرده بود، ۲۰ ميليون دلار با اجاره ماهواره هاى مستعمل روسى هزينه كرده است. بالاخره در سال ۷۵ مجلس، وزارت پست را ملزم به خريد اين ماهواره و حفظ مدارهاى مربوطه كرد. سه سال پيش هم شركتى روسى توانست مزايده مربوط به پرتاب ماهواره ايران را برنده شود. معتمدى وزير ارتباطات دولت خاتمى دراين باره مى گويد: از سال ۷۵ تلاش زيادى براى خريد ماهواره صورت گرفت، اما محدودبودن سازندگان ماهواره، پيچيدگى اينگونه قراردادها و تحريم هاى موجود باعث شد اين كار با تأخير مواجه شود. اين ماهواره سراسر كشور را با كيفيت بسيارخوبى تحت پوشش قرارمى دهد و در فاصله ساخت ماهواره نيز، با كمك سازندگان تلاش مى كنيم مجوز پخش دركشورهاى منطقه را هم ازطريق سازمان بين المللى مخابرات به دست آوريم.

تمام نقاط فضاي كه ايران قصد دارد بگيرد.

سه نقطه به نام زهره و سه نقطه‌ي ديگر نيز در حال طي مراحل ثبت هستند. همچنين دو منطقه نيز به طور دائم به همه‌ كشور‌ها اختصاص يافته كه البته براي موارد خاص قابل استفاده هستند.

X-R
23 June 2006, 12:03 PM
ماهواره ها از نظر قرار گرفتن در مدار و نوع استفاده، چگونه تقسيم مى شوند؟


ماهواره ها از نظر قرار گرفتن در فضا، به سه دسته تقسيم مى شوند. ماهواره هايى كه در ارتفاع پايين نسبت به زمين قرار مى گيرند كه اين ارتفاع حداكثر ۱۰۰۰ كيلومتر است. ماهواره هايى كه مدارى متوسط دارند و در ارتفاعى بين ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ كيلومتر قرار مى گيرند و ماهواره هايى كه داراى مدارى بزرگ هستند كه در ارتفاع ۳۶ هزار كيلومترى قرار مى گيرند و روشن است كه هرچه ارتفاع كمتر باشد مدت زمان گردش ماهواره ها به دور زمين كمتر است. از سوى ديگر مى توان نسبت به يك ناظر زمينى،ماهواره ها را به دو دسته ثابت و متحرك تقسيم كرد. ماهواره هاى ثابت در ارتفاع ۳۶ هزار كيلومترى هستند و بقيه متحرك اند. از نظركاربرد مى توان از ماهواره ها استفاده جاسوسى و نظامى كرد كه اغلب اين ماهواره ها در ارتفاعات كم (۴۸۰ تا ۹۷۰ كيلومتر) قرار مى گيرند اين ماهواره ها مى توانند در عرض كمتر از دو ساعت دور زمين گردش كنند و عكس هاى دقيقى از مراكز نظامى بگيرند، ماهواره هاى علمى مانند ماهواره هاى هواشناسى و آنهايى كه بر فعاليت آتشفشان ها و مهاجرت حيوانات نظارت مى كنند و ماهواره هاى سيستم موقعيت يابى جهانى (GPS) در مدارهاى ميانى به دور زمين مى گردند و بالاخره ماهواره هاى تجارى و ارتباطى مثل ماهواره تلويزيونى و مخابراتى كه در مدار سنكرون يا همان ۳۶ هزار كيلومتر از سطح زمين قرار مى گيرند. زمان چرخش ماهواره هايى كه در اين ارتفاع قرار مى گيرند با زمان چرخش زمين يكى است به همين دليل براى دريافت اطلاعات از اين ماهواره ها نيازى به جابجايى مكرر گيرنده هاى زمينى (بشقاب ماهواره) نيست.بعد از اتمام مأموريت، ماهواره ها چه مى شوند؟

با افزايش ارتفاع از سطح زمين نيروى جاذبه كم مى شود. هر مدار دايره اى ماهواره سرعت مخصوصى دارد كه به آن سرعت پايدارى مى گويند. در اين سرعت نيروى جاذبه با نيروى گريز از مركز درحالت تعادل قرار دارند. اگر سرعت ماهواره را افزايش دهيم نيروى گريز از مركز بر نيروى جاذبه غلبه كرده و ماهواره درمدار بالاتر قرار مى گيرد و اگر سرعت ماهواره را به كمتر از سرعت پايدارى كاهش دهيم، نيروى جاذبه بر نيروى گريز از مركز غلبه كرده و ماهواره به مدار پايين تر (ارتفاع كمتر) سقوط خواهد كرد. پس از پايان مأموريت ماهواره،سرعت ماهواره كاهش داده مى شود تا ارتفاع آن كاهش يابد و وارد جو شود. از آنجا كه سرعت گردش ماهواره در هنگام برخورد به جو بسيار زياد است دماى سطح ماهواره آنقدر بالا مى رود كه قطعات آن آتش گرفته و مى سوزند البته برخى قطعات سوخته ماهواره ها يا موشك ها در مدار زمين باقى مى مانند. اين قطعات به خاطر سرعت زيادى كه در گردش به دور زمين دارند براى ديگر ماهواره ها و موشك ها و شاتل هاى فضايى بسيار خطرناك هستند به همين دليل سعى بر اين است كه مواد سازنده ماهواره به گونه اى باشد كه در هنگام برخورد با جو كاملاً بسوزد

X-R
23 June 2006, 12:29 PM
http://www.iran-newspaper.com/1384/841006/html/241875.jpg
http://www.hamvatansalam.com/images/news/mahvare2b.jpg

X-R
23 June 2006, 04:22 PM
نقاط مدارى چيست و مديريت آن با چه نهادى است؟
ماهواره ها بر روى نقاط مختلفى در مدار قرار مى گيرند. از آنجايى كه ماهواره ها براى جلوگيرى از تداخل امواج راديويى بايد جدا از هم باشند بنابراين شماره مكان هاى مدار سنكرون كه امكان استفاده آن براى ارتباطات وجود دارد بسيار محدود است، مديريت اين نقاط مدارى با اتحاديه بين المللى مخابرات يا ITU مى باشد. نقاط مدارى به دو دسته دائم و غيردائم تقسيم مى شود. نقاط غيردائم نقاطى است كه اگر از زمان ثبت سازمان جهانى مخابرات مبنى بر مالكيت توسط كشورى از نقطه مدارى مزبور به مدت ۷ سال استفاده نشود ( اين مدت قبلاً۹ سال بود) آن نقطه مدارى در صورتى كه درخواست كننده ديگرى داشته باشد واگذار مى شود و در صورت استفاده از آن مى توانند تا هر زمان مالكيت آن نقطه را داشته باشند. نقاط دائم نقاطى هستند كه بر روى مدار سنكرون (۳۶ هزار كيلومترى) قرار دارند. كشورها درخواست كردند در اين مدار ويژه بايد نقاط مخصوص به هر كشور بسته به جمعيت و وضعيت جغرافيايى آن داده شود به عنوان مثال ايران داراى دو نقطه در اين مدار براى امواج تلويزيونى و مخابراتى است. ماهواره ها در اين مدار داراى محدوديت هايى هستند چرا كه يك محل را پوشش مى دهند و از سوى ديگر فركانس ها در اين مدار با فركانس هاى بين المللى سازگار نيست بنابراين اگر كشورى بخواهد كشورهاى همسايه را تحت پوشش برنامه هاى تلويزيونى خود قرار دهد از اين مدار نمى تواند استفاده كند. برخى از ماهواره ها محلى و متعلق به كشورى خاص هستند و برخى بين المللى كه پوشش جهانى دارند به عنوان مثال سهم ايران از ماهواره اينتل ست كه بين المللى است ۱‎/۵ درصد است.

shahkar
6 September 2006, 08:19 PM
قرارداد ۱۳۲ ميليارد


دل انگیز شما اصلا میدونی 132 میلیارد دلار یعنی چقدر ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
عزیزم اون 132 میلیون دلاره ! نه میلیارد دلار !!!!!!!!!!!!!!!
اگه انقده پول داشتیم که الان فضانوردای ایرانی توی ماه بودن !!!!!!! :icon_surp