PDA

View Full Version : ˜ی Aquarium Water Parameters: [1] 2 3

Pedro
20 November 2005, 01:01 PM
ی ph,dh ˜ی
ی ی ph ,dh ˜ی ی :
PH Power Hydrogen ی یی ی ی .

ph ییی یی
ی ph یی ی یی

ی dh ی ی ی ( Ș ی ) ʐ ییRiver Smosis
ی ی ی ی ( ی ) ی .
ی ی ی ی ph ی ph- plus یی . ی ی یی ی ی یی یییی ی ی .

:

Pedro
15 January 2006, 08:11 PM
ی ی ˜ی ی ǁی ی ی ی ی :

˜ی ی یی ( ی , یی ییی , ی .....) ی یی ی ی ی ی ی ی

amir ali
15 January 2006, 09:54 PM
یی ی ی ی یی یӘ Ș . ی Ș ی 3 6 ی ی .( ی ˜ی ی ی یی ).ی یی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ییی ј ی یی ی .ی ی ی ј ݘ ی 6000 ی .(ی ی ی). یی . ی ی . ی یی ی 11 ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی 5 .ی 0 .ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی . Ș ی ی ی!

kima
17 January 2006, 11:17 PM
ی ی یی ی
ی
ی Ș یی یی ی ی

jacobnazarade
30 January 2006, 10:58 PM
یی ʐی ی ی ی ی ی یӘ ی ی ǘی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ǘی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی یӘ

RoSo
30 January 2006, 11:12 PM
ی ی Ͽ

Nima1989
30 January 2006, 11:18 PM
jacobnazarade

ی

---------------------------------


ی ی Ͽ

ی ی

kima
30 January 2006, 11:57 PM
ی ی
ی ی ی !!
یӘی ی ی ǐ ی ی

Nima1989
31 January 2006, 01:19 PM
ی ی
ی ی ی !!
یӘی ی ی ǐ ی ی
ی یی یی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی

Anoush
31 January 2006, 04:03 PM
ی یی یی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی

یی ی ǐ ی ی.

kima
1 February 2006, 10:56 AM
یی ی ǐ ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ˜ی
ی ی
ی یی 20 100 یی


ی یی یی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی

ی

Anoush
1 February 2006, 11:25 AM
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ˜ی
ی ی
ی یی 20 100 یی

ی ی . ǐ یی ی یی .

ی ی 100 یی ی ی.

ی ʡ ǐ ǘ ی ی ی ی ی یی ی Ȑیی

kima
1 February 2006, 05:42 PM
ی ی . ǐ یی ی یی .

ی ی 100 یی ی ی.

ی ʡ ǐ ǘ ی ی ی ی ی یی ی Ȑیی

ǘی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی

jacobnazarade
1 February 2006, 06:37 PM
ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

amir ali
3 February 2006, 08:55 PM
ی ی Ͽ
ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی .ی ی 13 ی ی . ی ˜ی(ی ی)ی ی یی ی ی ی.3-0 یی Ș 6-3 Ș 12-6 ی ی 18-12 ی 25-18 یی ی ی 25 یی یی ی. ی ی یӘ ǘ ی 6-3 . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی.

maryamakbari1
5 February 2006, 10:42 AM
70 ی ی ی
ǘی ی ی
ی


Anoush
5 February 2006, 12:23 PM
یی 5 ی ʐی ی ی ی .

Pedro
5 February 2006, 01:53 PM
. ǐ ( ) .

Anoush
5 February 2006, 03:17 PM
. ǐ ( ) .
ی ی ی .


ی ی ǘی ی ی ی ی یییی .


ǐ یییی ی ی ی ی ی ی ʘی ی ʡ یی ی ییی ی ی یی.


ی ی ی ی ی ʘی یییی ی ѐی ی ی ی .


ی ی ی ی ی یӘ ی یی یی!


ی.

maryamakbari1
2 April 2006, 11:00 AM
Ͽ
50 ph ph ǐ ǐ .

maryamakbari1
3 April 2006, 12:17 PM
peat moss .

alirezasaberi
4 April 2006, 12:59 AM
peat moss .

ѐ
( )

MetMet
4 April 2006, 02:45 AM
PH ǐ ( ) ( PH 7) ǐ PH ( ) ( PH 7) . PH !! PH 30 % PH PH .
.:icon_razz

alireza_shd
4 April 2006, 11:26 AM
یی ی ی ی یی یی ی Ϙ PH ی ǘی э ی ی

maryamakbari1
4 April 2006, 01:34 PM
PH ǐ ( ) ( PH 7) ǐ PH ( ) ( PH 7) . PH !! PH 30 % PH PH .
.:icon_razz ǐ .

MetMet
4 April 2006, 03:39 PM
ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی Ԙ ی ϐی ی ... ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی Mark Lehr :

یی Ԙ ی ی ˜ی ی PH ی ی . یی ی PH ǘیی ی ی ی ϡ ی.

ی PH ی یی ی ی ǡ ی PH ی ی ی ی . ǐ PH=7 ی ی PH ی ی ی ی ی 6/6 8/7 ی ی ϐی ی . ˜ی ی ی یی ǐی PH ی ϡ یی یی.ی یی یی PH ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی 4-6 ی ی ی ی ی ی ی PH ی ی . ی ی ˜ی ی 4 ϡ ی ی ی ی ی ی PH . ی ی PH ی ی 6 12 ی ی. ǘ ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی یی یی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی ی ی. ˜ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی PH ی . ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی ی ی ی. ی PH ˜ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی PH ی ی ی ی. ی ی ی ییی یی ˜ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ˜ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی PH . ی ی ˜ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ˜ی ی ی . یی ی ی یی ی Ԙی ی ی ˜ی . ی Ԙ یی ی PH ی ی. ی ی ی ی یѡ ѡ ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی ی ی. ی ˜ی ی ی یی ی یی ی ی ی PH .

ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی PH ی ی ی ی. ǐ PH ی ی ی ی ی PH یی ˜ی ʡ ی ی ییی ی. ی یʡ یی ǐ PH یی ˜ی PH ی یی ی ی ی ϡ یی ی ی.

ی ی PH ی. یی ی PH Ԑ . ی ی یی 50/50 ی . ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی. ی ی PH ی ی ǡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ˜ی ی یی. ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی ی PH ˜ی 6/7 یϡ ی 40 ی ی 1 ی ی. ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی . ǐ ی ی ی Ґی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ˜ی ییی. ی ی ی یی ی ی ǐ ی ی PH ی یϡ ǘ . ی ی ی ی . ی یی ی ˜ی ی یϡ ی ی PH ی ˜ی ییی. یی Ԑ ی ی . ی ی ˜ی ی ی یی ی PH یی یی ی ی ی ی یی ی PH ی ی ی.یی PH ی . ǐ ݘ ی ی ی ی ی PH یی یی یϡ ی ی ϐی ی یی ی . ی یی ی ˜ی یϡ ی Ԙ ی ی PH ی یی یی. ی ی ی ی ی ʐ ی ( ʐی Ș ی ) ی ی. ی ʐ ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ș ی .( ی ʐ ǐ ی ی ی یی:

јѐ ی ی ی ʐ ی ی ی ی ( Ș ) ی . ی ی یییی ی ی یییی ی Ș ی . ی ی ʐ ی ی ی ی .


ی ʐ ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی ی ی ی ی PH ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی PH ǘ PH ی ی.

ی ی ی ˜ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی. ی ʘی ی ی ی ی ی ییϐی یی ی یی ی ˜ی ی ی.ی ݘ ی ی ǐ ی یی ی PH یی ˜ی . ǐ ˜ی ی PH یی ϡ ی ی ی PH 6/6 8/7 ϐی .

ی PH ی ی ی ی ی . ی 50% Ԙی ˜یی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی یی ی PH . ی ˜ی ی ی PH ی ی ی ی ی ی ǘ PH یی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی.

ѐ ǐ .
!!!! .
.

maryamakbari1
4 April 2006, 08:29 PM
ی ی ی ی ی ʐ ی ( ʐی Ș ی ) ی ی.

ʐ .

Ԑ : ی ی.

MetMet
5 April 2006, 12:42 AM

ǐ ʐ PH .
ph . ph ph ph .
.:icon_evil

alirezasaberi
5 April 2006, 02:04 PM
maryamakbari1 . .

maryamakbari1
5 April 2006, 02:58 PM
maryamakbari1 . . .

alirezasaberi
8 April 2006, 01:43 AM
co2 . ʐ Co2 ǐ PH .

Anoush
8 April 2006, 10:01 AM
co2 . ʐ Co2 ǐ PH .


ی ی CO2 ی ی ی ǐ ی Ǎ ی ی.

ʐی ی (ǐ ی) ݘ ی CO2 یی ی ǘ .

MetMet
9 April 2006, 12:57 AM
co2 . ʐ Co2 ǐ PH .


ʐ co2 . :icon_cry: !!!!!!

߁ co2 !!:icon_cool
.:icon_evil :icon_evil :icon_arro :icon_razz

Anoush
9 April 2006, 01:17 PM
ʐ co2 . :icon_cry: !!!!!!ʐ Co2 ǘی ی ی ی ǘی PPM20 ی Co2 یی . ی یCo2 ی ی 40 PPM 50


ی ǘی یی ی Co2 ی ی ǘی ی ی.


Co2 ی ی ǘی یی ی.ی

mehdi_org
9 April 2006, 01:57 PM


. .maryamakbari1
9 April 2006, 02:41 PM


. .


ʐ ǐ ԁ Ȑ Ȑ Ӂ 24 48 Ȑ 2 3 Ȑ ǐ Ȑ .

Anoush
9 April 2006, 03:17 PM


. .

یی ی ی ی Ș ی ی یی.


ی ی ی ی ǐ یی Specific Gravity ی ی
ی 1.00 یی
ی 1.013
1.013 1.03
ی ǘی Ș ی ʐیی ی ǘی ی ی ی.


ی ی ی ی ی یی Water Hardness ی ی ی ی یی ی یی ی Ș 61 120 ی 121 180 181 ی ی ی.
ی ی ی ی یی ی ی یییی ی


ǐ ی ی ʘی ی ی ی ی ی
ݘ ی یی ی .


ی ی .

Al3l3@S@li
9 April 2006, 09:22 PM

co2 ( ) ...

Al3l3@S@li
9 April 2006, 09:35 PM

. ǎ (ǐ Ȑ )
: ʐ .
: ....

Anoush
10 April 2006, 04:58 PM
эی ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی!


ی ݘ ی ی یی ی ی ی یی .


یی ( ǘی) ی ی ی ی ی ی ی ی.


یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ҡ ی ی.


ی ǘی ی (ی ی ǘی ) ݘ یی ییی ییϿ
ی Ȑی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی ی ی .


ǐ ی ی ی یϿ ی یی ی ی ی ی ǘی ی.


ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی Ș یی ی.


ی ی Ԑ یی ǘی (ی ی ی ی ی ی ی یی ) ی ی یی ی ی ی یӘ .
ی ی ی ی ی ی ی CO2 .ی ی ( ی ی ی ی یی ی ) ی ǘ ϐ یӘ ی ی ی ی ی ی CO2 یی یی ی!!!


ی ی ی ییی ( یی !) ی ϐی ی ی .

ی ی: ی ی ی!


Ȑی ǐ یی ی ی


ی


1. ی ی ی
2. ی ی ی ی


ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی 捘ی ییی ی ی ی ی ( ѐی ǘی ی ی ی!)


ی ی ʘ یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی.
یی ی ی یی ی ی ی.


ی ی ی ی ( ǘ ی) ی یی ی ی ی ی ی ی ( ) Ԙی ی یی.
ی ی ( ی ی ی ). ی ǘی ی ی یی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ.


ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی


ی ی

Blaze
10 April 2006, 11:55 PM

یی ی ی ȁ ی یی یی ی ی ی ی ύ ϐی ی یی ی
یی ی :
ی ی یی ی یӘ ی ی ی ی Ș ی ی ی ی یی ph یی
ی یی یییی ی یی ǐ ی ی ی ی ی .

Anoush
11 April 2006, 09:59 AM

یی ی ی ȁ ی یی یی ی ی ی ی ύ ϐی ی یی ی
یی ی :
ی ی یی ی یӘ ی ی ی ی Ș ی ی ی ی یی ph یی
ی یی یییی ی یی ǐ ی ی ی ی ی .ϡ

ی ی ی ی ی ی Ȑ !

ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ϐی ی یی ی ی ǐ یی ǘی ی ی ϐی .

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
یی ی ϐی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

یӘ (ی ی یی ی) ǘی ی ی ی یϿ
ی ی ی ی ی ی ی
( ی ǘی ی ی ʘی )

ǐ یӘ ǘی 300 یی ی ی ϐی ݘ ی ی ی ی Ș. ی ی ی ی ی یی ی ϐی

ی ی یی یی ی ی ی ی ی!

ѐی

Blaze
12 April 2006, 12:12 AM

ی ј ی یی ی یӘ یی ی ی ی ی ی Ȑی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی !

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یӘ Co2 .

Ԙ

Anoush
12 April 2006, 09:40 AM

ی ј
ی ی ی یӘ Co2 .


Ԙ

ݘ ј ی ی ʡ ی ی ی ی ی ϐی . ی ی Ȑ ی ǐ ی ی ی ی ی.

ی CO2 ی یی Ș .

ݘ ی ی ی ی ی ی Ȑ. ی ی ǁی ی ی ǘیی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی Ԑ ی ی ی .

ی ی ǁی CO2 Ȑی ʐ ј ی ی. ی .

ѐ یԐی

alirezasaberi
12 April 2006, 01:50 PM
CO2 ϡ

:http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/diyco2.html

Anoush
12 April 2006, 02:43 PM
CO2 ϡ

:http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/diyco2.html
ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یی ی :
ی ی !

ی ی ی ی ی.

alirezasaberi
12 April 2006, 08:55 PM
:icon_surp
ѐ . э .
http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/separator.jpg

ǐ . ǐ ѐ
ѐ .CO2 . .

CO2


http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/bell.jpgmaryamakbari1
17 April 2006, 01:47 PM
ȁ ǐ ǐ ѐ 10 ѐ ϐ 1- ѐ Ͽ 2- Ͽ 3- ѐ ʿ (( )) . .

bbkyawho
17 April 2006, 02:40 PM
ی
maryamakbari1
: ی ی ϘϘ 26 1
ی

Blaze
18 April 2006, 12:11 AM

یی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ph

Nima1989
18 April 2006, 12:35 AM

یی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ph
ی ی
Ԙ Ș
یی 100 ی ی ی 150 ی ی :icon_lol:

DJ Ali2005
22 April 2006, 04:55 AM
ی ی ˜ی( )ی ی
ǐ ی

Anoush
22 April 2006, 10:55 AM
ی ی ˜ی( )ی ی
ǐ یی یӘ ی ی یی .

ی ی ی ی ی Ԙی .

یی ی ی ی ی ی یӘ ی!! ی ی Ԙی ( ی N ی ǘی ی ی ی N ی. 24 ی N ی).

ی

B@B@K
22 April 2006, 12:30 PM

MetMet
22 April 2006, 12:34 PM
ی ی ˜ی( )ی ی
ǐ ی
:
25% 200 !!!!:icon_conf
( ) :icon_lol: Ȑ ǐ :icon_mad: ( = + + + + + ǐ + ).
:icon_cool

DJ Ali2005
22 April 2006, 03:41 PM
Ԙ ی
ی ی ی ی ݘ ی ی 24 ی ی :icon_ques

MetMet
23 April 2006, 02:55 PM
Ԙ ی
ی ی ی ی ݘ ی ی 24 ی ی :icon_ques

:
Ȑ 24 ǐ 24 ǐ ȁ ( ) !
:icon_cool

Unknown97
23 April 2006, 03:46 PM
30 .

Anoush
23 April 2006, 04:12 PM
30 .

ی
ی یی ی ی ی ی ی 0.2 0.3 یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی.

ی ی 0.003 یی ی ی. ی ی ی یی ی! ی ی Ȑیی ی یی یی ی ʿ ی یی ǐ ی ی.

ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی.

ی ی ی ی ی یӘ Ͽ


ی

50
29 April 2006, 11:48 PM
ی ی ی ی ی Mark Lehr :


یی Ԙ ی ی ˜ی ی PH ی ی . یی ی PH ǘیی ی ی ی ϡ ی.
ی PH ی یی ی ی ǡ ی PH ی ی ی ی . ǐ PH=7 ی ی PH ی ی ی ی ی 6/6 8/7 ی ی ϐی ی . ˜ی ی ی یی ǐی PH ی ϡ یی یی.

ی یی یی PH ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی 4-6 ی ی ی ی ی ی ی PH ی ی . ی ی ˜ی ی 4 ϡ ی ی ی ی ی ی PH . ی ی PH ی ی 6 12 ی ی. ǘ ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی یی یی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی ی ی. ˜ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی PH ی . ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی ی ی ی. ی PH ˜ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی PH ی ی ی ی. ی ی ی ییی یی ˜ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ˜ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی PH . ی ی ˜ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ˜ی ی ی . یی ی ی یی ی Ԙی ی ی ˜ی . ی Ԙ یی ی PH ی ی. ی ی ی ی یѡ ѡ ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی ی ی. ی ˜ی ی ی یی ی یی ی ی ی PH .
ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی PH ی ی ی ی. ǐ PH ی ی ی ی ی PH یی ˜ی ʡ ی ی ییی ی. ی یʡ یی ǐ PH یی ˜ی PH ی یی ی ی ی ϡ یی ی ی.
ی ی PH ی. یی ی PH Ԑ . ی ی یی 50/50 ی . ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی. ی ی PH ی ی ǡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ˜ی ی یی. ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی ی PH ˜ی 6/7 یϡ ی 40 ی ی 1 ی ی. ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی . ǐ ی ی ی Ґی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ˜ی ییی. ی ی ی یی ی ی ǐ ی ی PH ی یϡ ǘ . ی ی ی ی . ی یی ی ˜ی ی یϡ ی ی PH ی ˜ی ییی. یی Ԑ ی ی . ی ی ˜ی ی ی یی ی PH یی یی ی ی ی ی یی ی PH ی ی ی.

یی PH ی . ǐ ݘ ی ی ی ی ی PH یی یی یϡ ی ی ϐی ی یی ی . ی یی ی ˜ی یϡ ی Ԙ ی ی PH ی یی یی. ی ی ی ی ی ʐ ی ( ʐی Ș ی ) ی ی. ی ʐ ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ș ی .

( ی ʐ ǐ ی ی ی یی:
јѐ ی ی ی ʐ ی ی ی ی ( Ș ) ی . ی ی یییی ی ی یییی ی Ș ی . ی ی ʐ ی ی ی ی . یی ی ی ʐ Ԙ ی ی یی. )https://www.sharemation.com/ehn872ehn/DH0.jpg?uniq=ve6834
ی ʐ ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی ی ی ی ی PH ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی PH ǘ PH ی ی.
ی ی ی ˜ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی. ی ʘی ی ی ی ی ی ییϐی یی ی یی ی ˜ی ی ی.

ی ݘ ی ی ǐ ی یی ی PH یی ˜ی . ǐ ˜ی ی PH یی ϡ ی ی ی PH 6/6 8/7 ϐی .
ی PH ی ی ی ی ی . ی 50% Ԙی ˜یی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی یی ی PH . ی ˜ی ی ی PH ی ی ی ی ی ی ǘ PH یی ی ی ی ی .


******

severum
2 May 2006, 02:34 PM
ѐ ѐ .

Blaze
2 May 2006, 04:52 PM


یی ی ی ی یی ی ی ی ˜ی ی ی یی .

ی ی یӘ .

ی ی ی ی ی ی یی ی ǘی ی ی ی ˜ی ی .

ی ی ی ی .

masoud1990
2 May 2006, 07:17 PM
ی ی ی یӿ

Azadeh
2 May 2006, 07:48 PM
ی ی ی :
ϐی ی ˜یی ی یی DH ی ی ی ی ..
15-10 И ی ی ǐ ی PH ی ی ی DH ی
6-4 . ǐ DH 10 ی ی PH 7 ی 6-4 یʿ
ǐ ی ی ی ی ی . ی.

bbkyawho
2 May 2006, 09:39 PM
azadeh ǐ ی ی ی

Azadeh
3 May 2006, 09:36 AM
azadeh ǐ ی ی ی

یی یی یی ی.ی ی ی ǐ DH ی 6-4 ی ی PH . ی ی ی :
ی یی یی PH ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی 4-6 ی ی ی ی ی ی ی PH ی ی . ی ی ˜ی ی 4 ϡ ی ی ی ی ی ی PH . ی ی PH ی ی 6 12 ی ی


ǐ ی DH 12 ی ی PH . PH ی ی 7 ی.

Anoush
3 May 2006, 09:49 AM
یی یی یی ی.ی ی ی ǐ DH ی 6-4 ی ی PH . ǐ ی DH 12 ی ی PH .یی یی ی! یی ی 12 ی 6 ی ی ییی ی.

ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ȡ 5.5 ی.

ی ی ѡ ی ( ی ) ی.

ی یی ی !!

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی

Unknown97
3 May 2006, 04:31 PM
ی
ی یی ی ی ی ی ی 0.2 0.3 یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی.

ی ی 0.003 یی ی ی. ی ی ی یی ی! ی ی Ȑیی ی یی یی ی ʿ ی یی ǐ ی ی.

ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی.

ی ی ی ی ی یӘ Ͽ

ی. ȁ . . . 5/1 .

.

2 - 3 . .

Blaze
4 May 2006, 12:34 AM


ǐ ی ی ی Ș ی Ә ی 捘 1500 ی ی ی .

Unknown97
4 May 2006, 10:12 AM
. 2000 .

babakgeramian
15 May 2006, 01:29 AM
p.p.m ʿ 5 8 dh ʿ .ӁӐ.

Anoush
15 May 2006, 10:14 AM
p.p.m ʿ 5 8 dh ʿ .ӁӐ.
یی GH PPM ی DH یی ǘی ی 2.8 ی ی 50 ی ی PPM . 4 ی ی 70 PPM ی ی 70 140 PPM . ی ی ی Soft یی.

masoud1990
18 May 2006, 11:25 PM
() ی ی ی Ș ی ی ی

Blaze
19 May 2006, 12:20 AM
() ی ی ی Ș ی ی یی ییی ی ی .

ی یی یی

ی ی .ی ی ȁی.

ی یی Ȑیی ی ی Ș .

یی ی ی یی ی ی ی

. ی ی ی ی . ǘی .....


ی .

masoud1990
19 May 2006, 12:42 AM


ی ییی ی ی .

ی یی یی

ی ی .ی ی ȁی.

ی یی Ȑیی ی ی Ș .

یی ی ی یی ی ی ی

. ی ی ی ی . ǘی .....


ی .
ی یی یی ی ییی

Nima1989
19 May 2006, 12:43 AM


ی ییی ی ی .

ی یی یی

ی ی .ی ی ȁی.

ی یی Ȑیی ی ی Ș .

یی ی ی یی ی ی ی

. ی ی ی ی . ǘی .....


ی .
ی یی یی ی ی
ی ی ی ی ی

Blaze
19 May 2006, 01:22 AM
ی یی یی ی ییی

ی ی ی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ph ی ی ی ی .

یی ی ی ی .

ی ی ی ǘی ی ی . ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی Ә ύ Ԙ .

ی ی ( ) ی ی ی یی ی ˜یی 450 ی یی Ԙ .

masoud1990
19 May 2006, 01:29 AM
ی ی ی ی

Unknown97
19 May 2006, 04:14 AM
Ȑ

.

masoud1990
19 May 2006, 12:21 PM
ی :icon_redf

Anoush
20 May 2006, 11:07 AM
() ی ی ی Ș ی ی یǐ ی ی ی ی یی ی ی.

ی ی ی ی ی ( یی) ی ی ی یی .

ی یییی (ی) ی ییی.

ی.

Romans
20 May 2006, 12:57 PM

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǐ ǁی ی ی ی ی. ی.

Benedict Spinoza
20 May 2006, 05:15 PM
:

1-یی یی

2- یی ی

3- یی ی ی

4-یی یی ی

masoud1990
20 May 2006, 06:12 PM
ی

21 May 2006, 07:39 AM

یی ی ی ی ی ..... یی ی ی ی ی ی .... ی یی ی ی....ی ی ی ی ...

Benedict Spinoza
21 May 2006, 11:14 AM
:

1-یی یی

2- یی ی

3- یی ی ی

4-یی یی ی

! :icon_mad:

1- ی ی .

2- ی ی ѡ ی( ی) ی .

3- ی ˜ی یی ی ی ˜ی ی ی ی.

4-ی ی ی ی 5000 .

Al3l3@S@li
27 May 2006, 10:21 PM
ѐ .
2750

payam64
27 May 2006, 11:59 PM
э ϐ ( ) э

Anoush
28 May 2006, 10:35 AM
э ϐ ( ) э
ی ی . Ș ی ی (NaCl) یی! ی ی ی
ی ی ی ی ی ی ی Ș.


ѐ .

ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی ѐ .

payam64
28 May 2006, 01:04 PM
ی ی ی

Anoush
28 May 2006, 02:26 PM
ی ی ی

ی ی ی ی ی یی ǘی ی ی ی ی ی ی ی. ǐ ی Ș ی یی ی Ș ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی.

: Ș ی ی ی یی ǘی ی ی .

: ی ی ی .

ی

Makan
5 June 2006, 12:36 PM
ی Ș ی ʘ ی . ˜ی یӘ .

Al3l3@S@li
5 June 2006, 10:06 PM
ی Ș ی ʘ ی . ˜ی یӘ .
( ) . .

B@B@K
5 June 2006, 10:13 PM
ǐ

Al3l3@S@li
6 June 2006, 01:47 AM
ǐ
Ͽ . .:icon_cool :icon_cool :icon_cool

ѐ Ȑ ѐ Blackwater .

Pedro
6 June 2006, 11:22 PM
ی ی ی ی ی ی Ͽ

Unknown97
7 June 2006, 12:15 AM
ǐ 2 .

masoud1990
7 June 2006, 12:48 AM
ی ی

Emperor-Fish
7 June 2006, 01:07 AM
ی :
ی یییی ی ی ǘ یییی ی. ی ی ی ǘی ی ی ǘ ی یی ی ی .

ی یی: ی ی Ԙی

ی یی : ی ی یی

ی ی یی:
ی ی یی ی ی ی 37% ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی 20 ی ی یی ی ǐ 20 ی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی یی:
ی ی یی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی 200 ی ی ی ی ی 20 ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی یی ی ی ʘ - Ә ی ی

ی ی :
ی یی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی .

ǐ ی ی ی 10 ی .

ی ی:
ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ی ی ی ی ی ی .

ی

davood2net
18 June 2006, 08:00 AM

ی ˜ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی ی

Romans
18 June 2006, 11:10 AM

ی ˜ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی ی
ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی .ǐ ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ǐ ǘی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .ی Ԙ . ی.

Romans
1 August 2006, 02:04 PM

ی ی ی Ș ی :


http://imgserv4.imagehigh.com/imgs////24794_1.gif
http://imgserv4.imagehigh.com/imgs////3120_tdsgraph.gif

vanhelsing
1 August 2006, 02:40 PM

ی ی ی ǘی یی ی .ǐ ی ی ی

Anoush
2 August 2006, 08:56 AM

ی ی ی ǘی یی ی .ǐ ی ی ی

ی Ǎ یی یی ی

siavash2006
19 August 2006, 08:37 AM
ȁ
...
ʿ

Romans
19 August 2006, 09:07 AM
ȁ
...
ʿ


ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ǘی یی ی ǘی ی یی یی یی 捘 یی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی Ȑ ی ی ی ی یی ǘی یی ی ییی یی ی ی ی ی ǘی ی یی ǘی .ی ی ی ǘی ی.یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی. ی.

pouyan
19 August 2006, 09:27 AM
ȁ
...
ʿ

[

ی ی ی ی0 ی ی ی 1 ییی ی ی ی

ی ǐ ی یی یی ˜ی Ȑی ی ژ ی ی

ی ی ی ی ی ((ی{یی} ی)) ی 1 јی ی ی ی ی یی ی ی ی -یی-ی یی Ә ی یی ی ی ی ((јی ی ی ی

ی یی ی ی ی 4 ی ی 3-4 ی јی ی ǘیی ی ǘ ی ی 2 ی ی- .. ی ی ی یی ی

ǐ ی یی ی ی((ی ی- ))-ی ییی , (( )) ی ی ی ی ((ی ی ی ی ی ی ی)) ی ی

ی ی ییی ǘ ی-ی ی ی ی PH ˜ی


ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ǘی ی Ԙ јی ی ѐ ی یی ی ی ی ی ǁیی ی ی ی

ی ی ی ی:icon_cool

Anoush
19 August 2006, 10:53 AM
ȁ
...
ʿ

ی ی ی :

ی ی ی ی ǘی ی Laterite ی ی ی ی ی ی ǘیی ی ی ی ی. Ԑی ǘیی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی .ی ی ی ی یی http://en.wikipedia.org/wiki/Lateritefvhd (http://en.wikipedia.org/wiki/Lateritefvhd) ی.

Abolfazl2006_p
19 August 2006, 04:24 PM
ی ی ی یی ی ی !( ی).

aquarium
20 August 2006, 05:49 AM

˜ی ی ی یی .
ی ی ی ی ی ی ǐ ی ˜ی یی
Ԙ

Anoush
20 August 2006, 12:11 PM

˜ی ی ی یی .
ی ی ی ی ی ی ǐ ی ˜ی یی
Ԙ

ی ی: ی (ی) ˜ی (http://www.phalls.com/vbulletin/showthread.php?t=18785)

jacobnazarade
20 August 2006, 01:31 PM

ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

20 August 2006, 02:23 PM

ی ǘی ی ی ی . 2 ǘی ی ی
2 ی ی ی یی ی ی ی

Romans
20 August 2006, 02:57 PM

ی ǘی ی ی ی . 2 ǘی ی ی
2 ی ی ی یی ی ی ی


ی ی ی . ی ǐ ی ی ی ی јی ǐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ș یی Ș ǐ ی ی ی ی ی ی ی. ی.

Anoush
20 August 2006, 02:58 PM

ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ݘ ی ј ( Ә) - ی ی - ی - ǘ 1 ی ی ی یی ǘی ی ی ی . 2 ǘی ی ی
2 ی ی ی یی ی ی ی

=ی + یی +

jacobnazarade
20 August 2006, 11:47 PM

ی یی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

Anoush
21 August 2006, 09:32 AM

ی یی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .ی ی ی یی . ݘ ی ی Ȑی.

sina69
21 August 2006, 09:12 PM
:icon_surp
ѐ . э .
http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/separator.jpg

ǐ . ǐ ѐ
ѐ .CO2 . .

CO2


http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/bell.jpg

ی ی 忿
ی 7-8 ی ی ی co2:icon_redf

ݘ یی Ԙ ʿ ی ی ݘ ی Ԙ ی

Abolfazl2006_p
21 August 2006, 11:30 PM
ݘ ی ی ی ی !

sina69
21 August 2006, 11:58 PM
ݘ ی ی ی ی !

ی ی ی ی Ԙ .
ی ی ی ی 忿

sina69
22 August 2006, 07:24 PM
ݘ ی ی ی Ԙ :icon_razz
ی ی ѐ . ی Ԙ ی ی ʘ یی ی . ی Ԙ . ی ی ی 9 ی.
ی ی ی ی co2 . ǐ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʐ ی:icon_arro

یǁی Ԙ

Anoush
23 August 2006, 11:09 AM
ی ی ی ی co2 . ǐ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʐ ی .........

ی ی CO2 ǘی یی.

Abolfazl2006_p
23 August 2006, 05:34 PM
ی ی :icon_wink
:lover:
:lover:

alirezasaberi
23 August 2006, 11:20 PM
(Yeast) CO2 . . .. .
.

:ǐ CO2

sina69
24 August 2006, 01:02 AM
(Yeast) CO2 . . .. .
.

:ǐ CO2

ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ی. ی ی.Ԙ
ی ی ی co2 .:icon_cool

sina69
30 August 2006, 01:44 PM
ی
ی ی ی co2 ی.

:icon_excl :icon_cool

Mehraz
30 August 2006, 06:51 PM

Nitrate minus ʿ

http://www.zoolandia.it/Zoolandia/catalog/images/227_TETRA_PRD_4_1.jpg

Anoush
31 August 2006, 08:35 AM
ی
ی ی ی co2 ی.

:icon_excl :icon_cool

ی .ی ی ژ . ژ ی ی یی.

yaser_sh58
2 September 2006, 02:03 PM
Nitrate minus . .

Anoush
2 September 2006, 02:17 PM
Nitrate minus . .ی ی .(ی ی )

ی یی ی یی ی ی ی ی یی Ԙی ی ی Ș ǘی .

ی ی ی ی !(ی )یی ی .

ی.

vanhelsing
10 September 2006, 03:07 PM

ی ی ʘ ی ی ی Ȑ ی یی ی.

maryamakbari1
10 September 2006, 03:44 PM

ی ی ʘ ی ی ی Ȑ ی یی ی.

2 1 .

Mehraz
27 September 2006, 11:25 PM

Nitrate minus ʿ

http://www.zoolandia.it/Zoolandia/catalog/images/227_TETRA_PRD_4_1.jpg
!
/ . . . ( ) . . ( - )
. .
.

Cayman
29 September 2006, 05:12 PM
!
/ . . . ( ) . . ( - )
. .
.

ǐ ی Ȑی . ʿ
ی ی

B@B@K
29 September 2006, 05:19 PM
65 ʐ 8 15

sina007
25 December 2006, 12:30 AM
:icon_cry: ǘی یی ی!!!!!! ی!!!!یی یی!!!! Ԙ ݘ یی !!! ی ǘ یی!!!!یی: Ә_6!!!2 !!!!4 !!!2 !!!2 ی!!2 !!!2 Ә!!!ی ѐیی !!!!!:icon_neut

payamix
25 December 2006, 12:35 AM
سایز تانکتون و اینکه آبش رو چند وقت یک بار سیفون میکنید و چقدر از برپایی ایش میگذره رو بفرمایید.

pouyan
25 December 2006, 09:54 AM
:icon_cry: 22 !!!!!:icon_neut


ی ی ی ی....

ff1378
8 January 2007, 11:19 PM

. Ǎ . . . ߁ . .


Romans
9 January 2007, 08:11 AM

. Ǎ . . . ߁ . .
ی 30 40 ی ی یی یی ی ی.یی ی ی Ș ی. ی ǐ ی ǘی یی. ی.

Blaze
9 January 2007, 03:44 PM
ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی

Ԙ ی ی ی ی ی .

13 February 2007, 10:16 AM

ʐ PH 8.5 9 !!
PH 6 50 85 !

Anoush
13 February 2007, 02:25 PM

ʐ PH 8.5 9 !!
PH 6 50 85 !


یҡ
ی ی ʐ Reverse osmosis ی یϿ
ییی یییی ی ی Ǎ ی. ی یییی Ԑ ی ی ی ی.

ی Ǎ ی ی یی . ی ʐ ǘی ی ی ʿ

13 February 2007, 05:25 PM
ʐ Ӂ 5
ʐ
(ѐ Ԑ Ԑ)

14 February 2007, 06:10 PM
ʐ Ӂ 5
ʐ
(ѐ Ԑ Ԑ)

ǐ

PH KH Minus :
Contains hydrochloric acid and sulphuric acid
Ͽ:icon_razz

Romans
14 February 2007, 08:35 PM
ǐ

PH KH Minus :
Contains hydrochloric acid and sulphuric acid
Ͽ:icon_razz
. ph minus .ǐ . .

dany0082
14 February 2007, 11:54 PM
ی ˜ی 150*80*40 یی ی ی ی

pouyan
15 February 2007, 07:47 AM
ی ˜ی 150*80*40 یی ی ی ی

ی ی ی ˜ی ی
ی ǐ ی ی ی ی- ی- ی ˜ی- ی ˜ی- یی ی ˜ی PH , یǘ .....
ی

15 February 2007, 09:47 AM

. ph minus .ǐ . .

ǐ Ͽ

Romans
15 February 2007, 10:45 AM
ǐ Ͽ


ی ی pH ǘی ύ یی ǐی ی ی ی ی ی pH ییی ی ی ی ی pH Minus ی :

یی pH ی ی ی ( ) ی . یی ی .
pH Minus 8 ( ounce ) ی ( ی 29 ی) ی ǘی یی ی ی ی ی pH یی ی.
ی ی ی ی ی pH یی یی. ی.

Anoush
15 February 2007, 11:21 AM
ʐ Ӂ 5
ʐ
(ѐ Ԑ Ԑ)

ی Ǎ ی ی ی


ǐ

PH KH Minus :
Contains hydrochloric acid and sulphuric acid
Ͽ:icon_razz


ǐ یی ی pH kH Minus ی ی ی "".
ی یی ی ی ی ی

dany0082
16 February 2007, 01:17 AM
ی ی ی ˜ی ی
ی ǐ ی ی ی ی- ی- ی ˜ی- ی ˜ی- یی ی ˜ی PH , یǘ .....
ی

یی 6 یی ییی 2 2 ی 1 3 1 ޘ
ی ی 2 ی ی ی 30 ی ی
: ی ی ی ی
ph ی

sina69
16 February 2007, 10:27 AM
.
ک ک ک 㿿
!!!:icon_twis :icon_twis :icon_twis

:icon_eek: :icon_razz

ک ک ک .


F..A
16 February 2007, 10:49 AM
ی ی ی
ی ی (یی ی ) ی ی ی
ی ǘی ی ی忿

sina69
16 February 2007, 11:41 AM
ی ی ی
ی ی (ی�ی ی ) ی� ی ی
ی � �ی ی ی忿

. ک ʡ ...
...
. ک ک.

F..A
17 February 2007, 03:24 PM

ی ی ی sanosil Dfive(5) ی ی ی忿
ی ی ˜ی ی ی ی ی ی یی 30 ی ی ی ی
ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی

ی

Farham
17 February 2007, 04:24 PM

ی ی ی sanosil Dfive(5) ی ی ی忿
ی ی ˜ی ی ی ی ی ی یی 30 ی ی ی ی
ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی

ی
ی
ی ی ی ی یی ی

F..A
19 February 2007, 09:27 AM
ی ی D5 ی ѐی ی ی ǁی یی
ی ی ی ی ی
ی ی忿

Pedram27
19 February 2007, 10:42 AM
ی ی D5 ی ѐی ی ی ǁی یی
ی ی ی ی ی
ی ی忿


Farham
20 February 2007, 05:38 PM
ی ی ی یԐی
ǘ یی ی Ͽ یی ی Ͽ
ǐ یԐ ی.

Anoush
21 February 2007, 09:19 AM
ی ی D5 ی ѐی ی ی ǁی یی
ی ی ی ی ی
ی ی忿

یییی ی (ǐ Ȑی ی)ی ی ǘی ی ی:
1. ی ی ی
2. ی ǘی ی ǘی ی یی ی ی.
3. ی ی ( ی) یی ی یی یی ی.


ی ی ی یԐی
ǘ یی ی Ͽ یی ی Ͽ
ǐ یԐ ی.


ی ǘی ی ی ی یی.

F..A
21 February 2007, 12:20 PM
یییی ی (ǐ Ȑی ی)ی ی ǘی ی ی:
1. ی ی ی
2. ی ǘی ی ǘی ی یی ی ی.
3. ی ی ( ی) یی ی یی یی ی.
ی ی
20 ی ی ی یی
јی:H2O2 Ag+

Anoush
21 February 2007, 03:47 PM
ی ی
20 ی ی ی یی
јی:H2O2 Ag+

ǘی ی یی ی ی ی ǘی ی ی یی ی ی ی ی Ԙی ی ی ǘی ی.( !!)

ی ی ǐ ی ی ی.

persiamix
2 March 2007, 02:04 PM
ҍ ی ی ی

2 March 2007, 04:27 PM
ҍ ی ی ی

ϐ :icon_ques

Farham
5 March 2007, 01:52 PM

ی ی 300
ǘ یی ی Ͽ ی ph ی

Blaze
6 March 2007, 12:02 PM
ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ݘ ی یی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ( یی ی یی ǘی ی 捘 7 ی Ә 12 ی ) .

ޘ ѐ ی ی 20 % ѡ 40 % ی ی ی . ( 110 ی )


ی ی :

1.ی ی ǘی ی ی ǘی

2. ی ی ی ی ی ǘ ی ی ǘی ی ی ݘ یی ی PH ی ǐ ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی .

3. ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ǘی یییی ی

4.ی 13 - 14 ی ی ( ݘ Ȑ ! ) ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ʐیی یی ی ǘی . ی ی ی

Blaze
6 March 2007, 11:41 PM
ݘ ی :nothing_to_say:

ی ǘ ی ی ی !

ی ی ی ( ޘ ) Ә ی ی ی .

Anoush
7 March 2007, 11:59 AM
ی .........

ی ی :
1.ی ی ǘی ی ی ǘی

2. ی ی ی ی ی ǘ ی ی ǘی ی ی ݘ یی ی PH ی ǐ ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی .

3. ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ǘی یییی ی

4.ی 13 - 14 ی ی ( ݘ Ȑ ! ) ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ʐیی یی ی ǘی . ی ی ی


ی ی ǘی ی ی ی ی.
ی ی یی ی ی ǘی ی یی. ی ی ی ی ی ǘی ی. ی co2 ی ǘی ی ی ی.


ǘی ی ی ǘی ی ی ی ی ǐی ی .


ی ی ی Șی ی ی یی ی. ǐ ǁ ی ی ی. ǘی ی ی ی.


co2 ȡ ی یی ی ( ی ی) یی ی ǘی ϐی . ی ݘ ی .


ǘی ی یی ی ی ی . ی .


ی : ی ی.
: ی ی ی ی ی ی ی ی. یӘ ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی Ԙی ی ی .
: یی ی ی یی.


ی : ی Ԙ ی ( Ґ ی ی) ی.

7 March 2007, 04:09 PM
10 11
140 : 1 - 2 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 Ӂ

Blaze
7 March 2007, 11:52 PM
ی ی 36 ی ی ی ی :

یی : ی !!! ی ی ی !

ی :
) 6 ی ی ј ی ی ی یی ی ی ی ! ǘی ی .

) Ә 12 -13 ی 36 یی 2 ی 11 - 13 ی ی 24 .

ޘ 7 8 ی 24 ی ޘ 捘 ی ی ی 36 یی .

ی 12 13 ی ی 24 یی Ґ .

alirezasaberi
16 March 2007, 12:53 PM
.

Anoush
17 March 2007, 11:04 AM
.

یҡ
ییی!
یی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی.

ی ی

Moh4mm4d
18 March 2007, 02:41 PM


ی ȁ ی ی ʿ
ی ی ˜ی 120 یی 1 ی 20 ی!
( یی ی یی ی ی ی )
10 ی یی یی! ی ϡ 2-3 ی ی ی ( ی ی )
5 ی ی ( ی ی ȿ )
˜ی ی ی .

pouyan
18 March 2007, 05:25 PM

ی ȁ ی ی ʿ
ی ی ˜ی 120 یی 1 ی 20 ی!
( یی ی یی ی ی ی )
10 ی یی یی! ی ϡ 2-3 ی ی ی ( ی ی )
5 ی ی ( ی ی ȿ )
˜ی ی ی .

یی ˜ی ی 30-40% ˜ی ی ی ǐ Ԙی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی :icon_cool

Moh4mm4d
18 March 2007, 07:01 PM

یی ˜ی ی 30-40% ˜ی ی ی ǐ Ԙی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی :icon_cool
. Әѡ ʡ ی ... ی ی ی ! ( Ԙ ی یی :icon_arro ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی )

ی ی ی 580 ی ( ! ) ی ϡ ݘ ی ی ی 2 Ȑی ی ی ی ی ǁی ی ی 1 ی ! ی یی ی.

ی یی 24-48 ʡ ǐ ی ی ی ی ی 2 ی 6 :icon_twis

Ԙ.
ی ی یǁی ј.

kasra_masiha
3 April 2007, 04:14 PM
ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی.


ی ј
ی ی ی
. ی ..

Anoush
4 April 2007, 09:20 AM

ی ȁ ی ی ʿ
........... 5 ی ی ( ی ی ȿ )
˜ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی . ǐ یی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ǘی ی.

یی 24 ی ی یی ی ی ی . ی .


.....................................
ی یی 24-48 ʡ ǐ ی ی ی ی ی 2 ی 6 .

ǐ ی Ԙی ی ی.


ی ј
ی ی ی
. ی ..

ی ј

یی یییی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ژی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ژ ی یی ی. ی ییی .

vahid fisher
4 April 2007, 11:57 AM
ی ی ی

ی ی ǁی ی ی ی ی ی ϐی ی یی ی . ی ǘ ی ی ( ی یی ) ی ǘ 83 ی ی ی ی ǘی ǘ ی ژ ی یی ( 30 ی 225 ) ی ی 8 ی ی 0.2 ی Ș ی ph ی ی .
ی Ә ی .

ј ی ی ی И ǘ ی ی ی ی :icon_cool

seravin
11 April 2007, 12:21 AM
ی

ی ˜ی ʿ

Ԙ

Romans
11 April 2007, 07:54 AM
ی

ی ˜ی ʿ

Ԙ


ی ی
ϐی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی .ی ی ی ی ی ی. ی.

paeezan27
11 April 2007, 05:22 PM
ی ی ی ی ی ph ی ی ǐ ی.

Anoush
12 April 2007, 09:14 AM
ی ی ی ی ی ph ی ی ǐ ی.

ی ی ی. ی Ǎ ی .

Mehraz
12 April 2007, 04:36 PM
ی ی ی ی ی ph ی ی ǐ ی.
.

paeezan27
12 April 2007, 05:03 PM
ݘ ی ی 140 ی ی ǘ ph7 ی 8 ݘ یی ی ی phی ی ǐ Ȑی ی ی.

siavash2006
14 April 2007, 05:32 PM
ݘ ی ی 140 ی ی ǘ ph7 ی 8 ݘ یی ی ی phی ی ǐ Ȑی ی ی.


یی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی.
ph ی ی . ییی ی.
یی ی یی ی Ԙ ی ی ی.
ی ی ...:icon_arro

rasoul2000r
28 April 2007, 09:44 AM
ǐ

Azimi
7 May 2007, 11:38 PM
. ǐ . .

dany0082
8 May 2007, 10:30 AM
ی ی ی ی ی

Romans
8 May 2007, 10:52 AM
ی ی ی ی ی


ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی.
ی ی ی ǁی ی. ی.

goodbay-jojo
10 May 2007, 01:44 AM

... ( )
.
.

hessamhashemi
10 May 2007, 03:09 AM
ی ǘ ی ی ی ی 4000 ی ی ی یی یǘ ی 12000 14000 ی ی Ӂ ی. ی ph یی ی ی ی یی ی یی ی ی 100000 ی ی ј یی 1000 Ϙ ی. یی ی .
ی ǘ ی ی.
ی ی ی ǐ ی یی ی Ȑ ǐ ی ی ی ی .
ǐ ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی Șی.
ی ρ یی ی ǁ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی یی ی ی. ی Ԙی ی ǘی ی ǘی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی. ی 3 ی 1000 ی. ی .
ی ی ی ی ی یی ی ی ˜ی . ی Ș 2 ی 1 ی ی ˜ی ی . ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی.

fish man
26 May 2007, 10:24 AM
ی یییی ی ی ی ی
ی یی
یϐی ی ی ی ی ی ی Ȑیی.

Azimi
14 June 2007, 03:43 AM
ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی (ی ی)

ǐ ی ی یی یی ی ی ی ی

Azimi
20 June 2007, 03:21 PM
ی ی ی ی :
( ̘) ی ی 136.8 ppm ی . 50 ی 5 ی ی ی . یی ی ѐ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ǘی ی یی یی ( ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی 9 ppm . ی یی Ș 40 ی 150 یی ی ی 154 ppm ( یی ی ی ی ݘ ی ی . ی ی ی ی ی یی ) 110 PPm ی .

ی :

1 - ی ʐی ی ی 50 ی/ ی . ǐ ی ی ی ی یی .
2 - ی ی ی ی ی ی .
3 - ی ی ی Ș ی یӘ ی ی ی یی ی ی :

: ph ی یی ی ی ( ی )
: یӘیی ǘ ی ی ی ی ph ی یی ی .

Azimi
25 June 2007, 04:42 AM
ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ǘ ی ی ˜ی 9dGH 7dGH ی 5 ی ی ی . ی ی ی ی 6dGH ی ی ی ی ی 9dGH . ی ی ی ʘ ی .

:
یی ی ی . ی ی ی јی ( ژ ی ) :

http://i8.tinypic.com/4pbt8o7.jpg

ǐ ی ی یی ǐ ی ی :

: ی یی یی ی
:ی ی

ی

Romans
25 June 2007, 07:52 AM
ی ی ǘ ی ی ˜ی 9dGH 7dGH ی 5 ی ی ی . ی ی ی ی 6dGH ی ی ی ی ی 9dGH . ی ی ی ʘ ی ...


ی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ی ی .ǐ ی ی ی ی .
5 ی ی ی ی ی یی ی ی ی.ǐ یی ی ی ی ی یی ی.
ی ʐی یی ی ی.
ی ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی.

ABA198013
25 June 2007, 08:36 AM
ی ی .........


ی ی . ی ˜ی ی.

ی ی ی ی یی ی

ی

ی.

Romans
25 June 2007, 09:08 AM
ی ی .........
ی ی . ی ˜ی ی.
ی ی ی ی یی ی
ی ی.


ی ρی јی 2 ی 10 یی ی. ǐ ی ѐی ی ی ی 10 ی ی Ͽ юی یϿی ی 100 150 یی ی ی ρ ی Ͽ ی ی ǘی ی ǘی ی ی. ی.

hessamhashemi
25 June 2007, 01:09 PM
ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی یی ی.
A-T=X
T-B=Y

A ی ی B ی ی ی یی ی ی T ی X ی ی B Y ی ی A.
:
ی ی ی ی 12 ی ی 5 ی ی ی:
7=5-12
5=0-5
7 ی 5 ی ی ی ی 12 ی ی 5 ی.

ی :
ی یی ی ی 12 7 ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی .

Azimi
25 June 2007, 06:25 PM

ی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ی ی .ǐ ی ی ی ی .
5 ی ی ی ی ی یی ی ی ی.ǐ یی ی ی ی ی یی ی.
ی ʐی یی ی ی.
ی ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی.
__________________


ی ی ی یی 5 ی 3 ی ی ی ی ی ی ی ی .

alirezasaberi
15 July 2007, 06:51 PM

. .
. .

ǐ .

.
( Ԑ )

hessamhashemi
15 July 2007, 08:32 PM
ی Ԙ ی ی ی ی ݘ ی . ی ی ی ی 24 ی ی ی ی ی 24 ی. ی ی ی ی ی.
ǐ ی ی Ԙ ی یی Ȑ.

Anoush
16 July 2007, 10:46 AM

. .
. .

ǐ .

.
( Ԑ )

یҡ

Ԙ ی ی ی ی ی ییی ی یی .

ی ی ی یی Aqua Safe Tetra ی Aqautan ј Sera ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی.

alirezasaberi
18 July 2007, 01:34 AM
Ԙ ی ی ی ی ی ییی ی یی
. ǐ ǁ .

*aka*
1 August 2007, 12:30 AM
ی ی ی ی !
ی UV یی ј Resun 11w ! ی ˜ی 500 یی یӘ
ی ی ʐ Ԙ ی
ی ی ی ی ǘی ی ی ی ǘ
Ԙ !

Cayman
5 August 2007, 08:14 PM
ی ی ی یی. ی ی ی .ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی .ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی .

B@B@K
5 August 2007, 08:29 PM
!!!!!!!!!!!!!!!

Anoush
6 August 2007, 06:38 AM
ی ی ی ی !
ی UV یی ј Resun 11w ! ی ˜ی 500 یی یӘ
ی ی ʐ Ԙ ی
ی ی ی ی ǘی ی ی ی ǘ
Ԙ !

ی ʐ ی 724 И .

ʐ یϿ یی

ی uv ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ǘ ی .

ʐ ی یی یی ی.

h_abdi
15 August 2007, 12:34 PM

ی ی ǘی 180*30*45 ی
ی ی ی
ی ǘی ی 90*30*45 ی یӘ ی ی ی ی ... ی یی ی ی ( ϐی ی ی )
ی ی ی ی یییی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ییی ی ی
ی ی ی ی ی ی ˜ی Ͽ
ی ی یی ی یی ی یϿ
ی ی ی ˜ی Ͽ
ی

h_abdi
16 August 2007, 12:41 PM

ی ی ی ی ی ˜ی ی
ی ی ی ی ی ˜ی ی ( ی ی PH 5/6 6/5 PH .)

Anoush
16 August 2007, 12:51 PM

ی ی ی ی ی ˜ی ی
ی ی ی ی ی ˜ی ی ( ی ی PH 5/6 6/5 PH .)

ی ی ی ی ی ǐ ژی ی Ȑی ی .

ی ی

h_abdi
18 August 2007, 09:14 AM
ی ی ی ی ی ǐ ژی ی Ȑی ی .

ی ی


ی ی ی ی ی ی Ԙ
ی ݘ ی( ی ) ی ی ѐی یی
ی
ی یی ی ی ی
http://www.delmege.com/htm/del_forsyth_export.html ی ی ی ی ی ˜ی ( ی ی )ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی Ԙ

1976
19 August 2007, 08:55 PM
ی :
˜ی (35*40*60 ) ی ی ی ی ...ی ǘی ǿ
ی 2 1 Ә 2 1 1
ی 1 30 % ی ی.

Romans
20 August 2007, 08:05 AM
ی :
˜ی (35*40*60 ) ی ی ی ی ...ی ǘی ǿ
ی 2 1 Ә 2 1 1
ی 1 30 % ی ی.


ی ی ی ی ی . ی ی 捘 ی.
ی ی یی ǘی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی. ی.

P.M.1367
23 August 2007, 01:51 AM
.2 .
1- ph dh ph dh
2- ( ...) ph dh
.

P.M.1367
25 August 2007, 12:28 AM
. .

Romans
25 August 2007, 10:50 AM
. .


ی ی ǁی ی
ی ی ی ǘیی ی ی یی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ǘی ی. ی.

ABA198013
1 September 2007, 12:45 PM

ی ρی јی 2 ی 10 یی ی. ǐ ی ѐی ی ی ی 10 ی ی Ͽ юی یϿی ی 100 150 یی ی ی ρ ی Ͽ ی ی ǘی ی ǘی ی ی. ی.


ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یӘ ѐ . یی ی

ی ی یی ی ی ی 1.1 ی ǘی

blackghost
1 September 2007, 04:39 PM
.2 .
1- ی ی یی ph dh ی ی ی ی ph dh ی
2- ( ی ی ...) یی ی ph dh
.
ی ǘی ی یԐ یی ی ی ی ی
ی (ی) јی ی ی ی . ی ی Ș ی ی ی ی .ǐ ǘی Ȑیϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ی .
. ǘی ی ی ی .
ی یی یԐ ǘی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی (!!!!!up tp six month)
1-ی یی ی
2-یی ǘی ی ی
3- ی ی ی ی ѐی .
4- یӘ ی!!!!.:icon_sad:

*aka*
1 September 2007, 06:01 PM
ی ( ) ی !
ی !
ph 6 , ی ی ی یی ( ی ی ی GH یی )
Ԙ ی !
ǐ ی ی 1000 ی یӘ ی !

ABA198013
2 September 2007, 08:44 AM
ی ( ) ی !
ی !
ph 6 , ی ی ی یی ( ی ی ی GH یی )
Ԙ ی !
ǐ ی ی 1000 ی یӘ ی !

ی ȁ ʿ

*aka*
2 September 2007, 01:05 PM
یی

Romans
6 September 2007, 12:32 PM
ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یӘ ѐ . یی ی

ی ی یی ی ی ی 1.1 ی ǘی


. ǐ .

힞 .
.

h_abdi
18 September 2007, 01:53 PM

ی ی یی ی ی ˜ی ی یی ی ǐ ی ی
یی ی ی ی ǘی ی ی ی ی
http://gelayolkhademian.blogfa.com/author-hossein.aspx
http://www.aftab.ir/articles/science_education/agriculture_fishery/c3c1181730466_irrigation_p1.php
ی ی ی ی ی
ی ǘ ی ی ǐ ی ی ی(( یی ی ( ی ))

h_abdi
18 September 2007, 02:49 PM
ی black gost
ی ی ѐی یی ی pH ی ی ی ی ی ی ی ǐ یی ی ی ی یی یی.

blackghost
18 September 2007, 03:54 PM
ی black gost
ی ی ѐی یی ی pH ی ی ی ی ی ی ی ǐ یی ی ی ی یی یی.

یی ی ph 5.30 یی ph 5-6 یی ی یӘی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ph یی ی ph 5 ی ǁی ی یϿ ی ی
ی ی :ی ی ی ی یӘ ی یӘ ی
ی ی ی یی Ȑی ی ی
ی

maryamakbari1
18 September 2007, 08:50 PM
یی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ӁӐ ی ی ی Ȑی

blackghost
19 September 2007, 01:03 AM
یی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ӁӐ ی ی ی Ȑی
ی 3 ی ǘ .
ی 66386623
ǘی ѐ ی 77906905 ی
ǘی ی ی یی
ی : یی ی یی ی . ی ݘ 10 ی Ș 55384855 ی
ی ی ی 2 ی ی

KIANUSH
11 October 2007, 11:47 PM

یی ی ی ی یی ی ی یӘ ی Ԙ

sattareashegh
12 October 2007, 01:44 PM

یی ی ی ی یی ی ی یӘ ی Ԙ


( )
H-Na-k-Mg-Ca-Mn-Fe
( )
+H ph


ю 10% ( )

abbass11
7 December 2007, 11:32 PM
ی ی ی ی ی ی یی
ی ی ǐ ی ی Ԙی ی ی ی
ی ی ی

Romans
8 December 2007, 08:30 AM
ی ی ی ی ی ی یی
ی ی ǐ ی ی Ԙی ی ی ی
ی ی ی


ی ی ی ی ی ی .ǘ ی ی ی یی .
ی یی ی ی یԐ ی ی Ȑیی ǐ ǘی ی ǘی ی. ی.

Unknown97
18 December 2007, 12:39 PM
ی 3 ی ǘ .
ی 66386623
ǘی ѐ ی 77906905 ی
ǘی ی ی یی
ی : یی ی یی ی . ی ݘ 10 ی Ș 55384855 ی
ی ی ی 2 ی ی: - - 20

Unknown97
18 December 2007, 12:46 PM
ی ph یی ی ی ی . ی ی یی ی merck ی ی ی !! ی !
ی ییی ی ی ی ی ی ی . ی !!HANNA . . PH . 60000 .

.

saman 99
22 December 2007, 09:55 PM
. ی ی ی ј ی ی 3 ی . ی ی ی ی ی 25 یی ی ی ˜ی ی 100 یی ی( 90یی ی) ی ی ی ی.ی ی ی ی ȁ ی ی یϿ ی ی ی ی ی 100 یی ی یϿ( И یی 10 یی ی 5 یی ی ) ی ی ی ˜ی یی ی ʿ

hooshmandpiran
23 December 2007, 03:36 PM
ی ی ی ˜ی یی ی ی ی ی ی ی ی:
1- ˜ی 70*40*150
2- ی ʐی 25%
3- Șی ی ی ی ی
4- ی یی ی (ی - ǘی - )
5- UV 3
6- ی ǎیی 10 ی
7- ی ی ی 5 ی ی ی

Romans
23 December 2007, 04:00 PM
7- ی ی ی 5 ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی = Ș

:
ی ی

Anoush
23 December 2007, 04:54 PM
. ی ی ی ј ی ی 3 ی . ی ی ی ی ی 25 یی ی ی ˜ی ی 100 یی ی( 90یی ی) ی ی ی ی.ی ی ی ی ȁ ی ی یϿ ی ی ی ی ی 100 یی ی یϿ( И یی 10 یی ی 5 یی ی ) ی ی ی ˜ی یی ی ʿ

ی ی ی 50 ی ی . ی 25 10 ی .

ی ی 100 ی ی یی ی ǘی 40 ی ی ی.

ی 100 ی Ԙی ی Ԙ .

saman 99
23 December 2007, 07:58 PM
ی ˜ی ی. ی ˜ی یی 1 ی ی. ی ی ی ی . ی ی 150 ی ی 420 ی .ی یی ی ی 2 ی. ی 3 ی ی ی ی ی 3 ی .ی ی 90 یی ی. یی ی ی ی ی ی ی ی (ی 30 ی )

Romans
24 December 2007, 08:17 AM
ی ˜ی ی. ی ˜ی یی 1 ی ی. ی ی ی ی . ی ی 150 ی ی 420 ی .ی یی ی ی 2 ی. ی 3 ی ی ی ی ی 3 ی .ی ی 90 یی ی. یی ی ی ی ی ی ی ی (ی 30 ی )


ی ی !!
ی ی ی 20 ی ی ی 30 40 ی ی.

hooshmandpiran
24 December 2007, 12:54 PM

ی ی ی ی ی ی ی ی = Ș

:
ی ی


ی ی ی ی Ͽ

Romans
24 December 2007, 02:36 PM
ی ی ی ی Ͽ


ǐ ی 捘 ی ی یی ی 捘 ی ی.
Ԙ ی ی . ی.

saman 99
24 December 2007, 07:10 PM

ی ی !!
ی ی ی 20 ی ی ی 30 40 ی ی.ی ی ی ی ی .4 ی ˜ی ی.ی ی ی ی ی ی ی

payam payami
24 December 2007, 11:24 PM

ǁ
1-
2- Ͽ
3- Ͽ
4- ( Ͽ

Ӂ

Romans
25 December 2007, 08:27 AM
ی ی ی ی ی .4 ی ˜ی ی.ی ی ی ی ی ی ی


4 ی .
ی ی ی ی ی :
1 - ی ی
2 -
3 - ی ی ǘی.

Anoush
25 December 2007, 02:36 PM

ǁ
1-
2- Ͽ
3- Ͽ
4- ( Ͽ

Ӂ

ی

ی ی .

ی ی ΐ ی ی ی .

ی ی ی یی یی ی یی یییی ی ی ی ǘی .

ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی.

ی 17.11 ی ی ی یی (GH).

ی ی 0.14 ی

ی Part Per Million ی ی ی ݘ ی :

Soft: 0 - 20 mg/L as calcium
Moderately soft: 20 - 40 mg/L as calcium
Slightly hard: 40 - 60 mg/L as calcium
Moderately hard: 60 - 80 mg/L as calcium
Hard: 80 - 120 mg/L as calcium
Very Hard >120 mg/L as calciumǐ ی ی ϐ ی ی Ș ی ( ی یی ʘی ی) ی ی Reverse Osmosis Ș ی ی ی یی.

ی ی .

ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی Ǎ یی ی ی ی یی ی.

ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی.

ی ی یی ی ی .

blackghost
25 December 2007, 03:09 PM
mick ݘ ی log ی Ԙ ی
یی ǐ ی ی ی ی :icon_cool

Hector2000
25 December 2007, 08:26 PM

ی یی ی ی ی ی یی 37 ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی И یی

mehdimirbagheri
26 December 2007, 08:26 PM
Ԙ ی .
ی ی ˜ی یی ی ی ی ی یی ی