PDA

View Full Version : آنجه یک راننده باید بداندarash p mbz bmw
23 December 2005, 09:25 PM
آنجه یک راننده باید بداند(برگرفته از روزنامه شرق)
برنيا تيگنو و دختر سه ساله اش ميراندا در يك بعدازظهر ماه سپتامبر در يكى از بزرگراه هاى اوكلاهما رانندگى مى كردند كه ناگهان به جاده اى كه در اثر توفان عظيمى درهم كوبيده شده بود رسيدند. باران بند آمده بود و خورشيد مى درخشيد اما حفره هاى پياده روها از آب گل آلود پر بود. تيگنو با احساس خطرى بزرگ و جدى سرعتش را كاهش داد. اما خيلى دير شده بود و تويوتاى Suv او در جاده لغزيد و وقتى خواست آن را به مسير مستقيم هدايت كند دوباره لغزيد. در اين حال او فكر كرد تعليمات رانندگى در مورد جاده هاى لغزنده به ما چه آموزشى داده است؟ با ترس و وحشت به چپ و راست مى چرخيد كه اين عمل باعث چرخش او به طرف اتومبيل هاى مقابلش شده و با اتومبيل ديگرى تصادف كرد. خوشبختانه هيچ كس در دو اتومبيل آسيب زيادى نديد، اما اين تصادف باعث شد كه او فكر كند مهارت هاى رانندگى اش براى حفاظت از خانواده كافى نيست. مايك داناهو مى گويد بيشتر رانندگان هنگامى كه در جاده با مشكلى روبه رو مى شوند راه چاره را نمى دانند، مايك مسئول امنيت ترافيك و نيز تعليم قوانين رانندگى به نام انجمن اتومبيل آمريكايى يا (AAA) در شمال نيوانگلند است.
در اين گزارش هفت موقعيت خطرناك و راهكارهاى مقابله با آنها در مواقع لازم براى شما آمده است.

• از دست دادن كنترل هنگام لغزيدن
شما براى گذراندن يك بعدازظهر بارانى به طرف كيمبورى در حركت هستيد در حالى كه مى خواهيد از پيچ جاده عبور كنيد اتومبيل شما در سطح خيس جاده مى لغزد و شروع به چرخش غيرقابل كنترلى مى كند.

•چه بايد كرد
بيشتر صاحب نظران، نظريه چرخش و لغزيدن را ناديده مى گيرند زيرا بر اين عقيده اند كه گرچه اين استراتژى موثر است ولى بيش از آنكه به انسان كمك كند او را گيج و سردرگم مى كند. با بى لور مى گويد: در عوض هنگامى كه اتومبيل شما در حالت لغزندگى قرار مى گيرد سريعاً پاى خود را از پدال گاز برداريد، سپس نقطه اى از جاده را دقيقاً در نظر گرفته، آهسته اتومبيل خود را به آن سمت هدايت كرده و مهمترين مسئله اين است كه به طور مستقيم حركت كنيد و به چپ و راست منحرف نشويد، بازى با چرخ ها سبب واژگون شدن اتومبيل مى شود و به خصوص در مورد وسايط نقليه سنگين با ارتفاع زياد، هر كار مى كنيد فقط ترمز نگيريد كه باعث چرخش و لغزيدن بيشتر اتومبيل مى شود. اگر به نقطه اى كه مورد نظرتان است چشم دوخته و آهسته به طرف مسير خود حركت كنيد مسئله اى پيش نخواهد آمد و در اينجا كنترل را به دست آورده و مى توانيد ترمز كنيد. (او در آموزشگاه آموزش رانندگى افسران كاناريلو كاليفرنيا كار مى كند.)

•پنچر كردن در بزرگراه ها
هنگام رفتن به يك مسابقه فوتبال ناگهان صداى بلند «بوم» را مى شنويد و سپس تامپ، تامپ، تامپ مثل اينكه به سرعت گير برخورد كرده يا به دست انداز انداخته باشيد.اما به زودى متوجه پنچرى اتومبيل خود مى شويد.

•چه بايد كرد
كنترل ماشين خود را با تمركز حفظ كرده و اصلاً به مسئله پنچرى فكر نكنيد. رانندگان به خصوص سرشان را از پنجره خارج كرده و تصور مى كنند كه ضربه خورده اند و به طور دقيق چرخ ها را بررسى مى كنند. اور مى گويد: «اشتباه ديگر ترمز شديد گرفتن است كه باعث مى شود كنترل اتومبيل يا وسيله نقليه خود را از دست بدهيد. در عوض با دو دست فرمان را محكم گرفته پا را از روى گاز برداريد تا سرعت اتومبيل به طور طبيعى كم شود.» اور مى گويد: چراغ هاى اتومبيل را روشن كرده و ببينيد وضعيت ترافيك چگونه است و به آرامى تا سرحدامكان اتومبيل را به نقطه امنى دور از جاده هدايت كنيد و به آرامى ترمز كرده وقتى كه هنگام توقف رسيد پياده شده و موقعيت را ارزيابى كرده و كمك بخواهيد. تعويض چرخ نزديك اتوبان شلوغ خطرناك است به خصوص هنگامى كه بچه ها نيز در اتومبيل باشند.

•عوامل بازدارنده
مراقب پرتاب اشيايى كه ممكن است از روى كاميون يا اتومبيل ديگرى بريزند باشيد كه يكى از دلايل عادى پنچرى است. هميشه در داشبورد اتومبيل خود يك دستگاه اندازه گيرى باد چرخ را داشته باشيد و ماهى يك بار لاستيك هاى خود را چك كنيد؛ به اين ترتيب كه يك سكه يك پنى را از قسمت سر لينكلن كه در روى سكه نقش بسته به ميان شيارها يا عاج هاى لاستيك فرو بريد، اگر عاج ها تا موهاى لينكلن رسيد لاستيك شما سالم است و حتى بهتر است يك دستگاه مخصوص اين كار خريده و در اتومبيل خود داشته باشيد.
•فرو رفتن يا افتادن اتومبيل به درياچه
در يك تعطيل خانوادگى به طرف يك جاده ساحلى باريك مى رانيد كه ناگهان به منظور خوددارى (جلوگيرى) از برخورد با شيئى اتومبيل را به شانه جاده هدايت مى كنيد كه ناگهان اتومبيل شما به نقطه عميقى از آب فرو مى رود.

•چه بايد كرد
پيش از هرچيز آرامش خود را حفظ كنيد و به محض اينكه اتومبيل بى حركت ايستاد كمربند خود را باز كنيد، به عقب اتومبيل خم شده كمربند بچه ها را نيز باز كنيد. در اينجا شما نياز به زمان داريد و بايد منتظر شويد تا آن قدر آب وارد اتومبيل شما بشود كه فشار آب درون اتومبيل و بيرون آن مساوى شود.اور توضيح مى دهد: اگر سعى كنيد قبل از اين مرحله از اتومبيل خارج شويد، فشار آبى كه به طرف اتومبيل مى آيد به شما فرصت فرار نمى دهد. هنگامى كه ورود آب به داخل اتومبيل متوقف شد كه نشان دهنده تعادل فشار آب درون و بيرون اتومبيل است مى توانيد بگريزيد. اگر پنجره شما با دستگيره باز مى شود يكى از آنها را باز كنيد و اگر پنجره ها برقى هستند آن را بشكنيد.اور مى گويد: سعى نكنيد كه شيشه جلوى اتومبيل را بشكنيد كه احتمالاً ضدضربه هستند. در عوض يكى از پنجره هاى كنارى را با يك شىء محكم بشكنيد و از اتومبيل خارج شده به سطح آب شنا كنيد (بهتر است از يك پانچ فنرى پنج اينچى كه نجارها و مكانيك ها به كار مى برند استفاده كنيد و آن را در داشبورد اتومبيل خود داشته باشيد