PDA

View Full Version : کیلومتر شمار آر-دیjavanepoldar
24 October 2005, 02:31 PM
سلام
دوستان منطقی ترین روش برای متوقف ساختن کیلومتر شمار آر-دی چیست؟

javanepoldar
29 October 2005, 03:13 PM
سلام:
دوستان تا کنون متوجه این موضوع شدهام که با برداشتن فیوز
شماره 12 از جعبه فیوز دورسنج از کار مافتد ولی این روش
را نمی پسندم زیرا چراغ های اخطار دهنده پشت آمپر ماشین
و آمپر بنزین نیز از این فیوز تغذیه میشوند بنابر این چندان
عقلایی بنظر نمی آید.اگر روش بهتری سراغ دارید لطفا بفرمائید.