PDA

View Full Version : عدد پی !!!!Farbod.E
10 September 2005, 05:07 PM
نخستین اشاره به عدد «پی» در پاپیروسی مصری آمده كه در ۱۶۵۰ سال پیش از میلاد به نگارش درآمده و در آن مقدار عددی «پی» ۱۶/۳ نگاشته شده است. امروز دقیق ترین مقدار «پی» تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲۴۱ رقم اعشار توسط «یاسوماسا كاتادا» در توكیو محاسبه شده است. حالا می توان گفت مردی وجود دارد كه زمان را در دست هایش دارد

ninijapoli
13 September 2005, 05:53 PM
این هم عدد پی تا یک میلیون رقم اعشار .....

جالبترین چیز ... دامین و ساب دامینی است که ثبت شده و نشان دهنده ذوق طرف بوده :

Pi to one MILLION decimal places (http://3.141592653589793238462643383279502884197169399375 105820974944592.com/)

:icon_excl

vatoovatoo80
13 September 2005, 06:47 PM
در حال حاضر یه برنامه به اسم Pifast هست که برای تست سخت افزار به کار میره و زمان محاسبه تا چند میلیون رقم ثبت و برای سخت افزارهای متفاوت مقایسه میشه.