PDA

View Full Version : نمايشگاه 'امپراتوری فراموش شده: جهان ايران باستان' در موزه بريتانيا آغاز شدTroy
10 September 2005, 09:09 PM
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2005/09/20050909175256pers.jpg

نمايشگاه "امپراتوری فراموش شده: جهان ايران باستان" با نمايش آثاری از فرهنگ و هنر ايرانی در دوره هخامنشيان از روز جمعه، نهم سپتامبر در موزه بريتانيا واقع در لندن آغاز به کار کرد.
بيش از 400 قطعه مهم از دوره هخامنشيان در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده که برای نخستين بار است که در کنار هم قرار می گيرند.


گزارش شادی الهی را بشنوید

روز هشتم سپتامبر اين نمايشگاه با سخنرانی اسفنديار رحيم مشايی، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران و با حضور جک استرا، وزير خارجه بريتانيا در محل برگزاری نمايشگاه افتتاح شد.


عکسهايی از نمايشگاه امپراتوری فراموش شده

نمايشگاه در بخش خاور نزديک موزه بريتانيا به مدت چهار ماه برپا خواهد بود. اين نمايشگاه با نقشه بزرگ امپراتوری ايران در زمان هخامنشیان آغاز می شود و در روبروی آن مجسمه بزرگ مرد بی سری قرار دارد که احتمال داده می شود مجسمه داريوش بزرگ باشد.


جام زرين که کتيبه خشايارشاه با سه زبان بر روی آن نقش بسته از جمله آثاری است که از موزه ملی ايران قرض گرفته شده است

در دومين اتاق نمايشگاه آثار حجيم تر از جمله پايه ستون و سر ستونهای کاخ آپادانا به چشم می خورد. ديوارهای دور تا دور اين سالن از نقش برجسته های مجموعه تخت جمشيد پوشيده شده است.

در ميان اين اتاق ستونی از کاخ آپادانا که برای فيلم اسکندر (اليور استون 2004) با چوب بازسازی شده ديده می شود.

آثار کوچکتر از جمله بز بالدار، منشور کورش و تعدادی ريتون (جامهای فلزی که شبيه به شاخ هستند و بر روی پايه ای به شکل حيوان قرار دارند)، ظروف و زيور آلات در اتاقهای بعدی قرار دارند.

بخش عمده ای از زيور آلات به نمايش در آمده در اين نمايشگاه از ميان مجموعه ای انتخاب شده که در کنار رود سيحون در آسيای ميانه کشف شدند.

از مهمترين آثار اين مجموعه که "گنجينه سيحون" ناميده می شود، می توان به دستبند و يا بازوبندی طلايی با سر عقاب اشاره کرد که به احتمال زياد ارمغان يکی از ساتراپهای ( فرماندهان محلی امپراتوری هخامنشی) بوده که به داريوش بزرگ اهدا شده است.


منشور کورش کبير، نخستين بيانيه حقوق بشر تاريخ که در موزه بريتانيا نگهداری می شود

در نقش برجسته ای از تخت جمشيد صف فرستادگان از گوشه و کنار امپراتوری ايران که منتظرند هدايای شان را تقديم پادشاه هخامنشی کنند به تصوير کشيده شده و در بخشی از آن نماينده ای با در دست داشتن اين بازوبند طلايی نشان داده می شود.

نمايشگاه با منشور کورش کبير که احتمالا نخستين بيانيه حقوق بشر در تاريخ است خاتمه می يابد.

علاوه بر سمينارها و کنفرانسهای مختلف ايرانشناسی در کنار اين نمايشگاه، فيلم شکوه تخت جمشيد به تهيه کنندگی فرزين رضاييان که به وسيله انيميشن ساختمان اصلی مجموعه تخت جمشيد را بازسازی کرده نيز به نمايش گذاشته می شود.

بخشی از اين آثار مانند منشور کورش متعلق به خود موزه بريتانياست، اما بخش عمده ای از اين نمايشگاه را آثاری تشکيل می دهند که از موزه های مختلف از جمله موزه ملی ايران، موزه تخت جمشيد و موزه لوور فرانسه وام گرفته شده اند. بسياری از اين آثار برای نخستين بار است که از ايران خارج می شوند.

برگزاری اين نمايشگاه را جان کرتيس، مسئول بخش خاور نزديک موزه بريتانيا با همکاری بنياد ميراث ايران برعهده دارد.

نمايشگاه "امپراتوری فراموش شده: جهان ايران باستان" تا هشتم ژانويه 2006 در موزه بريتانيا در لندن ادامه خواهد داشت.


http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2005/09/20050908180644achaem7.jpg
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2005/09/20050908180946persia203.jpg
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2005/09/20050908180946persia203.jpg